Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား အေပၚ ပုိမုိ အေလး ထားလာေရး အတြက္ ဖိအား ေပးမႈမ်ား တုိးျမွင့္ သြားသင့္ေၾကာင္း ခ်က္ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း ဗားကလက္ဗ္ ဟာဗဲလ္က ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ တုိက္တြန္း ေဆာ္ၾသလုိက္သည္။ မစၥတာ ဗားကလက္ဗ္ဟာဗဲလ္သည္ ခ်က္ႏုိင္ငံ၊ ပရာ့ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ကြန္ဖရင့္ တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖိအားေပးရန္ ယင္းသို႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ဟူသည္ တစ္ေလာကလုံးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ တန္ဖုိး ျဖစ္ၿပီး ယခု ဂလုိဘယ္ လုိက္ေဇးရွင္း ေခတ္ထဲတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မစၥတာ ဗားကလက္ဗ္ဟာဗဲလ္က ဆုိသည္။

"စီးပြားေရး ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ လူသား လြတ္လပ္ခြင့္၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိတဲ့ အေရးကိစၥေတြထဲမွာ ထိေရာက္တဲ့ ေပါင္းစပ္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း မေပးႏုိင္ေသးပါဘူး" ဟု ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံ အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥထက္ ပုိမုိ အေလးေပး ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ေတြ႕ေနရသည္ဟု မစၥတာ ဟာဗဲလ္က ေထာက္ျပသည္။

အာရပ္ ကမာၻတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အေရးအတြက္ ေတာင့္တမႈဟူသည္ တစ္ေလာကလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္က်ဴးရာ ေရာက္သည္ ဟုလည္း ၎က ေျပာဆုိသည္။ ခ်က္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Karel Schwarzenberg ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံ အားေပးပါေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ ခ်က္ႏုိင္ငံက ေတာင္းဆုိ ပါေၾကာင္းလည္း မစၥတာ Karel Schwarzenberg က ဆုိသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ခ်က္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္္ ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္လုိက္ၿပီး အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လုိအပ္သည္ဟု ၎က တုိက္တြန္း ေျပာဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ႏုိဗယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွာ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Karel Schwarzenberg က ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အျငင္းပြားစရာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၎က ျပစ္တင္ ေဝဖန္လုိက္သည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အိႏၵိယႏုိင္ငံ အတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ား တုိးျမွင့္ ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေပါင္ ၃၂ သန္း အသုံးခ် ေနေသာ္လည္း လာမည့္ေလးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းေပါင္ ၁၈၅ သန္းအထိ တုိးျမွင့္ သုံးစြဲ သြားသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး Andrew Mitchell က သုံးသပ္ အစီရင္ခံထားသည္။

ၿဗိတိန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစုိးရအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကုိ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ျမွင့္တင္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေပးေရး ဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္လည္း ၿဗိတိန္အစုိးရက စီစဥ္ထားသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႔ တုိးတက္လ်က္ရွိရာ အကူအညီေပးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ အရာရွိႀကီး အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိၾကသည္။ ၿဗိတိန္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေပါင္ သန္း ၂၈၀ သုံးစြဲလ်က္ ရွိသည္။

ၿဗိတိန္ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ား အဆုိအရ ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ တုိးျမႇင့္ေပးမည့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ား အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ စစ္အစုိးရအတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း The Independent သတင္းစာက ကုိးကား ေဖာ္ျပသည္။

"ကာလ ၾကာရွည္စြာ အသံတိတ္ ေနခဲ့ၾကရတဲ့ ျမန္မာ ျပည္သူေတြကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ေမ့မသြားပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဆုိးရြားလြန္းတဲ့ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ေအာက္မႈ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေနထုိင္ခဲ့ၾကရတာပါ" ဟု Andrew Mitchell က ေျပာၾကားသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးဆုံး ျပည္သူေတြ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိၾကရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာျပည္မွာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ျပည္တြင္း အလွဴရွင္ အဖြဲ႕ေတြ၊ ေက်းရြာအုပ္စုေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တည္ေဆာက္ ေပးပါမယ္။ အဲဒီ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဆင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖုိ႔ တြန္းအား ေပးလာေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစ တစ္ရပ္ကုိ ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီ လကုန္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ မတ္လ ဆန္းပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူဦးေရ ၁၆ သန္းခန္႔သည္ လြန္စြာ ဆုိးရြားေသာ ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ မၾကာေသးခင္က အျငင္းပြားစရာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ ပုံစံ ျဖစ္လာမည့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔တြင္ ေငြေၾကး အနည္းငယ္မွ်သာ သုံးစြဲလ်က္ ရွိသည္။

ANI မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(The Nation သတင္းစာမွ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ " No Real Changes as Burma Wheels Out A New President" မွ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)      

သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ ယခု အႏိုင္ ရရွိသြားသူမွာ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုပါက မွန္မည္ဟု ထင္ပါသလား၊ မမွန္ပါ။ ယင္းသည္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ၿပိဳင္ပဲြ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဖက္ အစိုးရသစ္ အတြက္ သမၼတ ရာထူး ခန္႔အပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မၾကာမွီ သက္တမ္း ကုန္မည့္ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦး ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႀကီးျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ၏ သစၥာခံ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သမၼတသစ္အျဖစ္ ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။

          လႊတ္ေတာ္သစ္၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အတူတကြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးသိန္းစိန္ကို တိုင္းျပည္၏ ထိပ္ဆံုး ေနရာအတြက္ စင္ေတာ္ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ လိုက္ျခင္းသည္ အံၾသစရာ ကိစၥ မဟုတ္ပါ။

          ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ႏိုဝင္ဘာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း  အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လွည့္စား ဖန္တီးထားသည့္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အမ်ားစုက ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ် ထားၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္ဆိုတာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္လဲ

          ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျမင္ကြင္း၌ ဦးသိန္းစိန္ ကာလ အတန္ၾကာ ရွိေနခဲ့ရာတြင္ သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အသြင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဝ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္မွ်သာ သိရွိၾကသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလ အတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ၏ လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိန္သည္ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ရန္ကုန္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္၌ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲ ခဲ့ဖူးကာ ၁၉၉၆ခုႏွစ္က အသစ္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံု အေျခစိုက္ ႀတိဂံေဒသ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တိုင္းမႉး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

          ၎သည္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၁ ၾကားကာလတြင္မူ အာဏာရ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အစိုးရ (SPDC) ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္း အတြင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္သို႔ ရာထူး တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း ခံရၿပီး ယင္းမတိုင္မွီတြင္ SPDC ၏ အတြင္းေရးမႉး (၁) တာဝန္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသည္။

          "ဦးသိန္းစိန္က စာဖတ္ ဝါသနာ ႀကီးသလို ေကာင္းစြာ လက္ခံ နားေထာင္ ေပးတတ္တဲ့ Good Listener တစ္ေယာက္ပါ။ အလြန္ စိတ္ရွည္ သည္းခံတတ္သလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလည္း တိက် မွန္ကန္တယ္။ သာမန္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ သူတစ္ေယာက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္တယ္၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ကူညီ ေပးႏိုင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္'' ဟု USDP ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေခတ္ေပၚ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးခင္ေရႊက သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

          ဦးသိန္းစိန္၏ ပုဂၢလိက ဘဝ၊ ႏိုင္ငံေရး ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွာေတြ႕ရန္ မလြယ္ပါ။ လတ္တေလာ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ျမန္မာ သံတမန္ေဟာင္း တစ္ဦးက ဦးသိန္းစိန္သည္ အမွန္တကယ္ ေအးခ်မ္းေသာ ဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

          "ဦးသိန္းစိန္ဆိုတာ စကားမ်ားမ်ား မေျပာတတ္ဘူး။ တကယ့္ ေအးတိ ေအးစက္ႀကီးလို႔ လူသိမ်ားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမိန္႔ကိုလည္း နာခံတတ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဖဲြ႕အစည္းထဲမွာ သူရွင္သန္ ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္'' ဟု ျမန္မာ သံတမန္ေဟာင္းက ရွင္းလင္း သံုးသပ္ျပသည္။

          သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကို သစၥာရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက နားလည္ ထားၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦး အၾကား မည္မွ် နီးစပ္မႈ ရွိသည္ကို အေသအခ်ာ သိရွိထားသူ မရွိပါ။ အမွန္စင္စစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္မွ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုသည္ ပင္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတ အျဖစ္ ခန္႔အပ္မည့္ ကိစၥကို ကနဦး မွန္းဆႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သြားသူ သူရ ဦးေရႊမန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအား အေမြ ဆက္ခံမည္ဟု တစ္ေျပးေနသည့္ အေလ်ာက္ သူသာလွ်င္ သမၼတ ရာထူးကို ရလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

          ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္မႈထမ္း သက္တမ္း တေလ်ာက္ သန္႔ရွင္းေသာ ပံုရိပ္ ရွိခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ၏ အက်င့္ စာရိတၱကို ထိန္းသိမ္းၿပီး အျခား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထက္ သန္႔ရွင္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားေသာ္လည္း သူႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းရန္ ရိုက္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လိုလားၾကသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရ အတြင္းစည္း၌ နားလည္ ထားၾကသည္။

          ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ အရ သံုးသပ္မည္ ဆိုလွ်င္ သူ႔လက္ေအာက္မွ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္သူ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ သေဘာထား တင္းမာသည္ဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိထား ၾကေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ သေဘာထား တင္းမာသည္ကို ၾကားဖူးသူ မရွိေသးဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

          ျမန္မာ့အေရး ပါဝင္ လႈပ္ရွားသူတို႔၏ အဆိုအရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ ေရွးရိုးစဲြ ဝါဒီ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး နာဂစ္အလြန္ ကယ္ဆယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈအရ ေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ေပၚတြင္ သံသယ ႀကီးမား လြန္းသူဟု သိရွိရသည္။

          ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဖိုက္တာ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ စစ္ေျမျပင္ အေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အလြန္ေတာ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေကာင္း ရွိသူဟု ဆိုရမည္။ စစ္ေျမျပင္ တပ္မႉးမ်ားတြင္ ရွိႏိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး  ၾသဇာ ကိတၳိမမ်ိဳး သူ႔တြင္ မရွိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံတတ္သူ တစ္ဦး၊ မန္ေနဂ်ာေကာင္း တစ္ဦး အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အစိုးရ ေခတ္လြန္ အခင္းအက်င္း သစ္တြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သမၼတ တစ္ဦး အေနျဖင့္ေရာ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ ျပသႏိုင္ ပါမည္လား ဆိုသည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ယူကာ လူထု အခမ္းအနားမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ ရေတာ့မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ အလြန္အကြ်ံ ဖိအား ေပးမည့္ ေအာက္တြင္ အလုပ္ လုပ္ရမည့္ သေဘာ ရွိေနသည္။

          ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္ ဆိုသည္ကို သိရွိ နားလည္သည့္ တိုင္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္စြမ္းအား၊ ဥာဏ္စြမ္းအား မရွိႏိုင္ဟု ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေစာဒက တက္ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ ဟာကြက္မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနျခင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ နာဂစ္အလြန္ ေနာက္ဆက္တဲြ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ သံတမန္ေဟာင္း တစ္ဦးက စာေရးသူကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ ၎အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ ေရွ႕ထြက&#