Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

WEEK IN ECONOMIC
Document WEEK IN ECONOMIC

Snapshot of the item below:
WEEK IN ECONOMIC

တစ္ပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း။

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းမ်ား စာဖတ္သူ ျပည္သူအမ်ား သိေစရန္အလို႔ဌာ Yangon Chronicle မွ စုစည္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။

သတင္းအဖြဲ႕

ၿဗိိတိန္၏ အကူအညီမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစင္တာ တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုးသိန္းကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး အလန္ဒန္ကန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အျပင္ စီးပြားေရး အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ၿဗိတိန္အစိုးရမွ အဓိကအေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရးရာ၀န္ႀကီး ဟူဂိုစိြဳင္းယား (Hugo Swire)က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိန္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ ဦးစားေပးအဆင့္တြင္ ရွိေနၿပီး  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္သိစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန DFID က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့ေငြစတာလင္ေပါင္ ၆ သိန္း ေပးအပ္သည့္အတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအရ အိႏိၵယ၏ စိတ္ဝင္စားျခင္းကိုခံရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အိႏိၵယလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ Bengal Chamber of Commerce and Industry (BCCI) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္၊ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ သတၱဳ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စသည့္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံရန္ အိႏိၵယစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုး တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ညီလာခံက်င္းပဖိတ္ေခၚ

မတ္လ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ညီလာခံတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတုိ႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ဥပေဒ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးက႑ာ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္း ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးက႑၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔အေပၚ၌ အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ အဆုိပါညီလာခံသို႔ ျပင္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၄၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အနက္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အေရအတြက္မွာ ပိုမုိမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo Credit by Blog

ထုိသို႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ညီလာခံက်င္းပၿပီး တစ္ဆက္တည္းလုိပင္ အေမရိကန္မွထုတ္လုပ္ေသာ ကမၻာေက်ာ္ ကားျဖစ္သည့္ Ford ဇိမ္ခံႏွင့္ ပစ္ကပ္ယာဥ္မ်ားကုိ ေမလမတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Ford ကားမ်ားတင္သြင္းမည့္ Capital Automotive ၏အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ရျခင္းမွာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Ford ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Neal McCarthy က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အာရွတိုက္၏ တတိယအႀကီးဆံုး American International Assurance(AIA Group Ltd.)အာမခံကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး လာေရာက္ဖြင့္ခြင့္ ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါကူမၸဏီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္က လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ကိုင္မႈမွ ဝင္ေငြသည္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမႇင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၎၏လုပ္ငန္းသစ္ စီးပြားေရးအေျချပမ်ဥ္းသည္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား ဇုန္ခြဲျခား

ယခင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ေသာ ဇုန္အလိုက္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ ခြင့္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ပို႔ကုန္အေျခ ျပဳေသာ ကင္းလြတ္ဇုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇုန္ဟူ၍ ဇုန္ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ (Developer)ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူ(Investor)၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးကတ္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းအရ ကင္းလြတ္ဇုန္ တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ(Investor)သည္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ပထမခုႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက ပထမငါးႏွစ္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီ အက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္က ကူညီမည္

ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အတြက္ အာရွဖြံၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ က ေရးဆြဲထားသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ အက္ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီ နည္းဥပေဒတို႔အျပင္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ကေရးဆြဲထားသည္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီ အစီစဥ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ဖြင့္ခြင့္ျပဳ

Photo Credit by Wall Street Journal

ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပါက ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူဘဏ္စနစ္ကို ပိုမိုအသံုးျပဳလာေစရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်က္အခ်ာက်၍ လူစည္ကားရာေနရာ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဘဏ္ဖြင့္ရန္ လံုျခံဳမႈမရွိပါက ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ခုရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၄၇ ခုဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသစ္ ဧၿပီတြင္ ဖြင့္ရန္ရွိ

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုျဖစ္လာမည့္ တနသၤာရီတိုင္း၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ေမာ့ေတာင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသစ္ကို ယခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမာ့ေတာင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ ၿမိတ္ခ႐ုိင္ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၇၅ မုိင္ခန္႔ကြာေဝးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ပရာကၽြတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစခန္း ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ၿမိတ္၊ ထားဝယ္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးဘက္သို႔ ကူးသန္း ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဂ်ပန္သို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝဝဝ ပထမဆုံးအႀကိမ္တင္ပို႔မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ႏိုင္ငံတြင္း ဆန္တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ တင္ဒါဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(MAPCO)က တင္ဒါဝင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝဝဝ ကို တင္ပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသ)