Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

WEEK IN POLITIC
Document WEEK IN POLITIC

Snapshot of the item below:
WEEK IN POLITIC

တစ္ပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးသတင္း။

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးသတင္းအက်ဥ္းကို ျပည္သူမ်ားသိေစရန္အလို႔ဌာ Yangon Chronicle မွ စုစည္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။

သတင္းအဖြဲ႕

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပငါးႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတမွ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း (ေလးပံုတစ္ပံု)ေနရာ ယူထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလိုတပ္မွ ေနရာရယူထားျခင္း မွာ လတ္တေလာအေျခအေနအရ တုိင္းျပည္၏ သမုိင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံေတြေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၃ အတြက္ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုစာရင္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အမည္စာရင္း ထပ္မံပါဝင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရရွိႏိုင္သည္ဟု ဖင္လန္သမၼတေဟာင္းကလည္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIA) ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီတုိ႔သည္ မတ္လ ဒုတိယပတ္ ေလာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထပ္မံ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂၊ ၂၃ ရက္ေန႔ တုိ႔တြင္ ခ်ီေဖြ၊ ေလာေခါင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၄ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီၿမဳိ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ မတ္လဒုတိယပတ္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားထပ္လုပ္ဖုိ႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအုိင္ေအေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ေဒါက္တာလဂ်ာ၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ဗဟိုညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးကို ရပ္စဲလိုက္တယ္လို႔ မတ္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရတဲ့သူမ်ားမွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႔နယ္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ဥကၠဌနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေကာလင္းၿမိဳ႔နယ္မွ ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ျဖစ္ျပီး ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း ညီညြတ္ေရးကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ လႈပ္ရွား မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အၿမဲတန္းအဖြဲ႔ဝင္ ၆ ပါတီ႐ွိေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဖက္ဒေရး႐ွင္း(NPS)က မတ္လ ၃ ရက္ေန႔၌ ၁၄ ႀကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္၍ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ ပါဝင္သည့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္မ႐ွိ အင္အားႀကီးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဖက္ဒေရး႐ွင္း(NPS)မွ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အင္အားပိုမုိရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ ခ်င္းအမိ်ဳးသားပါတီသည္ ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီထံမွ သိရသည္။ ပါတီ၏အမည္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီဟု အမည္ေပးထားၿပီး လာမည့္လတြင္ ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းသြားၿပီးခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ရွိေသာ ယင္းတို႔၏ပါတီမ်ားကိုလည္း ထပ္မံပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး  ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံကို က်င္းပ၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆဲြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာႏွင့္ သမၼတအေပၚ တရားစြဲဆုိမႈ

ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ တင္ျပမည္ဟူေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး သမၼတႀကီး ဥေရာပ ခရီးစဥ္မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ တိုက္ရိုက္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာမထြက္မီပင္ ထိုအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တရားစြဲမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသို႕ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ယခု တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားသတင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ဆံုးေန႕ရက္မ်ားက တင္းမာခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ ယခုသမၼတ ျပန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အေတာ္ အတန္ ၿငိမ္သက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအတုိင္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈမျပဳလုပ္ဘဲ ဘဂါၤလီမ်ားအတြက္ တူရကီႏုိင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေနအိမ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ရဲတပ္မွဴးထံ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း  ပလပ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ထံမွ အယူခံဝင္ထားေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္မွ ေဒၚညိဳညိဳေအးက ေျပာသည္။

ကမာၻ႔အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ OIC အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ekmeleddin Ihsanoglu မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဂါၤလီအေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီ UNHCR အား ေမတၱာရပ္ခံလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ OIC ၏ အပူပန္ဆံုးကိစၥသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း  OIC အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး  လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီကမူ  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ၁၃ဝ ေက်ာ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ မပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

ဟံသာဝတီ ကားပြဲစားတန္းမေရႊ႕ေျပာင္းေရး ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ကားပြဲစားတန္းကို မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းသို႕ ယာယီအား ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ခဲ့သလို မအူပင္၊ မလက္တိုကိစၥမွာလည္း ညႇိႏိႈင္းေနၿပီး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ သမၼတႀကီး ခရီးစဥ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သလိုပင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအားလံုး သတိအသိရွိရွိျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခက္အခဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ပင္….။


                   


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment