Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

4th Nov 2009

By Saw Yan Naing / Irrawaddy

          အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေသာ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က ျမန္မာအစုိးရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုပါတီမ်ား၊ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေသာ သတင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္း လတ္တေလာ စတင္ေနသည့္ သတင္းတုိ႔သည္ ယခုအပတ္ထဲတြင္ ထူးျခားစြာတုိက္ ဆုိင္ေနပါသည္။

          အဆုိပါ မေတာ္တဆတုိက္ဆုိင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္မွာ "ျဖစ္ရပ္ ခုကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အခ်ိန္ကိုက္ စီစဥ္ခဲ့သလား(သုိ႔မဟုတ္) အမွန္တကယ္ပင္အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာအစုိးရ အေပၚလႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္းေပလား"ဟူေသာ ေမးခြန္း ခုပင္ ျဖစ္သည္။

          စည္းအျပင္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တခ်ိန္ထဲတြင္ ငါးႏွစ္ေကာင္ဖမ္းႏုိင္ပါသလားဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ အကယ္၍သာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရနံပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းသေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္ အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ား႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ လက္ခံေက်နပ္မႈတုိ႔ကုိ တၿပိဳင္ တည္း စုစည္းႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ေရေပၚဆီ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ား သည္ ေရႊေရာင္လႊမ္းသြားမည္မွာေသခ်ာပါသည္။

          အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံမ်ားကုိ အိႏၵိယသမုဒၵရာေရလမ္းေၾကာင္း မွသယ္ယူလာကာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိျဖတ္သန္း၍တရုတ္အေနာက္ ေတာင္ပုိင္း ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ပုိ႔လႊတ္ေပးမည့္ ေရနံပုိက္လုိင္း တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယခုစတင္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ National Petrol eum Corporation က အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါသည္။ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ား စြာ တန္ေသာ အဆုိပါ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ရခုိင္ကမ္းလြန္မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြယ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

          အကယ္၍ ကီဂ်င္းသာ ၿပီးခဲ့ေသာ နဂုိအဆင့္သုိ႔ ျပန္သြားကာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္ဆုိပါက မလကၠာေရလက္ၾကားကုိ အသြားအျပန္လုပ္ရန္ ေငြစုေဆာင္းရ ေသာ စြမ္းအင္လုိအပ္မႈအေပၚစုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ တင္ျပပါလိမ့္မည္။ ပုိက္လုိင္းေဆာင္လုပ္ ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ပါမည္။ တ႐ုတ္ေသြးေႏွာသည့္  ကုိးကန္႔တပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ တုိက္ ခုိက္မည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ မူဝါဒအေပၚအျငင္းပြားေနမႈကုိ ဘရိတ္အုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ပါလိမ့္ မည္။ ကုိးကန္႔တပ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားစဥ္က ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းမႈကုိ ျပန္လည္တန္ဘုိးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသုိ႔ ေျပးဝင္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ကိစၥကုိလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါလိမ့္ မည္။

          ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း အုိဘားမားအစုိးရ အာဏာရလာကတည္းကပင္ ျမန္မာအစုိးရ အေပၚအေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ဘြတ္ရွ္၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လွ်