Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

6 Nov 2009

Marwaan Macan - Marcar / IPS

        စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ သံတမန္ ဆုိင္ရာ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈသည္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕မ်ားကုိပင္ တားျမစ္ထားခဲ့ေသာ နယ္ေျမသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

          တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၊ ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္ဟု အေမရိကန္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Scot Marcial က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ ခ်ဴလာ ေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္တြင္ သံတမန္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား စာနယ္ဇင္းသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု စဥ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ "၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႔ ပူပန္မႈေတြ၊ အစုိးရက စစ္တပ္ကုိ အသံုးျပဳၿခိမ္းေျခာက္တာေတြကုိ ရင္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့ၾကတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။

          အစုိးရအဖဲြ႕၊ ျမန္မာအတုိက္အခံပါတီမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈစတင္ရန္ မိမိတုိ႔အခုိင္အမာေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု Marcial က ၎ႏွင့္ Kurt Campbell ႏွစ္ရက္ ၾကာ ျမန္မာခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးမႈရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေပါ့ဗ်ာ ဟုဆုိပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခ်ဥ္းကပ္လာမႈသည္ သမၼတအုိဘားမားအစုိးရ လက္ထက္ ဝါရွင္တန္တြင္ ေပၚထြက္လာေသာ အသံသစ္၊ အယူအဆသစ္ အေပၚစည္းဝါးကိုက္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏုိင္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအယူအဆျဖစ္သည္။ ဤသည္ မွာ တင္းမာစြာျပဳမူေလ့ရွိေသာ သမၼတဘြတ္ရွ္လက္ထက္က မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျခားနားေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။       

          သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ပုိင္းေလာက္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚျပင္းထန္ေသာ စီး ပြားေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည့္ သမၼတဘြတ္ရွ္၏ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ယခုအုိဘားမားအစုိးရက ဆက္လက္လုိက္ပါဦးမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာ အေရးယူပိတ္ပင္မႈ မ်ားကုိ ဆက္လက္ထားရွိမည္ဟု Marcial ကေျပာပါသည္။

          ယခုခရီးစဥ္တြင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈရလဒ္ေပၚအေျခခံ၍ Marcial က "ယခုကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအ ဆင့္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ ေစာလြန္းပါသည္" ဟု ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ သံုးသပ္ခဲ့ ပါသည္။

          ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မ်က္လံုးေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ၿပီးမွ လာခဲ့တာပါ။ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Marcial တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပႆနာအားလံုးကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ပါ ဟုလည္း ၎ကေျပာၾကားပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ ၅၆ သန္း၏ ၄၀ % ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ယ္အဝန္း၏ ၅၂ % ကုိ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း သေကၤတအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳရပါမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ နာရီၾကာေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ကခ်င္၊ လူမ်ဳိးစုကုိယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

          တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုပါတီ ၁၂ ခုေပါင္းစည္းထားေသာ United Nationalities Alliance ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ခ်င္း စုိင္းသန္း က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈပါ။