Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာအစုိးရပုိင္ သတင္း ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့သတင္းေအဂ်င္စီ (ျမန္မာ့သတင္းစဥ္- MNA) သည္ ယခုအခါ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရပါသည္။ 

MNA သည္ စစ္အစိုးရ၏ သတင္းေအဂ်င္စီ တစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း လက္ေအာက္တြင္ရွိပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း၊ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ သီးသန္႔အခြင့္အေရးလည္း ရွိေသာ သတင္းေအဂ်င္စီ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

MNA သည္ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာန (ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕) ကဲ့သုိ႔ စာေစာင္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဆင္ဆာျဖတ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အစုိးရ ကုိယ္စားျပဳမည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား သီးသန္႔ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ 

ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းႏွင့္ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ရယူသည့္ ကိစၥတြင္ MNA ကုိသာ မွီခုိ အားထားၾကရပါသည္။ 

"MNA (ျမန္မာ့သတင္းစဥ္) u ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဓာတ္ပုံေတြ ထုတ္ေပးတဲ့ ကိစၥကုိ ရပ္ဆုိင္း လုိက္ေပမယ့္ ဆင္ဆာဘုတ္ အဖြဲ႕ကေတာ့ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးေနတုန္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တာေတာ့ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ေတြကုိ အဲဒီလုိဓာတ္ပုံေတြ မေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ညႊ႔န္ၾကားထားတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္" ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးက Mizzima သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာပါသည္။ 

"MNA က ဓာတ္ပုံေတြ မရေတာ့တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ သိမ္းထားတဲ့ ဓာတ္ပုံ အေဟာင္းေတြကုိ ျပန္သုံးေနၾကရပါတယ္၊ အခုထိေတာ့ အဲဒီဓာတ္ပုံေတြ မသုံးဖုိ႔ သတိေပး ေၾကညာတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး" ဟု အျခားဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတစ္ဦးကလည္း ေျပာပါသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစုိးရ၏ ဆက္ဆံေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံသည့္ သတင္းကုိ ျပည္တြင္းထုတ္ The Voice Weekly သတင္းဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းဓာတ္ပုံ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ 

အေစာပုိင္း ကာလမ်ားအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အေမရိကန္ အထူးသံတမန္ ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ ဦးေအာင္ၾကည္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆုံသည့္ သတင္းႏွင့္ သတင္း ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ MNA က ထုတ္ေပးခဲ့ ေသးသည္။  

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တုိက္တြင္း သိမ္းဆည္း ထားေသာ ဓာတ္ပုံအေဟာင္း ကုိသာ အသုံးျပဳထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ စာေပစိစစ္ေရးက ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးၿပီး အကဲဆတ္မည့္ သတင္းမ်ားကုိ မေဖာ္ျပရန္ တင္းၾကပ္စြာ ဆင္ဆာျဖတ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ စစ္အစုိးရ၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံထားရေသာ စီးပြားေရးသမား ဦးေဇာ္ေဇာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF) ကလည္း တရားဝင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခါမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ားသတင္းရယူမႈကုိ တင္းၾကပ္ထားသည္။ ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခါမ်ားတြင္လည္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ကြင္းအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရပါသည္။ 

MFF ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္၏ အဆိုအရ MFF က ယင္းသုိ႔ တင္းၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွာ ျပည္ပအတုိက္အခံ မီဒီယာမ်ားက ေဘာလုံးပြဲမ်ားအတြင္း ေဘာလုံးသမား အခ်င္းခ်င္း၊ ပရိသတ္ အခ်င္းခ်င္း ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ ေရးသားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

MFF က ဦးစီးက်င္းပေပးသည့္ ေဘာလုံးပြဲမ်ားကုိ စိတ္ပါဝင္စားစြာ သတင္းေဖာ္ျပလုိေသာ မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ တစ္တုိက္လွ်င္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ သတင္းဓာတ္ပုံဆရာ တစ္ဦးစီ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။  

MFF က ယခုလုိ သတင္းစာဆရာမ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ ေနျခင္းမွာ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာဆရာ ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္က ဆုိပါသည္။ 

" MFF က ဂ်ာနယ္လစ္ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ ေတြကုိ ပိတ္ပင္ေနပါတယ္။ အားကစားဆုိတဲ့ က႑ကလည္း မီဒီယာေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ဆုိရင္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး က႑ေတြမွာ ပုိၿပီးကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြ လုပ္လာမွာကုိ စုိးရိမ္ရပါတယ္" ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာပါသည္။ 

"ျပည္ပမီဒီယာေတြက ေဘာလုံးပြဲအတြင္း ကစားသမားအခ်င္းခ်င္း၊ ပရိသတ္အခ်င္းခ်င္း ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားတဲ့ သတင္းကုိ ထုတ္လႊင့္ေရးသားေနၾကလုိ႔ တင္းၾကပ္မႈေတြ လုပ္ရတာပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေခၚေျပာပါတယ္။ စစ္အစုိးရက ေဘာလုံးပြဲေတြမွာျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ဖုံးကြယ္ထားခ်င္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ သတင္းစာဆရာတစ္ဦးက Mizzima သုိ႔ေျပာပါသည္။  

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ ႏွင့္ ရတနာပုံ ကလပ္အသတင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ကုိ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္ မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကမူ ေန႔တြင္းခ်င္းပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္လႊင့္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ 

Mizzima သတင္းဌာန၏ MNA stops providing Suu Kyi ကုိဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ေျမာက္ကုိရီးယားအစိုးရက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသမွ တစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခဲ့သည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရပုိင္ KCNA ၏ အဆိုအရ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမွ တစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၎အား စစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမွာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ကိစၥကုိ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။  

လတ္တေလာ ကာလအတြင္း ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က တရုတ္နယ္စပ္ ေဒသရွိ ေရခဲျမစ္တစ္ခုကို ျဖတ္၍ ဝင္ေရာက္လာေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား Robert Park ဆုိသူကုိလည္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသည္။ Robert Park မွာ ေျမာက္ကုိရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အေမရိကန္အစုိးရက ၿပံဳယမ္းတြင္ အေျခစုိက္ေသာ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ သံရုံးမွတစ္ဆင့္ Robert Park ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္းကလည္း အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Laura Ling ႏွင့္ Euna Lee တုိ႔အား အဆိုပါ တရုတ္နယ္စပ္မွပင္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလးလခန္႔အၾကာတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္က အထူးသံတမန္ မစ္ရွင္ျဖင့္ ၿပံဳယမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစုိးရက ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးအား လႊတ္ေပးခဲ့သည္။  

BBC သတင္းဌာန၏ US man detained in North Korea ကုိဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ေဒသရွိ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာတမ္းဖတ္ပြဲတစ္ခု က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယမွ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ Forum of Assam မွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ပါဝင္သည့္ Burma Center Delhi မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေႏွာက္ မုန္တုိင္းဆင္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား အေၾကာင္း ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ မျဖစ္မေန က်င္းပေပးမည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထား သည့္ တုိင္ မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ဟူေသာ ကိစၥကိုမူ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရသည္ အတုိက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ အနည္းငယ္သာ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားက ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ေပးၾကပါသည္။ 

ယခု က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ စာတမ္းဖတ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၊ Guwahati ၿမိဳ႕ရွိ သတင္းစာဆရာမ်ား ကလပ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အေဝးေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ညြန္႔ေပါင္း အစုိးရအဖြဲ႕ (NCGUB) မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ ပါလီမန္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။  

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံသည့္ မဲ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္ ဟူေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မွာ လြန္စြာ ပ်က္ရယ္ျပဳစရာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ M Kim ဆုိသူက "ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အတြက္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္္ခြင့္တုိ႔ မပါဝင္ဘဲ လုပ္တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲ တုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ မွ်တမႈ မရွိႏုိင္ပါဘူး" ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ 

"ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ မလႊတ္ေပးဘဲ၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ အေနနဲ႕ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံး လႈံ႕ေဆာ္ခြင့္ မရရွိဘဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ရပ္တန္႔ေအာင္ မလုပ္ဘဲ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲတုိ႔၊ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ အသိအမွတ္ျပဳလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာပါသည္။  

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လြတ္လပ္မွ်တစြာ က်င္းပခြင့္ ျပဳေပးေရး၊ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား အားလုံးပါဝင္ခြင့္ ရရွိေရးစသည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအေပၚ စစ္အစုိးရက မသိက်ိဳးႏြံ ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ ၾကည့္လွ်င္ စစ္အစုိးရသည္ ယခု အကြက္ခ် စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသုံးခ်ၿပီး ၎၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးကုိသာ ဦးတည္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကပါသည္။ 

ယခု အိႏၵိယတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ဂယက္ရုိက္ခတ္ လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေရး ကိစၥမ်ားအေပၚ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္း ဆင္ၾကမည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ယူ စီစဥ္ေပးသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဆိုအရ  ယခု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပေပးျခင္းအားျဖင့္ စစ္အစုိးရ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အေၾကာင္းကုိ ပုိမုိနားလည္ သေဘာေပါက္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

Mizzima သတင္းဌာန၏ Indian activists to brainstorm Burmese junta's intentions. ကုုိ ဘာသာျပန္ဆုိ ပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima, By Salai Pi Pi, 29th January 2010

          မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဝေသာ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆင္းရဲမဲြေတမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑အား ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑သည္ တုိးတက္ရန္ အလားအလာ အမ်ားႀကီး ရွိေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ ဆုိသည္ကုိ သံသယ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

          ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Myanmar Humanitarian Partnership Group အစည္းအေဝးတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ ၇၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ဌာနမႉးမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကူညီေရး လုပ္သားမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အေရးတႀကီး ျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေနေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ကုိ မီးေမာင္းထုိး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

          စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲ မဲြေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးသည္ ထုတ္ကုန္ တုိးတက္မႈႏွင့္ သီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါး လုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တည္မွီေနေၾကာင္း UNDP မူဝါဒ အႀကံေပး Shafique Rahman က ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူဦးေရ၏ ၇၀ % ေက်ာ္သည္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရာ၊ ညႊန္းကိန္းမ်ား အားလံုးက စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ သည္ တုိးတက္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေၾကာင္း ညႊန္းဆုိေနသည္ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

          Myanmar Humanitarian Partnership Group အစည္းအေဝးသည္ လစဥ္ က်င္းပၿပီး ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ NGO မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အသင္းမ်ားမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွ စ၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑အထိ တုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ က်င္းပၾကသည္။

          ၿပီးခဲ့သည့္ လက ႏုိဘယ္ဆုရ ပါေမာကၡ Joseph Stiglitz ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ Stiglitz သည္ ျမန္မာ အစုိးရအား စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ လယ္ယာက႑ ေခ်းေငြစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ ပညာေရးတြင္ ပုိမုိ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားလာရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္၊ အႀကံ ျပဳခဲ့သည္။

          မၾကာေသးမီက အစည္းအေဝးတြင္ Stiglitz ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ ေခ်းေငြ၊ ေစ်းကြက္ တန္ဖုိး အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး က႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ အေလးေပး ေဆြးေႏြးၾကသည္။

          ၾသစေၾတးလ် Macquarie University ႏွင့္ Burma Economic Watch မွ Sean Turnell ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား အတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပံုကုိ သေဘာတူခဲ့ၿပီး၊ သုိ႔ေသာ္ ဘက္စံု စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ မျမႇင့္တင္ဘဲ တစ္ခုတည္း လုပ္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

          ျမန္္မာႏုိင္ငံ ႀကီးပြား တုိးတက္ေရးအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑သည္ အရင္းအျမစ္ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေလးဆယ္ အတြင္း ၎၏ စြမ္းအားျဖည့္ မဟုတ္ပဲ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းအား အနည္းငယ္ကုိသာ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း Sean Turnell က ဆုိသည္။

          စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသည္ အႀကီးအက်ယ္ လုိအပ္ေနေသာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတုိင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရး၏ ဗဟုိကုိ လာေရာက္ ႐ုိက္ခတ္သည္ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

          ဧရိယာ ၆၇၆၅၀၀ စတုရန္း ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ ဆန္အုိးႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အာရွတုိက္၏ အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပုိ႔သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ က်င့္သံုးေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

          ယခု လက္ရွိ စစ္အစုိးရသည္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္း အၿပီးတြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးမည္