Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ) က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း ဒဏ္သင့္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အၿပီးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္ ေပးအပ္သြားႏုိင္ေရး အတြက္လည္း အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (AHTF) အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသုိ႔ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးပုိ႔သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"အာဆီယံ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ လာမယ့္ ဇူလုိင္လဆုိရင္ အဆုံးသတ္ေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ နာဂစ္ ဒုကၡသည္ ေတြအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ အေတာ္ၾကာ ဆက္လုပ္ သြားဦးမွာပါ" ဟု အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္ က ေျပာပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕က ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ သုံးသပ္ခ်က္အရ အခုထိ ကြာဟမႈတခ်ိဳ႕ ရွိေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနထုိင္စရာအေဆာက္အုံ၊ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရး စတာေတြ လုိအပ္ေနေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လုိအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြ အျမန္ဆုံး ေပးပုိ႔သြားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ အဲဒီကိစၥက အေရးႀကီးေနပါတယ္" ဟု ၎ က AHTF အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ေျပာဆုိသည္။

"တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အာဆီယံအေနနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကုိ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔ ျပင္ဆင္သြားမွာပါ"ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေရး အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၃ သန္း အသုံးျပဳရန္ အဆုိျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚလာ ၉၁ ဒႆမ ၃ သန္း သုံးစြဲ ေထာက္ပံ့ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ နာဂစ္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၃၈ ဒႆမ ၅၇ သန္း ခန္႔ လက္ဝယ္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အာဆီယံက လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ နာဂစ္ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္ပုိင္း ရန္ပုံေငြ သုံးစြဲမႈမွတ္တမ္း ျပဳစုေရး၊ အသုံးစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အခါ အားေလ်ာ္စြာ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဆီယံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး လႈပ္ရွားမႈ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကုိလည္း ကူညီ ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရရွိေသာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ဇူလုိင္လအတြင္း နာဂစ္ဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိခြင့္ ပုိမုိရရွိေစရန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥ အားလုံးကုိ ျမန္မာ အစိုးရထံသို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လႊဲအပ္ရန္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားပါသည္။

အာဆီယံေဒသ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႕ျပန္မႈ (AADMER) ဆုိင္ရာ အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နာဂစ္လြန္ ကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိလည္း အတုယူသြားႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိပါသည္။
Relifeweb မွသတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment