Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP News, 16th June 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲ မြဲေတမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အျခား ကမာၻ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေနာက္ျပန္ဆြဲ ေနသည္ဟု ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ အႀကီးအကဲက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

AFP ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ Halen Clark က "ဗီယက္နမ္သည္ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၎၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာစရာ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ ရွိထားေသာ္လည္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈတို႔မွ အဓိက စိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ တြင္ တကမာၻလံုးက ရည္စူးထားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၈ ခု အနက္ တစ္ခုတေလမွ်ကိုပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု Clark က ဆိုသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္" ဟု ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ UNDP အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Clark က ညီလာခံ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားသည္။

နယူးဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတိုင္း ရရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ကို အနည္းဆံုး ရရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ UNDP လုပ္ႏိုင္သမွ်ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းရပ္မ်ားက တင္းၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီမွာ အခ်ိန္မီ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆယ္စု ႏွစ္စု နီးပါး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေသာ ျမန္မာ အစိုးရကို ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိုက္သင့္ေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမည့္ အေျခအေန ေႏွာင့္ေႏွးသြားသည္ဟု Clark က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လမွ ေမလအထိ ႏွစ္လၾကာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား အတြင္း ဘန္ေကာက္၌ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၉၀ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၉၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာ ရရွိကာ တိုင္းျပည္ကိုလည္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေသြးကြဲသြားေစခဲ့သည္။

"မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္ ဆိုတာ အရမ္း ထင္ရွားပါတယ္။ ဆုတ္ယုတ္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို အဆံုးသတ္မွသာ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္" ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ထရာ ထံမွ စစ္တပ္က ေသြးေျမမက် အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရင့္လာ အၿပီးတြင္ လူထု အံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"၂၀၀၆ ကစၿပီး မတည္ၿငိမ္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ မွ်တၿပီး၊ ရလဒ္ကို ျပည္သူေတြက လက္ခံႏိုင္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ဘယ္လို က်င္းပၾကမလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲ လုပ္ဖို႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္" ဟု ယခင္ႏွစ္ ဧၿပီလက တာဝန္ စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ Clark က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက နယူးေယာက္တြင္ စက္တင္ဘာ ထိပ္သီးညီလာခံ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

Clark က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံကမူ အစြန္းေရာက္ မြဲေတမႈႏွင့္ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈ ကင္းစင္ေရး၊ ကမာၻတလႊား အေျခခံ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေသဆံုးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစီရင္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

ဗီယက္နမ္တြင္ ေခတ္ေဟာင္း စက္မႈလုပ္ငန္း ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ္လည္း HN/AIDS တိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ေရရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံ သန္႔ရွင္းေရး ဆိုင္ရာ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိ လူလတ္တန္းစား ေပၚထြက္လာရန္ ယခုႏွစ္ ရည္မွန္း ႀကိဳးစားေနေသာ ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြားေနသည့္ ဗီယက္နမ္မွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု Clark က ဆိုသည္။

"ဒီကိစၥကို အစိုးရက ေကာင္းေကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္သြားၿပီလို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈ၊ တိုင္ဖြန္းလိုမ်ဳိး ျပင္းထန္တဲ့ ဆိုးက်ဳိးေပးတဲ့ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈ စတာေတြကို ေတြ႕ႀကံဳဖို႔ အလားအလာ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဗီယက္နမ္ ပါဝင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္" ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲ စာတမ္းတြင္ ကမ္းေျခ တာတမံႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္း စနစ္မ်ား ခုိင္မာျခင္း မရွိပါက ၂၁၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ တစ္မီတာ ၃.၃ ေပ ျမင့္တက္လာမႈရွိေသာ ကုန္းေျမ ၃၁၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာခန္႔ကို ေရလႊမ္းမိုးသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု သတိေပး ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ဆန္ထုတ္လုပ္ရာ မဲေခၚ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသည္ ေရဖံုးလႊမ္းမည့္ အႏၲရာယ္ အစိုးရိမ္ရဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဗီယက္နမ္သည္ ကမာၻ႔ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သူ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အဆိုပါေဒသ အေနႏွင့္ အသံုးမဝင္ေတာ့ပါက ေဒသတြင္း ဆိုးဝါး ျပင္းထန္ေသာ ဂယက္႐ိုက္မႈမ်ား သြယ္ဝိုက္ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု Clark က သံုးသပ္သည္။

ကုလသမဂၢ အကူအညီ၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ စုစည္း ညီၫြတ္မႈကို တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေရွ႕ေျပး အစီအစဥ္ကို စဥ္းစား သံုးသပ္ၾကရန္ ညီလာခံ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ေစမည့္ အစီအစဥ္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာထားသည့္ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္ အစီအစဥ္ကို ပါဝင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ကမာၻ႔တဝွမ္းမွ ၈ ႏိုင္ငံတြင္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment