Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

IPS News, 16th June 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ဂ်ကာတာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ လတ္တေလာ ေဟတီငလ်င္ႏွင့္ တုိင္ဖြန္း ကက္ဆာနာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးခဲ့မႈမ်ား စသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သနည္း။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္အားလံုးသည္ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း အပါအဝင္ ေခတ္မီ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သဘာဝကပ္ေဘး၏ ဖ်က္ဆီးမႈ ပမာဏကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားႏွင္ ပံုရိပ္မ်ား ႐ိုက္ကူး ရရွိခဲ့ၾကၿပီး သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသခံမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ နက္႐ိႈင္းမႈကို ကမာၻသို႔ အသိေပးခဲ့ၾကသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေရးႀကီး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ျပင္ပကမာၻသို႔ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ တဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကရာ၌ အလြန္ပင္ ေပါ့ပါး လြယ္ကူေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၾကသည္" ဟု မီဒီယာမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ စိစစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ AFP သတင္းေထာက္ မြန္မြန္ျမတ္က IPS သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳ ႐ိုက္ကူးရတာ အရမ္း လံုၿခံဳမႈ ရွိပါတယ္။ ဗီြဒီယို မဟုတ္ဘဲ ဓာတ္ပံုပဲ ႐ိုက္တာလို႔ လူေတြက ထင္ၾကတယ္ေလ။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ နည္းတာေပါ့။ တကယ္လို႔ လိုအပ္လာရင္ အလြယ္တကူ ဖြက္ႏိုင္တယ္။ လႊင့္ပစ္လို႔လည္း ရတယ္" ဟု အဆိုပါ ျမန္မာ သတင္းေထာက္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ားသည္ အာရွတိုက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ "သတင္းယူ ကိရိယာ" ျဖစ္လာသည္ဟု မီဒီယာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သတင္း ေပးပို႔မႈမ်ားကို အယ္ဂ်ာဇီယာကဲ့သို႔ ႐ုပ္သံလႊင့္ ကြန္ယက္မ်ားက အသံုးျပဳေနသည္။ ဤအေျခအေနသည္ Mobile Journalism ကို တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး "Majo" ဟုလည္း ေခၚေဝၚၾကသည္။

မိုဘိုင္းလ္ သတင္းက႑၏ ခံယူခ်က္မွာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အပါအဝင္ သတင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား ICT ကို အသံုးျပဳကာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို စုစည္းၿပီး စကၠန္႔ပိုင္း အတြင္း အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ေပးတြင္ တင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ သတင္းယူသည့္ ပံုစံသည္ စက္ရပ္ သတင္းမ်ား၊ မီဒီယာကို တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္သည္။

ၾသစေၾတးလ် Deakin University မွ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ပါေမာကၡ စတီဖင္ကြင္း ေရးသားေသာ "အာရွေဒသမွ မိုဂ်ဳိ Mojo (သို႔) မိုဘိုင္းလ္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း" စာအုပ္၏ အဆိုအရ ၂၀၀၉ ႏွစ္လယ္တြင္ ကမာၻတလႊား အသံုးျပဳေနေသာ မိုဘုိင္းလ္ ဖုန္းေပါင္း ၄.၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၄၃ % မွာ အာရွေဒသတြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ ႀကီးထြားမႈ အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာ ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၌ အသံုးျပဳသူ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၉၉၇ တြင္ ၁၈ % မွ ၂၀၀၇ တြင္ ၉၇ % အထိ ခုန္တက္ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး အသင္းခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားသည္ မထူးဆန္းသည့္ အေလ်ာက္ မိုဘိုင္း သတင္းေထာက္မ်ားသည္ လူအုပ္အတြင္း လြယ္ကူစြာ ေရာေႏွာႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝကပ္ေဘးႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ႐ုပ္သံႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးရာတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိၾကသည္။

"ဓာတ္ပံုသမားေတြဟာ ေရွ႕တန္း ေနရာေတြမွာ ရွိေနတာပါ။ ၿပီးေတာ့ သတင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာမွာ ေရာက္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ သတင္းပံုရိပ္ေတြ ႐ိုက္ကူးဖို႔ အတြက္ တခါတရံမွာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳတာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းပါပဲ" ဟု Philippine Center for Photojournalism ကို ပါဝင္ တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ဝင္၊ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ဂ်င္မီဒိုမင္ဂိုက IPS သို႔ ေျပာၾကားသည္။

သတင္းဖိုင္မ်ားကို သတင္းခန္းမသို႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ေပးပို႔လိုေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို သတင္းေထာက္မ်ားသည္ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား အတြင္းမွ နည္းပညာသစ္မ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကို လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ Flip Video Comcorder ကဲ့သို႔ေသာ ကိရိယာငယ္မ်ားသည္ သတင္းႏွင့္ ႐ုပ္သံဖိုင္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာ (သို႔) အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ေပၚသို႔ အလြယ္တကူ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ၁၅၀ ဂရမ္ထက္ ပို၍ ေပါ့ေသာ Flip Mino Camcorder သည္ အရည္အေသြးျမင့္ ႐ုပ္သံ ဗီြဒီယိုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည္။ ကမာၻေက်ာ္ Apple ကုမၸဏီထုတ္ နာမည္ႀကီး iphone တြင္လည္း သတင္းပို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ေရဒီယို သတင္းပို႔ ကိရိယာ (သို႔) မာလတီ မီဒီယာ ႐ုပ္သံလႊင့္ ကိရိယာ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

ေရဒီယို အသံလႊင့္သူမ်ား အတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ Poddio လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖမ္းယူ၊ တည္းျဖတ္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ သတင္းအစီအစဥ္မ်ား ေပးပို႔ရာတြင္ Laptop အသံုးျပဳျခင္းထက္ iphone က ပို၍ ျမန္ဆန္သည္။

အထက္ပါ နည္းပညာ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳမႈသည္ ၂၀၀၇ တြင္ ၃၈၉ သန္း ရွိရာမွ ၂၀၁၂ တြင္ သန္း ၈၉၀ သို႔ ခုန္တက္လာလိမ့္မည္ဟု သုေတသန ကုမၸဏီ Data Monitor က ခန္႔မွန္းထားသည္။

မနီလာတြင္ လတ္တေလာ က်င္းပခဲ့ေသာ မီဒီယာ ဖိုရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးရာ၌ ေဒါက္တာ စတီဖင္ကြင္းက "ယခု တိုးတက္မႈမ်ားသည္ သတင္း ထုတ္လႊင့္မႈကိုပင္ ျမန္ဆန္လာေစလိမ့္မည္။ ေခတ္မွီ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား၏ နည္းပညာ စြမ္းေၾကာင့္ မိုဘုိင္းလ္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းျဖစ္ရပ္ စတင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႐ိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ကာ ဝက္ဘ္ေပၚသို႔ အလြယ္တကူ လႊင့္တင္ႏိုင္ၾကသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္မရာ၊ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္၊ Laptop ႏွင့္ ေကဘယ္ႀကိဳး စေသာ ကိရိယာမ်ား လိုအပ္သည့္ ဗီဒီယို အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနားလွသည္။ "Tools ေတြကို အလြယ္တကူ အသံုးျပဳလို႔ရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သတင္းတင္ဆက္တဲ့ အခါမွာ အခက္အခဲ မရွိမွာပါ" ဟု 'ကြင္း' က ဆိုသည္။

အေျခခံ စနစ္မ်ားသို႔  ျပန္သြားျခင္းသည္ ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

လက္ေဟာင္းမီဒီယာ ပံုစံကို အသံုးျပဳေနသမွ်ေတာ့ မီဒီယာ ပံုစံသစ္ကို လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ 'ကြင္း' က စာနယ္ဇင္းပညာ၊ သုေတသန၊ အေရးအသား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ ႏွံ႔စပ္မႈတို႔ အေပၚ ခိုင္မာစြာ တတ္ကၽြမ္းမႈသည္ သတင္းေထာက္မ်ား အတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ စံခ်ိန္မီ ကင္မရာကို မည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကို အေျခအေနအရ လိုအပ္မွသာ အသံုးျပဳရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ဦးစြာ သိရွိထားသင့္သည္ဟု ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ ဒိုမင္ဂိုက သေဘာတူ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အကယ္၍ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသာ  ယူေဆာင္ခြင့္ ရွိေသာ ေနရာတြင္ သတင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက သတင္း တင္ဆက္ရာတြင္ ဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည့္ အခ်က္သည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment