Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Assam Tribune, 4th August 2010

လက္နက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ နယ္စပ္မ်ားကို ျဖတ္၍ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနသည္ဟု ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားက ဆိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး P Chidambaram က ယေန႔ ဝန္ခံ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ဒီနယ္စပ္ေတြမွာ အလြယ္တကူ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ နယ္စပ္ကေတာ့ ၿခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ႐ွိတယ္ဆိုတဲ့ သာဓကေတြ ႐ွိပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေမွာင္ခိုေတြ၊ အဲဒီ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အဖြဲ႕ေတြ ၾကားမွာ လက္႐ွိ ႐ုန္းကန္ တိုက္ခုိက္ေနရပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြက ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆိုပါ ကိစၥေတြ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ေနတုန္း ဆိုတာလည္း မွန္ပါတယ္'' ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးက Rajya Sabha တြင္ ေမးျမန္းထားမႈအား ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

BSF သည္ နယ္နိ္မိတ္ ျဖတ္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လက္နက္ျပည့္စံုၿပီး၊ အေသအခ်ာ ေလ့က်င့္ထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ အာသံ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းသည္ ေ႐ွ႕ေျမာက္ ျပည္္နယ္မ်ားတြင္ ေနရာယူထားသည္။ ၎သည္ အိႏိၵယ တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ ျပည့္စံုၿပီး၊ ေလ့က်င့္ထားေသာ တပ္ရင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ျမင္သည္။

နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို စိတ္ဝင္စားသည္ ဆိုေသာ္လည္း၊ ထိုေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားသည္ အလြန္ ေဝးလံၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲလွသည္။ ထိုအကန္႔မ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ႐ွိေနသည္။ သို႔မွသာ နယ္စပ္အား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အေသအခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ၿခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္း မ႐ွိေပ။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ေဝးလံ ေခါင္းပါးၿပီး၊ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ ႐ွိသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အလြယ္တကူ လုပ္ႏုိင္သည္ဟု Chidambaram က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း BSF ႏွင့္ အစုိုးရတပ္ၾကား ပစ္ခတ္မႈ မ႐ွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းမႈ အမ်ားအျပား ႐ွိၿပီး၊ လူေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံၾကရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လက္နက္မ်ား နယ္စပ္ကို ျဖတ္၍ ေရာင္းဝယ္ဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

သူပုန္မ်ား ပူးေပါင္းထားေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုမူ မေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္နယ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး M Ramachandran က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ အိႏိၵယ သူပုန္ အုပ္စုမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္ အခ်ိဳ႕တြင္ စခန္း ထူေထာင္၍ လက္နက္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေနသည္ကို အိႏိၵယ အစိုးရက သိ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ၾကေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ISI ႏွင့္ Naxals သည္ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျခခ်မႈ အသစ္မ်ား ထူေထာင္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ဗဟို အစိုးရက CPI (Maoists) သည္ ေဒသတြင္း သူပုန္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သတင္းကို ဝန္ခံခဲ့သည္။

Rajya Sabha တြင္ Biren Baishya ၏ ေမးခြန္းကို ျပည္နယ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး Ajay Maken က ေျဖၾကားရာတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း Naxal ၏ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသည္ အၿမဲ အသင့္႐ွိေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

Kumar Deepak Das ၏ ISI သည္ သူပုန္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ေနေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအား ျပည္နယ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး M Ramachandran က သီးျခား ေျဖၾကားရာတြင္ NER တြင္ လႈပ္႐ွားေနေသာ ေျမေအာက္အဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕သည္ ပါကစၥတန္၏ ISI ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ထူေထာင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သတင္းမ်ား၏ အဆိုအရ Tripura တြင္ ISI ေအးဂ်င့္ဟု သံသယ႐ွိသူ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးကို အျခား ေျခာက္ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။ အာသံတြင္ ISI ဆဲလ္တစ္ဦးအား ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု ၎က သတင္းေပးသည္။

သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ေကဒါမ်ားသည္ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္ ျပႆနာ ဖန္တီးရန္ အိႏိၵယသို႔ စိမ့္ဝင္လာျခင္း ႐ွိသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီထံမွမွ် မရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment