Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP, 6th August 2010

ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္ႏွင့္ နည္းပညာ မွ်ေဝရန္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယူေရနီယံ ကိုယ္တိုင္ သန္႔စင္မႈကို ဟႏြိဳင္းအား ခြင့္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးေနျခင္း ရွိ/မရွိကိုမူ ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဗီယက္နမ္သည္ အရပ္ဖက္ ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၁-၂-၃ ေစ့စပ္မႈဟု ေခၚေဝၚသည့္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းမႈကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Philip Crowley က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ႏ်ဴကလီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ယူေရနီယံ သန္႔စင္မႈႏွင့္ အလဲအလွယ္ လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အေမရိကန္ မိတ္ေဆြမ်ား အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိုမို တင္းက်ပ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးဖြယ္ ရွိသည္ဟု ကြန္ဂရက္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းကို Wall Street ဂ်ာနယ္က အေစာပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု UAE တို႔သည္ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခင္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ဗီယက္နမ္ ေျမေပၚတြင္ ယူေရနီယံ သန္႔စင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဟႏြိဳင္းတို႔ ေဆြးေႏြးေနျခင္း ရွိ/ မရွိကို ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု Crowley က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ရည္ရြယ္ခ်က္ အျဖစ္ Crowley က "ဗံုးျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ ယူေရနီယံ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမး္သည့္ အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ယူေရနီယံ သန္႔စင္သည့္ တိုင္းျပည္ အနည္းငယ္ကိုသာ ျမင္ေတြ႕လိုသည္" ဟု Crowley က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ယူေရနီယံ သန္႔စင္မႈ အေပၚမွာ အာမခံခ်က္ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ တစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖို႔နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္မွာ ထားရွိတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတိအက် ေတြ႕ျမင္ခ်င္ပါတယ္" ဟု Crowley က ဆိုသည္။

ေစ့စပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ယခင္ စစ္ေဆးကာလ ရန္သူ ဗီယက္နမ္အေပၚ အျပည့္အဝ ႏ်ဴကလီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဆိုျပဳလႊာကို ေပးဆပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီမ်ားထံ စတင္ အစီရင္ခံ ေနၾကသည္ဟု ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ နယ္စပ္ျခင္း ရွည္လ်ားစြာ ထိစပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တုိင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း မရွိဟုလည္း သိရွိရသည္။

"အေမရိကန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အၾကား ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ မပတ္သက္ပါဘူး" ဟု Crowley က ေျပာဆုိသည္။

ဗီယက္နမ္သို႔ ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ေပါင္းဖို အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ General Electric ႏွင့္ Bechtel စေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ျပဳမႈ ကိရိယာမ်ား လံုၿခံဳေရး၊ အရပ္ဖက္ ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တို႔အေပၚ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို သမၼတ ဘြတ္ရွ္ အစိုးရႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ႏ်ဴကလီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အေပၚ ကနဦး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို မတ္လက ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ယခု ႏွစ္ကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္ဟု ဗီယက္နမ္ အႏုျမဴ စြမ္းအင္ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗြန္ဟူတန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရၿပီး ဗီယက္နမ္က ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိဟုလည္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment