Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Jakarta Post, 8th Sept 2010

      ႏိုဝင္ဘာ ၇ရက္တြင္ က်င္းမမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရသည္ ၎၏မဟာမိတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ေတာင့္တင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္အေနျဖင့္ အစိုးရအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဂၤါေန႔တြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

      ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၅ရက္ၾကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဂၤါေန႔က ေရာက္႐ွိခဲ့သည္ဟု ႐ိုက္တာက သတင္းေဖာ္ျပသည္။

      ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရသည္ အႏွစ္ ၂၀အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ရာ တ႐ုတ္၏ ေထာက္ခံမႈကိုရ႐ွိရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ခြင့္မရေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ထားသည္။

       တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ ရင္းႏွီးေသာ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈကို ထူေထာင္လ်က္ ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာစစ္ဖက္အစိုးရကို ေထာက္ခံအားေပးလိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

      ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ပါဝင္ေနေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ၁၀ႏိုင္ငံ အာဆီယံ အဖြဲ႕ကိုလည္း အထီးက်န္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တင္းမာေသာ သေဘာထား ျပသရန္ မလိုလားေသာ အဖြဲ႕အျဖစ္ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

      အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဝိုင္းဝန္း ဖိအားေပးမႈ ျပင္းထန္လာသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ယူဆသျဖင့္ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ တ႐ုတ္မိတ္ေဆြႀကီးထံ ေျခဦးလွည့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္း ျမန္မာ့ေရးရာ ေကာ္မတီ အႀကီးအကဲ Eva K. Sundari ကေျပာၾကားသည္။

      ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာင္ပြဲခံျခင္းကို စစ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေသြးစြန္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာေၾကာင့္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢ ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက လတ္တေလာ တြန္းအားေပးလ်က္ ႐ွိသည္။

        "စစ္အစိုးရက သူ႔ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေအာင္ ဘာမဆို လုပ္မွာျဖစ္သလို၊ တ႐ုတ္ကလည္း သူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုရင္ သိသိသာသာ ျမင္ေနရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၂ ႏုိင္ငံစလံုးအတြက္ အံဝင္သြားတာပါ'' ဟု သူမကဆိုသည္။

      ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နီးကပ္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ အာဆီယံကလည္း ၁၆ႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕အာ႐ွ ထိပ္သီး ညီလာခံ (EAS) သို႔လာမည့္ ႏွစ္တြင္ ပူးေပါင္းမည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရ႐ွိေရးကို ႐ႈေမွ်ာ္လ်က္႐ွိသည္။

      ႏုိင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဆန္႔က်င္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အက်ဥ္းခ်ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၎၏ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံထဲသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္ ေလာင္းထည့္လ်က္႐ွိသည္။

      အေ႐ွ႕အာ႐ွ ထိပ္သီးညီလာခံ EAS တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ျဖစ္လာသည့္ အေမရိကန္ေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမႈ ႀကီးထြားေနသည့္ၾကားမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္႐ွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္အားကိုးျဖင့္ လီဗာတင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရလိမ့္မည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

      ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အေနအထားတြင္ ေရာက္႐ွိေနျခင္းႏွင့္အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအၾကား ျပင္းထန္ေနေသာ ဆက္ဆံေရးကို အာဆီယံအေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္သည့္ အခ်က္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လက္႐ွိတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ ၾသဇာတက္ေနေသာ္လည္း အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ EAS မွာမူ ကမာၻ႔အင္အားႀကီး ၿပိဳင္ဖက္ ၂ႏုိင္ငံ ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ သာမကပဲ အျခား အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မတူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္႐ွိေနသည္။

      လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ၏ ထီးရိပ္ကို အခ်ိန္အတန္ၾကာ ခိုလႈံခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တ႐ုတ္၏ အရိပ္ကို ခိုရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီ ျဖစ္သည္။

      ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူ Phil Robertson က "အာဆီယံသည္ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒလေဟာ ကူညီေနမႈကို သိသိသာသာ မ်က္စိမွိတ္ေနခဲ့ၿပီး ဤအစား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ က်ိဳးေၾကာင္းမခိုင္လံုေသာ အေကာင္းျမင္ဝါဒျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသည္'' ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

      ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တင္းၾကပ္လြန္းတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒေတြ၊ စစ္တပ္နဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ ပါတီေတြအေပၚ ေႏွာက္ယွက္မႈေတြ၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ စည္း႐ုံးခြင့္ကို ထင္ထင္႐ွား႐ွား ကန္႔သတ္ထားတာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္လိုလို ပိုမို ထင္႐ွားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ လြတ္လပ္ မွ်တပါလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုလိုရာေရာက္တဲ့ အာဆီယံ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္တာကေတာ့ အမိုက္မဲဆံုး အရာပါပဲ ဟု ၎က ေဝဖန္သံုးသပ္လိုက္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment