Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB News, 20 May 2010

          ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ကာ အသစ္ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ ယခုႏွစ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကို စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာေတာင္ပုိင္း တနလၤာရီတုိင္းေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာ တြင္ ေဒသခံျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ားသည္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္လုိက္လံ၍ ၎ တုိ႔ပါတီသုိ႔ ဝင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းစည္း႐ုံးေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          မိန္းမ ၆ ေယာက္နဲ႔ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က အိမ္တုိင္ရာေရာက္သြားၿပီး မွတ္ပံုတင္ေတြ ေတာင္းၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေတြျဖည့္ေပးေနတယ္ ဟု အဆုိပါေဒသခံက ေျပာၾကားပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ပထမစာပုိဒ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ေရးပါတီကုိ လက္ခံယံုၾကည္ပါသျဖင့္ ပါတီဝင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ စသျဖင့္ ပါရွိသည္ဟု ဆုိပါ သည္။

          ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေတြျဖည့္ၿပီးရင္ ေဒသခံေတြကုိ လက္မွတ္ထုိးခိုင္းတယ္။ ဘာမွလည္း ရွင္းမျပ ဘူး၊ တခ်ဳိ႕လူေတြက ေၾကာက္တာရယ္၊ နားမလည္တာရယ္ေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ၾကတယ္။ ၎ကေျပာၾကားသည္။

          ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပဲြ၌ အစိုးရကစည္း႐ုံးခဲ့ပံုမ်ားသည္ ဤအတုိင္းပင္ ဖျစ္သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက ယမန္ေန႔မွ ယေန႔အထိ အစည္းအေဝး ေခၚကာ မဲ႐ုံေဆာက္လုပ္ေရးကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

          ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ခံရန္ လယ္သမားမ်ားကုိ စည္း႐ံုးဆဲြေဆာင္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းသံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ ၎တုိ႔ပါတီ၏ လူမႈေရးအသင္းအဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကသာလွ်င္ လယ္သမားမ်ားအား ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ႏုိင္ေသာ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိစည္း႐ုံးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျပည္သူေတြ အတြက္ ရွင္သန္ေနတဲ့ပါတီကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ မဲမ်ားမ်ားထည့္ၾကပါ ဟုလည္း ေျပာဆုိေနေၾကာင္း ေဒသခံကေျပာၾကားသည္။

          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္ပါတီကုိ ဦးေဆာင္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးသိန္းစုိးက မၾကာေသးမွီက ျငင္းဆုိ လုိက္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္ဖက္ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပေျပာဆုိပါသည္။

          အရပ္ဖက္အစုိးရအသြင္ယူ၍ စစ္ဖက္ကဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ လွည့္ကြက္တစ္ခုဟု ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအႏုိင္ရလိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 20 May 2010

          ေျမာက္ကုိရီးယားအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လက ေတာင္ကုိရီးယားစစ္သေဘၤာနစ္ျမႇဳပ္မႈ အတြက္  အက်ဳိးဆက္မ်ား ေသခ်ာေပါက္ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

          သေဘၤာသား (၄၆ )ဦးေသဆံုးေသာ အဆုိပါသေဘၤာနစ္ျမႇဳပ္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေျမာက္ကုိရီးယားအား အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်မႈကုိခံေနရပါသည္။

          ၿပံဳယမ္းက အဆုိပါစြပ္စဲြမႈမွာ ဆင္လံုးသာျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး ၎အေပၚအေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါက စစ္ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။

          တ႐ုတ္မွာမူ ႏွာေစးေနခဲ့ၿပီး၊ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚေဝဖန္မႈမျပဳခဲ့ေပ။ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဆီြဒင္တုိ႔မွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ေတာင္ကုိးရီးယား၏ Cheonan စစ္သေဘၤာမွာ ေတာ္ပီႏုိေၾကာင့္နစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။

          စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ေတြ႕ရေသာ ေတာ္ပီ ႏုိအပုိင္းအစမ်ားတြင္ေျမာက္ကုိရီးယားစာႏွင့္ တူေသာ စာလံုးမ်ားေတြ႕ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါ သည္။

          "ေျမာက္ကုိရီးယားဟာ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အဲဒီအက်ဳိး ဆက္ေတြအေသအခ်ာရွိလာလိမ့္မယ္"ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ PJ Crowley က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၅၀-၅၃ ကုိရီးယားစစ္ပဲြၿပီးကတည္းက ေတာင္ကုိရီးယား၌ တပ္အင္းအား(၂၈၀၀၀)ခန္႔တပ္စဲြထားပါသည္။

          ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Robert Gater က မည္သုိ႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ေတာင္ကုိရီး ယားႏွင့္အနီးကပ္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ Lee Myung-bak သည္ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

          ၿဗိတိန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ကလည္း ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ စိတ္ဆုိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါ သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီးမြန္းက အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ အေတာ္ဒုကၡ မ်ားရေၾကာင္းဆုိပါသည္။

          ၿပံဳးယမ္းကေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ အေထာက္အထားပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕တစ္ခုေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံပုိင္ KCNA သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပရာတြင္ ၿပံဳးယမ္း၏ ကာကြယ္ေရးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ စစ္ပဲြကုိ မည္သည့္အဆုိးမ်ားျဖစ္ေပၚေစ ဦးေတာ့ တုန္႔ျပန္သြားမည္ဟုေျပာခဲ့သည္ဟုဆုိပါသည္။

          တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Ma Zhaoxu က ေျပာၾကားရာတြင္ Beijing အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာကုိ မွတ္သားထားေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္အကဲျဖတ္ျပဳလုပ္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးအား ေအးေအးေဆးေဆးလုပ္ကိုင္ၾကရန္တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

          ေတာင္ကုိရီးယား ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Chun Young Woo  ကေျပာၾကားရာတြင္ ဆုိးလ္အေနျဖင့္ ယခုကိစၥကုိ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔တင္ျပန္ရန္စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          "ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေျမာက္ကုိရီးယားရဲ႕ ရန္လုိမႈကုိ လုိအပ္တဲ့ တံု႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားေပးလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားအေနနဲ႔ ေရွာင္ေျပးလုိ႔ေတာ့မရပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

          ေတာင္ကုိရီးယားစစ္သေဘၤာ Cheonan သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတင္းမာစြာ အျငင္းပြားေနေသာ ေရ ေၾကာင္း နယ္စပ္အနီးတြင္ နစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

          အေစာပုိင္းက နစ္ျမႇဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိရီးယားစစ္ပဲြအတြင္း က်န္ခဲ့ေသာ ေရျမႇဳပ္ဗံုးမ်ား မေတာ္တဆေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ နစ္ျမႇဳပ္သေလာဟု ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

21 May 2010 , DVB News

          ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္၌ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တပ္ၾကပ္တစ္ဦး၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထုိင္းစစ္သားတစ္ဦးေသဆံုးသြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကားသည္။

          အဂၤါေန႔က ျဖစ္ပြားေသာ ပစ္ခတ္မႈမွာ သံလြင္ျမစ္ျမန္မာဖက္ကမ္း၊ ထုိင္းအေနာက္ေျမာက္ပုိင္း မဲဆရီၿမိဳ႕အနီးတြင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္သားမွာ ျမစ္ကုိျဖတ္ကူး၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အမွတ္ ၃၄၃ ေျခလွ်င္တပ္ရင္းမွျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

          ၎တုိ႔၏ စခန္းအနီးမွ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းနင္းမိေသာ တပ္သား ၂ ဦးကုိ ခရီးႀကံဳတင္ရန္ ထုိင္းစစ္သားက ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္ၾကပ္က ပစ္သတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မဲဆရီ အနီး မဲဆမ္လိပ္ ေက်းရြာမွ ေဒသခံကေျပာၾကားပါသည္။

          "ထုိင္းသစ္ေတာအရာရွိ အုပ္စုကုိ ျမစ္အထက္ပုိင္းရြာကုိပုိ႔ေပးဖုိ႔ ထုိင္းစစ္ေလွ ၃ စင္း ဥတုတ (တပ္ရင္း ၃၄၃အနီး) ရြာနားက ျဖတ္သြားတုန္းမွာ မုိင္းနင္းမိတဲ့စစ္သားႏွစ္ေယာက္ကုိ ေခၚတင္ သြားေပးဖုိ႔ ျမန္မာစစ္သားက အကူအညီေတာင္းတာပါ"ဟု ၎ကဆုိပါသည္။

          ထုိင္းစက္ေလွေတြက ျမစ္အထက္ပုိင္းကုိသူတုိ႔အရာရွိေတြကုိ ပုိ႔ေပးဖုိ႔တာဝန္ရွိေနလုိ႔ ျငင္းဆန္ လုိက္တာပါ။ ျမန္မာစကားေျပာတတ္တဲ့ ထုိင္းစစ္သား "အာေယာင္း"က ျမစ္ကမ္းေပၚက ျမန္မာစစ္ သားကုိ စကားေျပာၿပီး ေနာက္ျပန္အလွည့္မွ ေသနတ္နဲ႔အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာအပစ္ခံရတာပါဟု ၎ရြာ သားကရွင္းျပပါသည္။

          ေသနပ္ပစ္ခံရေသာအာေယာင္းသည္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ၿပီး ယခင္က လည္း အကူအညီေပးခဲ့သူျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ေသာ ျမန္မာတပ္ၾကပ္မွာ ထုိအခ်ိန္ က အရက္ေသာက္ထားသည္ဟုသိရွိရသည္။

          DVB က ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ပါ။

          အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမွာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားတတ္သည္ဟု ထုိင္းအေျခစုိက္  CIDKP ကရင္ေကာ္မတီမွ ေစာစတိမ္ကေျပာၾကားပါသည္။

          ဒါမ်ဳိးက ခဏခဏျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ၿပီးကာစ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ေတာ့ ျမစ္ထဲကုိ မသြားရဲၾကဘူး၊ ျပႆနာၿပီးသြားရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အရင္အတုိင္းျမစ္ကုိ ျပန္သံုးၾကတာပါပဲ ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

European Parliament News Report, 20 May 2010

          ထုိင္းႏုိင္ငံမွအေနအထား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳရာသီဥတုႏွင့္ ပါကစၥတန္မွ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃ ခုကုိ ဥေရာပ ပါလီမန္က ဓထရာဘုိး ၿမိဳ႕တြင္ ၾကာသပေတးေန႔၌ လက္ခံခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ

          ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းမွ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ပူပန္ေနသည့္ ထုိင္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္သေဘာထားတစ္ထပ္တည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလြန္အမင္း စုိးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း ဥေရာပပါလီမန္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ မီဒီယာမ်ား ကုိ စိစစ္တည္းျဖတ္ျခင္း ပါဝင္သည့္ တုိင္းျပည္အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းကုိ အထူးသျဖင့္ စုိးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

          လက္ရွိအက်ပ္အတည္းကုိ အျမန္ဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ ပါတီအားလံုးခ်က္ျခင္းေတြ႕ဆံု၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပရန္ ၎တုိ႔ကတုိက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

          ၂၀၁၀ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡတြင္ ေသဆံုးမႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အတြက္ မူခင္းေဆးပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီဖဲြ႕ စည္းမည့္ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုး လတ္တေလာ ေသဆံုးမႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ဥေရာပပါလီမန္ အမတ္မ်ားက ယံုၾကည္ေနပါသည္။

          ယခုႏုိင္ငံအေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာမႈတြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးျခင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ တင္းၾကပ္မႈမ်ား တစ္စံုတရာျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေအာင္ အစုိးရကအာမခံရန္ ဥေရာပပါလီမန္က ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ျပည္နယ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားပါသည္။

          ထုိင္းအစုိးရမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္အေပၚ တင္းက်ပ္မႈႏွင့္ စိစစ္တည္းျဖတ္မႈမ်ား ကုိ အဆံုးသတ္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္းခံေနရပါသည္။ ေရဒီယုိႏွင့္႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားစြာအပါအဝင္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားပါမက်န္ စိစစ္တည္းျဖတ္မႈကုိခံေနရသည္ဟု ဥေရာပပါလီမန္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ

          ယခင္အပတ္က မဖ်က္သိမ္းမွီအထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အဓိကအတုိက္အခံ NLD ပါတ