Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Bangkok Post, 17th October 2010

ထိုင္းႏုိင္ငံ Tak ခ႐ိုင္ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ျမန္မာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ယခင္က လံုၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႐ွိၿပီးသည့္ အျပင္ ယခုအခါ ပိုမို တင္းၾကပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Tak ခ႐ိုင္၏ မဲေဆာက္တြင္ ႐ွိေသာ အမွတ္ (၄) ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ားသည္ ၎ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္႐ွိ ျမန္မာၿမိဳ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမဝတီနယ္စပ္ တေလွ်ာက္တြင္ အထူး ကင္းလွည့္လ်က္ ႐ွိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည္အထိ တာဝန္ယူထားမည္ ျဖစ္သည္ဟု တပ္မွဴး Padaung Yingpaiboon က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္႐ွိ ျမဝတီတြင္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကရင္ KNU  တပ္မ်ား အၾကား တိုက္ခိုက္မႈ အ႐ွိန္ ျမင့္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာ အစုိးရသည္ အဆိုပါ ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းစဥ္ ကာလအတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈကို ေျမႇာက္ပင့္ေပးမည္ကို စိုးရိမ္ေနၿပီး အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကို ထိပါးလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနသည္။

ကင္းလွည့္ေရးတြင္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္တန္းတစ္ခု ပါဝင္ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ၾကားတြင္ ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး Padung က ေျပာသည္။

တပ္ရင္း (၃) တပ္မွဴး Wannatip Wongwai က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ အစ္ိုးရသည္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံ မည္သည့္ အကူအညီမွ် မေတာင္းေသးဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ခ်င္း႐ိုင္႐ွိ အမွတ္ (၂) ေျချမန္တပ္ရင္း Pha Muang တပ္မွ တပ္မွဴးႀကီး Jiradej kamolpetch က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ အကူအညီ ေတာင္းလာလွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီ ေပးရန္ အသင့္ ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ားက သံလက္သီး တပ္ထားေသာ စစ္အစိုးရ၏ တင္းၾကပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ အႏိုင္ရေရးကို ပို၍ ေသခ်ာေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Asian Correspondent, By Zin Linn, 14th October 2010

အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာအစိုးရအား လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးေရး ျဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဘန္ေကာက္႐ွိ VOA ၏ Ron Corben ၏ အဆိုအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္လ်က္ ႐ွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖ႐ွင္း ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု Surin Pitsuwan က ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေသာအခါ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၆၂ မွ စတင္၍ စစ္ဖိနပ္ ေအာက္တြင္ ဒုကၡမ်ား ခံစားခဲ့ရသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အခ်ိဳးေဖာက္ဆံုး ႏိုင္ငံဘြဲ႕ကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားမႈ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဒီပဲယင္း လူသတ္မႈ၊ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာတြင္ ေ႐ႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။

အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Surin Pitsuwan က ေအာက္တိုဘာ (၁၃)ရက္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း ေပးႏိုင္မည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပစ္ပယ္ထားမႈကို အဆံုးသတ္ ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ကရင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ြာမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမို လုပ္ေဆာင္လာရာ ႐ြာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျခင္းေၾကာင့္ လူရာေပါင္း မ်ားစြာကို ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပးေစသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ စစ္ဆင္ေရး၏ အစ ျဖစ္ေလမည္လားဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ ႐ွိသည္။

စစ္တပ္၏ ႐ြာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျခင္းေၾကာင့္ လူ (၉၀၀) ေက်ာ္ခန္႔အား နီးစပ္ရာ ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည္။ KNU  အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Zipporah sein က အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ စစ္တပ္၏ ေျခာက္လွန္႔မႈ ျပဳေသာ စစ္ဆင္ေရးသစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္မည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ လကုန္က VOA က သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ (၂၂၀၀) ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးထားသည္။ အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက ျမန္မာ အစိုးရအား လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳလာေစရန္ အာမခံေရး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို မလြတ္ဘဲ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကို အိပ္မက္ မက္ျခင္းသည္ ေလထဲတြင္ တိုက္အိမ္ ေဆာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား ၾကားတြင္ သေဘာထား ကြဲျပားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလး႐ွားႏွင့္ စကာၤပူစေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားက စစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ႏွစ္အတန္ၾကာ ဖိအားေပးခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံနဲ႔ ကမာၻ႔ အသိုင္းအဝုိင္း ၾကားမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးမွာ အဓိက အေရးအရာ  တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္" ဟု Surin  က ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥေတြကို ထားပစ္ခဲ့ခ်င္ပါၿပီ။ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ထိေရာက္တဲ့ ယႏၲရား တစ္ခု ျဖစ္ေစေရးပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေဝဖန္သူ အမ်ားစုက သံသယ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကတိမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး ကတိ မတည္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကသည္။ ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) ဥကၠ႒ Kraisak Choonhavan က ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္ အတိုက္အခံမ်ား ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္ကို အၿမဲတေစ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈ မပါဝင္သည့္ လမ္းညႊတ္ေျမပံု(၇)ခ်က္အရ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးမားစြာ ႐ွိမည့္ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုကို ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ သေဘာ တူညီမႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဆီသို႔သာ ဦးတည္ သြားႏုိင္ေပမည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ထင္ထင္႐ွား႐ွား ျမင္ႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလး မထားေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ မူတစ္ခုတြင္ ရပ္တည္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လြတ္လမ္း မျမင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ Surin Pitsuwan က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကို ျမင္လိုသည္ ဆိုေသာ္လည္း လက္႐ွိ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားက ၎၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္ဝေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 16th October 2010

တ႐ုတ္ အစိုးရ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ GDP သည္ ယခုႏွစ္ ၁၀ % ႀကီးထြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈမွာ ေႏွးေကြးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ ၉ % တိုးတက္ရန္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု အစိုးရ ပညာရွင္ အုပ္စုမွ ၀ါရင့္ သုေတသန ပညာရွင္က တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီႏွင့္ ကက္ဘိနက္ လက္ေအာက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သုေတသန စင္တာမွ ဒုတိယ ဒါ႐ိုက္တာ လူရွီဂ်င္က "တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ လာမည့္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း အလယ္ အလတ္ႏႈန္းသို႔ ေႏွးေကြးသြားဖြယ္ ရွိသည္" ဟု အလုပ္သမားခ တိုးလာျခင္း၊ အလြန္အကၽြံ ေငြေဖာ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရင္းအျမစ္ အသစ္ ေတြ႕ရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း စေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုိးကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္ ပထမ ေလးလပတ္တြင္ ၁၁.၉ % တိုးတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ေလးလပတ္တြင္ ၁၀.၃ % သာ တိုးတက္ခဲ့ျခင္းကို ရည္ရြယ္ထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ရလဒ္သာ ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ လူရွီဂ်င္ကမူ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးသြားျခင္းကို အေကာင္းျမင္သည့္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

စီးပြားေရး က႑ ႀကီးထြားမႈ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ရွိေနမႈကို အလြန္အမင္း စိုးရိမ္စရာ မလိုေၾကာင္း ယင္းက ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို တ႐ုတ္ အစိုးရ သတင္းဌာန Xinhua က ျပန္လည္ ေဖာ္ျပသည္။

"လက္ရွိ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္ကို ျမင့္လြန္းေနတာေၾကာင့္ပါ" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ေထာင္စု အရံေငြေၾကး အဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ ေျဖေလွ်ာ့မႈ ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းလာကာ ယြမ္ေငြ အပါအ၀င္ ေဒၚလာ မဟုတ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား အေပၚတြင္ ဖိအား က်ေရာက္လာမည္ဟု အနာဂတ္အတြက္ သေဘာ ေပါက္ထားရန္ လူရွီဂ်င္က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေငြေၾကး မူ၀ါဒမ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့မႈ အခ်ီသစ္ကို စတင္ မိတ္ဆက္ေနျခင္းႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ေငြေဖာ္ ေရာင္းခ်မႈမွ ေစ်းကြက္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္ ဟူေသာ မွန္းဆမႈကို မီးထိုးေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လံႈ႔ေဆာ္ အားေပးမႈ အစီအစဥ္သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း အလြန္အကၽြံ ေငြေဖာ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ထိုးသြင္းေပးသကဲ့သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ အျခားေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုပါ တက္ေစခဲ့သည္ဟု ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၁ တြင္ ယခုႏွစ္ထက္ မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စားသံုးမႈ ႀကီးထြားႏႈန္းမွာမူ ယခုႏွစ္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ျမင့္တက္မႈထက္ အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့သြားႏိုင္သည္ဟု လူရွီဂ်င္က သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 16th October 2010

အေရွ႕တ႐ုတ္ ပင္လယ္ တြင္ ၂ ႏိုင္ငံစလံုးက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ က်င္းပလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲမ်ားကို တိုက်ိဳတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ သံ႐ံုးသို႔လည္း စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ဂ်ပန္ ဆန္႔က်င္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ ဆႏၵျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္လက အျငင္းပြား ေရျပင္တြင္ သေဘၤာခ်င္း တိုက္မိမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာႏွင့္ ကပၸတိန္ကို ဂ်ပန္တို႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခင္ ကာလမ်ားစြာ ျငင္းခုန္ေနမႈမွာ အျပည့္အ၀ သံတမန္ ပဋိပကၡ အသြင္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္တြင္ တ႐ုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ကပၸတိန္သည္ ဂ်ပန္ ကင္းလွည့္ ေရယာဥ္ ၂ စင္းကို တမင္တကာ ၀င္တိုက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္း ခံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ ပတ္အၾကာတြင္ ယင္းအား လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ တင္းမာမႈမ်ား ေျပေလွ်ာ့ရန္ ၂ ႏိုင္ငံစလံုးက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အခင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ေတာင္းပန္ရန္ တ႐ုတ္က ေတာင္းဆိုထားၿပီး ဂ်ပန္ကလည္း ပယ္ခ်ထားသည္။

တိုက်ိဳတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စေနေန႔က ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက "ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အႏၱရာယ္ ရွိေနၿပီ၊ က်ဴးေက်ာ္သူ တ႐ုတ္ကို ခြင့္မလႊတ္ရ" စေသာ နဖူးစည္း စာတမ္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဘဂ်င္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ဂ်ပန္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ခ်န္ဒူး၊ ဇီယန္းႏွင့္ က်န္က်ိဳးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

"ဂ်ပန္ စိုးမိုးေရး ၀ါဒကို ျဖဳတ္ခ်ၾက" "ဒိုယုကၽြန္းမ်ားကို ကာကြယ္ၾက" ဟူေသာ နဖူးစည္း စာတမ္းမ်ားကို ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ ရွိေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ ဟုလည္း သိရွိရသည္။

အနည္းဆံုး ဂ်ပန္ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္၏ ျပတင္းမွန္မ်ား ကြဲသြားသည္ဟု မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား ရွိေနႏိုင္ၿပီး ဂ်ပန္တြင္ ဆင္ကာကူဟု ေခၚေ၀ၚေသာ လူမေနသည့္ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား ယခင္က လွ်ိဳ႕၀ွက္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

UN News center, 16th October 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ၊ လက္ခံယံုၾကည္စရာ ေကာင္းမႈ၊ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊြဲႏိုင္မႈ၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈတို႔ ေသခ်ာေစရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေတြ႔ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ ကိစၥရပ္ေတြ အေပၚ စစ္မွန္စြာ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းဖို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သံတမန္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ျမန္မာ အစိုးရက အသံုးျပဳဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာဟာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းပါပဲ" ဟု ယင္းက ကုလ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ တင္ျပေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 2009 ၾသဂုတ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထား အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ေျပာၾကားသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိပံုကေတာ့ သိပ္ကို စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႔ သူတို႔ ေျပာထားတဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ ကြဲလြဲ ဆန္႔က်င္ေနတဲ