Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(BBC News မွ 13 February 2011 ရက္စြဲပါ "Burma Media Warns of Tragic End for Aung San Suu Kyi" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက သူမအေပၚ ပထမဆံုး တိုက္ရိုက္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ထားေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ သူမႏွင့္ သူမ၏ ပါတီသည္ အေနာက္ ႏိုင္ငံ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံေနမည္ ဆိုပါက ေၾကကြဲဖြယ္ ဇာတ္သိမ္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ သူမႏွင့္ NLD ပါတီတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမွ ပယ္ထုတ္ ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ အရပ္ဖက္ အစိုးရကုိ ဖြဲ႕စည္းေနၿပီဟု ဆိုေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္ကို တပ္မေတာ္ကသာ လႊမ္းမိုးထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းေဝဖန္ေရး ေဆာင္းပါးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အဖ်က္သိမ္းခံ NLD ပါတီကို လမ္းမွား ေလွ်ာက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။

ယေန႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ဦးတည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္းသစ္ ဆီသို႔ ခ်ီတက္ ေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီက လ်စ္လ်ဴ ႐ႈေနသည္ဟု အစိုးရ အာေဘာ္ ေဆာင္းပါးရွင္က ဆိုထားသည္။

အကယ္၍ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ဤလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ဆက္သြားပါက ေၾကကြဲဖြယ္ ဇာတ္သိမ္း ရလိမ့္မည္ဟု ေဆာင္းပါးရွင္က သတိေပး ထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ၎တို႔ပါတီႏွင့္သာ ညႇိႏိႈင္း ျပဳလုပ္ သင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ အာဏာ ရလာသည့္ တိုင္ေအာင္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈ ပိတ္ဆို႔ေရးကို ဆုပ္ကိုင္ ထားလိုျခင္း အတြက္ NLD အား မိမိ ကိုယ္ကို အထင္ ႀကီးလြန္းသူ အျဖစ္ ေဆာင္းပါးရွင္က စြပ္စြဲ ထားသည္။

ေဆာင္းပါးတြင္ ေက်ရာ ေက်ေၾကာင္း ေလေျပ ထိုးမႈလည္း ပါဝင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံဟု အစိုးရက ေခၚသည့္ က႑ နယ္ပယ္သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို ဖိတ္ေခၚ ထားေသာ္လည္း ယင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုသည္ကိုမူ ေျပာၾကား ထားျခင္း မရွိပါ။

NLD ပါတီက အေနာက္ ႏုိင္ငံ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ရန္ လို/မလို ကို ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ရက္ပိုင္း အတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဝဖန္ခ်က္ ပါဝင္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အေနာက္ ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ မ်ားကို ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အစဥ္ တစိုက္ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ ေစကာ တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ တြန္းပို႔ ေနသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အႏွစ္ ၂၀ နီးပါး ထိန္းသိမ္း ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေနာက္ သူမ၏ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမႈ၊ လူထုေရွ႕ ထြက္လာမႈ မ်ားကို အစိုးရက အနည္းငယ္သာ တံု႔ျပန္မႈ ျပသခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေဝဖန္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံရသည့္ NLD ပါတီႏွင့္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ သူမ အေပၚ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ အတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး သမား တစ္ဦးက BBC သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းညႊန္ ေျမပံု၏ အဆင့္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အဆက္ မျပတ္ အသံေကာင္း ဟစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္ ျခစား လိမ္လည္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ အေပၚ ကမၻာက ဝိုင္းဝန္း အျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို ခံေနရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment