Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

eaglecentre.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၇၊

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ထိုင္းနယ္ျခားေရးရာႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴ႐ို ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သူက ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ နယ္စပ္တြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ လာမည့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ေနခြင့္ျပဳထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Chulalongkorn University ၏ ထိုင္း-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္စဥ္ Bhonchart Bunnag က ထိုင္းအစိုးရသည္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ ေဒသအတြင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ ျပန္လည္၍ ေမာင္းထုတ္ျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေပၚလစီအတိုင္း ဆက္လက္က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈ ႐ွိလွ်င္လည္း ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရသူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ ႐ွမ္းႏွင့္ ဝ သူပုန္မ်ားအား ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ပါက ဒုကၡသည္ကိစၥသည္ ပိုမိုဆိုးလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဩဂုတ္လအတြင္းက ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားကို တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင္႔ ေတာင္ေပၚလူမ်ိဳးစုမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ခိုင္မာစြာ တပ္စြဲထားေသာ အင္အား ၂၀,၀၀၀ ႐ွိသည့္ ဝ ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ (United Wa State Army) ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းမိုင္ႏွင္႔ ခ်င္း႐ိုင္ေဒသအတြင္းသို႔ ဒုကၡသည္ ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေရာက္႐ွိေစခဲ့ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးအရာ႐ွိက ေျပာပါသည္။

အဆိုပါေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထား႐ွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ေထာက္ပံ့ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္ Kraisak Choonhavan က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ ကရင္ႏွင့္ ႐ွမ္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေရးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ လစ္လ်ဴ႐ႈရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Chulalongkorn University မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ႐ွင္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ Puangthong Pawakapan က လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈသည္ တိုင္းျပည္၏ အတြင္းေရးကိစၥသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို ႐ံႈ႕ခ်သြားသည္။ ၎ကပင္ ဆက္လက္၍ ျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ရဲျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ ႐ွိေစကာမူ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရး ျပႆနာ အသီးသီးကို လက္ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒ တရားေသ သတ္မွတ္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။ တစ္ဖက္တြင္ မိမိတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဈးေပါသည့္လုပ္သား၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင္႔ နယ္စပ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို လိုခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက သူ၏ ျပည္သူမ်ားကို ဒုကၡသည္ျဖစ္ေစၿပီး ထြက္ေျပးေအာင္ လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္ကို သိထားရန္လိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

Kraisak က ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္သားမ်ား၏ လူမ်ိဳးစု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ေနသည့္ ရက္စက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ထားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပသြားသည္။ ဤကိစၥမ်ားသည္ ထိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးသမားမ်ား မ်က္စိက်ေနေသာ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

(The Nation သတင္းစာတြင္ Oct 7th,2009 ေဖာ္ျပခ်က္၊ Kornchanok Raksaseri ေရးသည္)

0 comments:

Post a Comment