Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Cindy Saine, Washington) 6th Oct, 2009
eaglecentre.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ဆီးနိတ္ ဘဏ္၊ အိမ္ရာႏွင္႔ ဆင္ေျခဖံုးေရးရာ ေကာ္မတီ (US Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affair) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အီရန္အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းသြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤါေန႔က Capital Hill တြင္ ျပဳလုပ္သည္႔ ၾကားနာပြဲတြင္ အိုဘာမားအစိုးရ၏ ဝါရင္႔တာဝန္ရွိသူမ်ားက အကယ္၍ အီရန္ႏွင္႔ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ႔လွ်င္ မိမိတို႔အား ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ ပိုမို၍ အခ်ိန္ေပးရန္ ကြန္ဂရက္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒီမိုကရက္ Christopher Dodd က ေျပာၾကားရာတြင္ အီရန္၏ ယူေရနီယံသန္႔စင္မႈအေပၚ ကမၻာႀကီး၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း႐ႈတ္ခ်မႈ၊ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္႔ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲက မၿငိမ္မသက္သည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အီရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိအားေပးေရး ေျခလွမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ပို၍ညီညြတ္လာေစခဲ႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလွ်ာ႔ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေထာင္႔ေစ႔ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတဲ႔ ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရး ဥပေဒျဖစ္လာေအာင္ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔အေနျဖင္႔ ေျပာပါမည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားလည္း သေဘာတူလိမ္႔မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြန္ဂရက္ဟာ အီရန္ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္လာေနမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ႔ အရာအားလံုးျဖည္႔ဆည္းေပးမွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Dodd က ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဆီးနိတ္၏ အီရန္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ေရး မူၾကမ္းတြင္ အီရန္သို႔ သန္႔စင္ၿပီး ေရနံထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူမႈအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေရး၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ နည္းပညာ (Sensitive Technology) မ်ား တရားမဝင္လႊဲေျပာင္းေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းသြားေရးအတြက္ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို တင္းက်ပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အီရန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ႔ ဒုတိယအႀကီးဆံုး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေရနံစိမ္းတင္ပို႔မႈမွာလည္း ႀကီးမားလွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေလာင္စာဆီ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေရနံစိမ္းကို သန္႔စင္ႏိုင္စြမ္းအားမွာမူ မရွိေပ။

ဒီမိုကရက္တစ္ ဆီနိတ္တာ Charles Schumer က အထက္ပါ Banking ေကာ္မတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အီရန္သို႔ သန္႔စင္ၿပီး ေလာင္စာဆီတင္ပို႔မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အီရန္ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။ ေလာင္စာဆီကိစၥသည္ မိမိတို႔ဖက္မွ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ရံုမွ်ျဖင္႔ အီရန္အေပၚ အေတာ္အတန္ ဖိအားေပးႏိုင္ၿပီး အီရန္၏ စီးပြားေရးမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိႏိုင္သည္ကို မိမိတို႔ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္လိမ္႔မည္။ အျခားကိစၥမ်ားမွာမူ မိမိတို႔ဖက္မွခ်ည္း လုပ္ေဆာင္၍ မရဘဲ အျခားတစ္ဖက္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အီရန္အေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ အီရန္သည္ ကမၻာတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ႏ်ဴကလီယာဓာတ္ေပါင္းဖိုကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး အစီရင္ခံစာ အသစ္တစ္ခုအရ အီရန္သည္ ႏ်ဴကလီယာလက္နက္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈမွာ ယခင္ထင္ထားသည္ထက္ ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၍ ျဖစ္သည္။

ရီပတ္ဘလစ္ကင္ေရာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဆီနိတ္တာမ်ားသည္ တီဟီရန္အေပၚ စိတ္မရွည္မႈမ်ား ျပသခဲ႔ၾကသည္။ သူတို႔ ေၾကာက္ရြံ႕သည္႔အခ်က္မွာ အီရန္သည္ တစ္ဖက္တြင္ ယခုအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ႏ်ဴကလီယာကိစၥ စကားေျပာေနခ်ိန္၊ အျခားတစ္ဖက္၌ ႏ်ဴကလီယာလက္နက္မ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထုတ္ေနမည္႔ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အီရန္ကေတာ႔ ႏ်ဴကလီယာလက္နက္ အစီအစဥ္မ်ား မရွိေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ျငင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

ကြန္ဂရက္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အီရန္ကုိ ႏ်ဴကလီယာလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေရးမွ ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္တြင္ အိုဘာမားအစိုးရကလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး James Steinberg က ေျပာၾကားပါသည္။ ၎က ဆက္လက္၍ အေမရိကန္အေနျဖင္႔ အီရန္အေပၚ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းဗ်ဴဟာကို က်င္႔သံုးရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္း ငါးႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏွင္႔ အီရန္တို႔ အၾကား ေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာပင္ လိုအပ္လွ်င္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ (Sanction) အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည္႔သြင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

Steinberg က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္တို႔သည္ တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင္႔ ေလးနက္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အရင္ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ႔ၿပီး ျဖစ္၍ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ “မိမိတို႔အေနျဖင္႔ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ သံတမန္ေရးရာအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရွာေဖြသြားမွာ ျဖစ္၍ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါက ပိုမို၍ နားလည္မႈရွိလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Steingberg က ဆက္ေျပာပါသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ Stuart Levey က အထက္ပါ Banking ေကာ္မတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ၎၏ ဌာနအေနျဖင္႔ အကယ္၍ လိုအပ္ခဲ႔ပါလွ်င္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အျပည္႔အစံု ျပဳလုပ္ထားၿပီးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ပိတ္ဆို႔ေရးဥပေဒသစ္ခ်မွတ္ေရးမွာ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အလုပ္ျဖင္႔သက္ေသျပမႈေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ထည္႔သြင္းေျပာၾကားထားပါသည္။

အီရန္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးမႈ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ October 19 ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Steinberg က ယခုလအကုန္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးက အီရန္၏ ႏ်ဴကလီယာအစီအစဥ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္လိမ္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါသည္။

0 comments:

Post a Comment