Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

eaglecentre.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
Burma: Political Prisoners and Labour Camps
ေအာက္တိုဘာ ၇

ဟယ္ဆင္ကီ လူ႔အခြင္႔အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္႔ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္႔ Antoni Stodkowski ၏ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္အား ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔ၿပီး ၎အစည္းအေဝးကို Viridarium မွ စီစဥ္က်င္းပခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းခံရေသာ သံဃာလႈပ္ရွားမႈကို ၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ႔ၿပီး ၿဗိတိသွ်အုပ္စိုးမႈ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မလုပ္ခဲ႔ေသာ လစ္လ်ဴရႈခံ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေနရာတကာတြင္ ျမင္ေတြ႔ရေသာ ရြံ႕၊ ဖံုမ်ားႏွင္႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား အေၾကာင္းကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာကြဲ လူနည္းစုမ်ားမွာလည္း လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင္႔ ရရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ဗလီမ်ားက အေကာင္းဆံုးသက္ေသပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သူ အသိုင္းအဝိုင္းသည္လည္း ၎တို႔၏ ရန္ပံုေငြ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ရွိမႈေၾကာင္႔ စာမတတ္သူဦးေရ နည္းပါးၿပီး ONZ ၏တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၿပီး အလြန္အေျခခံက်၍ အေရးပါေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ား (ဥပမာ- လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင္႔) ကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားခဲ႔သည္။ “ျပည္သူလူထုသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ ပါးစပ္ကို က်ယ္က်ယ္ဟခြင္႔ မေပးသျဖင္႔ ျပည္ပသို႔ ထြက္၍ သြားစိုက္ကုသမႈ ခံယူၾကရသည္” ဟူေသာ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ဟာသမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ေရပန္းစားေလ႔ ရွိပါသည္။ လြန္စြာ ထင္ရွားေသာ ျမန္မာ႔အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုဘယ္ဆုရွင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂႏၶီဟု တင္စားခံရသူ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။

Antoni Stodkowski က ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ လူငယ္ပိုင္း အတိုက္အခံမ်ားျဖစ္သည္႔ မုတ္ဆိတ္ညီအစ္ကိုမ်ား (Moustache Brother) အေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ႔သည္။ ၎တို႔မွာ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ နာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္ ေဟာေျပာစည္းရံုးမႈမ်ားေၾကာင္႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေထာင္က်ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား လႊတ္ေပးရန္ Amnesty International က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ဖူးသည္။

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင္႔ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၏ လက္ရွိအမွန္တကယ္ အေျခအေနမ်ား ထင္ဟပ္ေနေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ရႈခဲ႔ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ႐ုပ္႐ွင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ Antoni Stodkowski က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားကို အာဏာျဖင္႔ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား “Burmese Gulag” ဟု ကင္ပြန္းတပ္လိုက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ေပါင္း ၄၃ ခုႏွင္႔ အလုပ္ၾကမ္း အက်ဥ္းစခန္း ၉၂ ခု ရွိေနပါသည္။

၎ေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ သက္ေတာင္႔သက္သာ မရွိေသာ ပံုစံတစ္ခုျဖင္႔ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ထားျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ျဖင္႔ တို႔၍ ေ႐ွာ့ခ္တိုက္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ေရထဲႏွစ္၍ ညွင္းပန္းျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အစရွိေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားလည္း လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို အဖန္တလဲလဲ အသံုးျပဳ၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမႈမ်ားေၾကာင္႔ HIV ျပန္႔ႏွံ႔မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား သဲမ်ား မၾကာခဏေရာေနေသာ မႏူးနပ္သည့္ ထမင္းဟင္းမ်ားကို ေကၽြးေမြးခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ထြက္မေျပးေစရန္ ေျခက်ဥ္းသံႀကိဳးမ်ား ခတ္၍ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဈးေပါေသာ လုပ္သားအင္အားအျဖစ္ ၎တို႔ကို အစိုးရထံမွ ငွားရမ္းအသံုးျပဳေလ႔ ႐ွိပါသည္။

အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (AAPP) ၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို တင္ျပခ့ဲၿပီး Antoni Stodkowski ၏ အဓိက တာဝန္မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ေလ႔လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ AAPP သည္ ယခင္ အက်ဥ္းသားမ်ား အပါအဝင္ လက္႐ွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္႔ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္ေျမေအာက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၏ ေထာက္တိုင္သဖြယ္ အေရးပါ၍ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ မႈခင္းစီရင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Antonio Stodkowski ၏ မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္ “Polish Burma Solidarity” ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ သန္းထိုက္က အစည္းအေဝးစင္ျမင့္တြင္ ေနရာယူ၍ ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၎က ယခုလက္႐ွိ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳရန္ တရားမဝင္ေၾကာင္း သို႔ျဖစ္၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ပယ္သင္႔ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးတြင္ အစစ္ေဆးခံရမည့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခါ နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင္႔ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား မွ်ေဝေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာၿပီး အထူးသျဖင္႔ Twitter ႏွင္႔ Facebook ကဲ႔သို႔ေသာ Website မ်ား၊ Blog မ်ားသည္ လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနမ်ားသည္ ထင္သေလာက္ လူသိမမ်ားလွပါ။ ဘြတ္ ႐ွ္ အစိုးရ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျပင္းထန္သည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ယခုလက္႐ွိ အေမရိကန္အစိုးရက စတင္ေျပာင္းလဲေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆီနိတ္တာ Jim Web ၏ မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ အထက္ပါအခ်က္ကို သက္ေသျပေနပါသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၀ တြင္ ပါလီမန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပေတာ႔မည္ ျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း က်စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္မူ အခြင့္အေရးအနည္းငယ္မွ်သာ ႐ွိပါသည္။

ေဆာင္းပါး႐ွင္ Antonio Stodkowski သည္ လန္ဒန္ ယူနီဗာစီတီ အေ႐ွ႕တိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ေကာလိပ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ဆည္းပူးေနသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး European Voluntary Service Scheme ႏွင္႔ Southwark Day Centre for Asylum Seekers and Refugees တြင္ Volunteer အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္း စေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးလွည့္လည္ခဲ့ၿပီး ယခုလက္႐ွိတြင္ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) in Burma တြင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ Japan Times ႏွင္႔ Gazeta Wyborcza တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ ႐ွိပါသည္။

0 comments:

Post a Comment