Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

eaglecentre.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ေျပးဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ား က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ မူ၀ါဒမ်ား ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားရန္ အေမရိကန္အစိုးရ အားတုိက္တြန္းၿပီး ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးရန္ စစ္အစုိးရ အား ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ စီအန္အန္သတင္းတစ္ရပ္အရ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အအုံေရွ႕တြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိက ေရစီအေရးဆႏၵျပသူမ်ားစုရုံးၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ေျပးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ တရားမ၀င္ကုိယ္စားလွယ္ (Unofficial representative to the UN) ဦးေသာင္းထြန္းက “ဒီအခ်ိန္ဟာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ အတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းမဟုတ္ပါဘူး” ဟု စီအန္အန္သတင္း႒ာနကိုေျပာသည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိး ရအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဖိအားေပးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေစလုိေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းကဆုိ သည္။

အိုဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အဆုိပါစီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ မူ၀ါဒကုိဆက္လက္ က်င့္သုံးသြားမည္ဟုထုတ္ေဖာ္ထား သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပိတ္ဆုိ႔ေရးမူ၀ါဒသက္သက္ျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သိရွိလာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟုဆုိသည္။ အေမရိကန္အစုိးရက တစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ မူ၀ါဒ ကုိက်င့္သုံးၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ စစ္အစုိးရကုိ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္စကားေျပာ ေဆြးေႏြးရန္စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားႏုိင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံေရး ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရကုိ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ၂၀၁၀ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရရွိေအာင္ မတရားပစ္ဒဏ္ေပးကာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၀ါရွင္တန္က စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေရာ သံတမန္ နည္းလမ္းပါ မူ၀ါဒႏွစ္ရပ္လက္ကုိင္ က်င့္သုံးျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈအရွိဆုံး ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရကုိသာ အဓိကပစ္မွတ္ထား ၿပီး စီးပြားေရးပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ကုိ ထိခုိက္မႈမရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း ဦးေသာင္း ထြန္းက ျပင္းထန္ေသာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကား သည္။

အေမရိကန္ စီအုိင္ေအကထုတ္ျပန္ ေသာစာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္ႏုိင္ငံလူ ဦးေရ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ဘ၀တြင္ ေနထုိင္ေနၾကရသည္။

“ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဆင္းရဲၾကတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲအမွားေတြေၾကာင့္ တစ္စထက္တစ္စဆုိး၀ါး ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ ကာလအတြင္းမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔အစုိးရပိုင္းပဲ ပုိက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီးရလာတာ။ အခုဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းကုိ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းရုံနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၆ ဘီလ်ံ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီပုိက္ဆံေတြကုိ ျပည္သူေတြအတြက္ အသုံးမျပဳပါဘူး” ဟု ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အခ်ိဳ႕ကလက္ခံသေဘာတူျခင္းမရွိေပ။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္သူေတြ ထိခုိက္နစ္နာမွာကုိ မလုိလားပါဘူး”ဟု ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ အီဘရာဟင္ဂမ္ဘာရီက ေျပာၾကားသည္။ “တခ်ိဳ႕စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကုိ ထိခုိက္နစ္နာ ေစပါတယ္။”

ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ မႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံ တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ေခၚဆုိၿပီး ပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဆီနိတ္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ပထမဆုံးလာေရာက္ခဲ့ေသာ ဂ်င္၀က္ဘ္က အကယ္၍အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အျပဳအမူေကာင္းမ်ား ရွိလာပါက အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႒ာနက ဆန္ရွင္ကဲ့သုိ႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ထပ္မံခ်မွတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေရးအတြက္ တုံ႕ဆုိင္း ေနသည္ဟုဆုိသည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရခဲ့တာ ကုိေတြ႕ရပါတယ္။”

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲျဖစ္သည္။ သူမအမႈအတြက္ အယူခံကုိလည္း စစ္အစုိးရက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကာလေနာက္ပုိင္း ႏွစ္၂၀ အတြင္း ၁၄ ခန္႔မွ် ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံလာရသူျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစုိးရႏွင့္ စစ္အစုိးရ စကားေျပာမည့္ကိစၥသည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရမႈအေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ဟူ သည္ကုိ ေျပာရန္ေစာေနေသးေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက ဆုိသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ ပကတိ အေနအထားကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တုိးတက္မႈ တစ္ခုမွမရွိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။”

“လြန္ခဲ့တဲ့ ခုနစ္လတာကာလကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရ တုိးပြားလာမႈေတြနဲ႕ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ အေပၚ စစ္တပ္ရဲ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္ေပၚခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးမႈေတြ ပုိလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရက စံ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ မျဖည့္ဆည္းေပးေသးသေရြ႕ ဖိအားေပး မႈေတြလုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကုိကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ဂရုစုိက္ သတိထားၾကရပါမယ္” ဟု ဦး ေသာင္းထြန္းကေျပာပါသည္။

စီအန္အန္သတင္း႒ာန၏ Exiled Myanmar activist backs sanctionsသတင္းေဆာင္းပါးကုိဘာသာျပန္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment