Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

From The Irrawaddy (by Wai Moe), 16th Oct, 09

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက အတိုက္အခံပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ "႐ွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ ေပၚလစီ (Survival Policy)" ကို က်င္႔သံုးလာခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနခဲ႔ေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ကာလအတြင္း အဆုိပါ ေပၚလစီကို ဆက္လက္ က်င္႔သံုးရန္ ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပါတီအတြင္း အေျခအတင္မ်ား ျဖစ္လ်က္ ႐ွိသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးၿပီးေသာ ကာလတြင္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္အရာ႐ွိေဟာင္းမ်ားသည္ ႐ွင္သန္ ရပ္တည္မႈေပၚလစီကို က်င္႔သံုးခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါ ေပၚလစီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင္႔ ပါတီကို မည္သို႔ပင္ ဖ်က္ဆီးၿခိမ္းေျခာက္ေစကာမူ၊ ပါတီသည္ ျမန္မာလူထုအၾကားတြင္ သူ၏ တည္႐ွိမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သစၥာ႐ွိသူ အသိပညာ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႕မွ NLD ကို စစ္အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းသြားသည့္တိုင္ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးမည့္ "အဓိက ေပၚလစီ (Principle Policy)" ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင္႔ အျခားအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေရး၊ မပါဝင္ေရး ကိစၥသည္ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးရေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း NLD မွ ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာခဲ႔သည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ အပတ္က ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွင္႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ႐ွိေသာ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပူးေပါင္း တင္ျပသည့္ စာျဖင္ လာမည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ NLD အခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးရန္ သင္းလံုးကၽြတ္ ညီလာခံ ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၏ NLD တာဝန္ခံ စည္း႐ံုးေရးမႉး ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေအးက "ကၽြန္မတို႔ သင္းလံုးကၽြတ္ညီလာခံ က်င္းပဖို႔ ေတာင္းဆိုရျခင္းက အခုအခ်ိန္ဟာ ႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ပဲ။" ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ "ဒါေပမဲ႔ အခုထိေတာ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အစည္းအေဝးအတြက္ ဘာမွ ေျပာလာတာေတြ မ႐ွိေသးပါဘူး" ဟုလည္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက NLD သင္းလံုးကၽြတ္ ညီလာခံ က်င္းပဖို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုပါဝင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ၎ကပင္ ဆက္လက္၍ NLD သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး႐ွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ စည္း႐ံုးမႈမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ရ႐ွိေသာ အခ်ိန္တြင္ ညီလာခံကို ေခၚယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ဥေရာပသမဂၢ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝ ပါေသာ အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ပါဝင္ခဲ႔သည္။ အစည္အေဝးတြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ သံတမန္မ်ားက၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ NLD ပါတီ၏ အေနအထား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက NLD ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပရန္ကိစၥကို အေလးေပးေျပာၾကားျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း NLD ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က ပါတီညီလာခံက်င္းပရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

NLD ဝါရင္႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥအတြက္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ ႐ွိေစကာမူ ပါတီ၏ တရားဝင္ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ဧၿပီလက ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ေ႐ႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္ ခ်က္ အေပၚ အေျခခံေၾကာင္း ေျပာခဲ႔ၾကသည္။

အဆိုပါ ခ်က္မွာ-