Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Irrawaddy, Marwaan Macan – Markar, 27th March 2010

ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ ဦးေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံ ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရး အရ အေရးမပါေတာ့ေအာင္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုးဆံုး အေနျဖင့္ ပါတီကို ေျမျမႇဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ေစခိုင္း ေနေလသလားဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) တြင္ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾကရသည္။ NLD ၏ ဗဟို အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၂၀ ဦးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၁၀ တို႔သည္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္/ မဝင္ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ပါတီအား ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး ဆံုးျဖတ္ရန္ NLD အေနျဖင့္ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲတြင္ ေရာက္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ အျမင္အား မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က သူမ၏ ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္း မွတဆင့္ စကားပါးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ "သူမက ေျပာပါတယ္။ ဒီလို တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ ဥပေဒ ေအာက္မွာ ပါတီကို ဘယ္ေတာ့မွ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ကို လက္မခံ ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္" ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက သူမ၏ အိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာစကားအား ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။

"သူမရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး အျမင္ကို ေျပာရျခင္းဟာ NLD ကို အမိန္႔ေပးတာ၊ ၫႊန္ၾကားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်က် ဆံုးျဖတ္ဖို႔ သူမက ေျပာတာပါ" ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက သူမ ေျပာစကားမ်ားကို ျပန္ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရက စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက ေတာင္းဆိုထားေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ ေရးဆြဲရမည့္ အစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ ေရးဆြဲထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အသစ္ အရ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္မည္ ဆိုပါက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းကို လက္ခံလိုက္သည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ အသစ္သည္ NLD အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပါတီတြင္ ဆက္လက္ ထားရွိမည္လား (သို႔မဟုတ္) ပါတီ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္လား ဆိုသည္ကို တစ္ခုခု အတင္း ဆံုးျဖတ္ခုိင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရေသာ ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပါတီမွ ဖယ္ရွားရန္ ေရးဆြဲထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အသစ္၏ အာဏာကလည္း ျပင္းလွသည္။ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီအထိ မည္သို႔မွ် အတြန္႔တက္၍ မရႏိုင္ေပ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ၍ မွတ္ပံုတင္ေရး အတြက္လည္း တင္းၾကပ္ေသာ စံမ်ား ထားရွိရာ ေဝဖန္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အသစ္ကို တရား မွ်တမႈ မရွိဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

NLD ၏ အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အတြင္းတြင္ ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္၏ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ သိပ္ထူးဆန္းမႈ မရွိေပ။

"NLD အဖြဲ႕ဝင္ေတြ အတြက္ အလြန္ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ မွတ္ပံုတင္မလား မတင္ဘူးလား ဆိုတာ သူမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေလ၊ သူမကို ပါတီက ခြဲထုတ္ မပစ္ႏိုင္ပါဘူး" ဟု ျမန္မာျပည္ ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္သူ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေရြးခ်ယ္ခံ ပါလီမန္ အမတ္ ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

"သူမ အဲဒီလို ျမင္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မအံ့ၾသပါဘူး။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ လူတိုင္း သိပါတယ္။ NLD ဝင္မၿပိဳင္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားက လက္ခံၾကမွာ မဟုတ္ဘူး" ဟု ဦးသိန္းဦးက ထိုင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သံုးသပ္မႈမ်ားက NLD အေနျဖင့္ ၎၏ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ရပ္တည္လာသည့္ အခ်ိန္အတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

NLD သာ သတ္မွတ္သည့္ ရက္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳပါက ပါတီ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ ရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ NLD ေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားၾကမည့္ သူမ်ား အဖမ္းခံၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကတည္းက NLD သည္ အစိုးရ၏ ဖိႏွပ္မႈမ်ား ၾကားမွ ရွင္သန္လာခဲ့ရာ NLD ၏ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား တက္ႂကြေသာ ပါတီဝင္မ်ား ၄၀၀ ေက်ာ္သည္ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔ရွိ ပါတီ႐ံုးမ်ား ပိတ္ထားရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ရွိ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္သာ ဖြင့္ခြင့္ရခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပူတဲ့ အခ်က္က NLD သာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခဲ့ရင္ ပါတီအျဖစ္က ဖ်က္သိမ္းခံ ရမွာကိုပါပဲ။ ဒါဆိုရင္ အစိုးရက NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿပိဳင္ပြဲမွာ မပါဝင္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵကို ကူညီ ျဖည့္ဆည္း ေပးသလို ျဖစ္သြားမွာပဲ" ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူ ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္၍ NLD တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္၏ စကား နားေထာင္၍ မဲေပးခဲ့မည္ ဆိုပါက NLD သည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေပၚ အေျခခံ၍ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆုတ္ကုိင္ထားေသာ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္သာ ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္မႈကို ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က IPS သို႔ ေျပာသည္။

"ဒါဆိုရင္ NLD ကို ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ေပၚလာပါတယ္။ အာဏာ ရရွိလာဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ မူဝါဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ရွိပါသလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ပါတီသည္ စတည္ေထာင္ ကတည္းကအတိုင္း မေျပာင္းမလဲ ရွိေနျခင္းမွာ ပါတီ၏ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ေျပာရမွာေတာ့ ဝမ္းနည္းပါတယ္။ ပါတီမွာ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒ ဖြဲ႕စည္းမႈ အားနည္းပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သူတို႔ အေရြးခ်ယ္ခံ ထိုက္ပါ့မလား" ဟု New York အေျခစိုက္ Human Rights Watch မွ ျမန္မာ အေၾကာင္း သုေတသနျပဳသူ David Scott Mathieson က ေျပာသည္။ "ဒီမိုကေရစီ ဝါဒေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေဘးထြက္ေနမယ္ဆိုရင္ ရလဒ္ကို ေျပာင္းလဲ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းက လြဲရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Mathieson က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

0 comments:

Post a Comment