Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း စုစုေပါင္း ၃၅ ေယာက္ခန္႔ကို ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရက ဖမ္းဆီး အေရးယူကာ အက်ဥ္းစခန္းသုိ႔ ပုိ႔လုိက္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပီးခဲ့သည္ ယခင္ စီးပြားေရး အရာရွိေဟာင္း Pak Nam Gi ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ၃၄ ဦးႏွင့္ အျခားေသာ သူမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက Hoeryong ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ဆင္ေျခဖုံးေဒသရွိ အက်ဥ္းစခန္းသုိ႔ ပုိ႔လုိက္ေၾကာင္း ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ အကူအညီ ေပးေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ Good Friends က အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္ စီးပြားေရး အလြန္အမင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏုိင္ငံ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ႏုိင္ငံတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္သူမ်ား လက္ဝယ္တြင္ တန္ဖုိး မရွိေတာ့ေသာ ေငြစကၠဴ အေျမာက္အျမားသာ က်န္ရစ္ေစခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေငြေၾကး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ အာဏာရ အလုပ္သမား ပါတီမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Pak Nam Gi က ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ မစၥတာ Pak Nam Gi ႏွင့္ အမည္ မသိရသူ စီနီယာ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးတုိ႔ကုိ ၿပဳံးယမ္း အားကစားရုံတြင္ ကြပ္မ်က္ေရး ေသနတ္အဖြဲ႕က ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ေပၚလစီ လြဲမွားမႈ ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ကြပ္မ်က္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မစၥတာ Pak Nam Gi ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခား အရာရွိမ်ားကုိ စုစည္းေစၿပီး ဝက္ဂြန္ကား တစ္စီးေပၚသုိ႔ တင္ကာ အက်ဥ္းစခန္းသုိ႔ ပုိ႔လုိက္ေၾကာင္း Good Friends အဖြဲ႕က လုံၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမည္ မေဖာ္လုိသူ အရာရွိ တစ္ဦး၏ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ ေဖာ္ျပသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာပုိင္မ်ားက မစၥတာ Pak ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိ ညသန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ တိတ္တဆိတ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေအာင္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္ မေဖာ္လုိသူ အဆိုပါ အရာရွိက ဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ၏ ညီညြတ္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက Good Friends အဖြဲ႕၏ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ကုိ အတည္ မျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေတာင္ကုိရီးယား အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနက အဆိုပါ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အထီးက်န္ ဘက္ပဲ့လြန္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္း ေရဒီယုိႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ား အားလုံးကုိ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။  ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ Good Friends ကဲ့သုိ႔ေသာ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ အေျခစုိက္ကာ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ရယူေနရသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ တရားမဝင္ မုိဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ားက အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ သတင္း ေပးပုိ႔ေလ့ ရွိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါဝင္သည္။ လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကြပ္မ်က္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ် ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပခံရသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ မစၥတာ Pak Nam Gi ကဲ့သုိ႔ ေပၚလစီ လြဲမွား ေရးသားသူမ်ားကုိ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ၎ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိ အက်ဥ္းစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔သည္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဆုိင္ရာ ထိပ္တန္း အရာရွိ တစ္ဦးကုိ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမာက္တြင္ ကြပ္မ်က္ျပခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္သူ ၂၄ သန္းခန္႔သည္ ျပည္ပမွ ေပးပုိ႔ေသာ  အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂ သန္းခန္႔ ေသဆုံးခဲ့သည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment