Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ကြၽန္ေတာ္၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ တကၠသိုလ္ဆရာ ပါေမာကၡ တစ္ဦးႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ ေတြ႕ၾကရာ ေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ခ်င္း ဆိုသလို ပါေမာကၡႀကီးက ကြၽန္ေတာ္ကို ေဆာက္ႏွင့္ ထြင္းပါေတာ့သည္။

 "မင္းတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ ကလည္းကြာ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲ သုတ္ေပးတာကို မသိဘဲ အေသအေက် ခြပ္ေနၾကတာကိုးကြ ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာလဲကြာ" ဟု ေျပာသည္။

 ကြၽန္ေတာ္မွာ ေထာင္းခနဲ ေဒါသ ထြက္သြားေသာ္လည္း မေတြ႕ရတာ ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ သူငယ္ခ်င္း ပါေမာကၡႀကီးကို စိတ္ထိန္း၍ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပခဲ့ရသည္။ မိမိတုိ႔၏ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတုိ႔ကို အေျခခံ၍ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တက္လာေသာ အစုိးရသစ္တုိ႔သည္ တရား၀င္မႈ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာက သိရွိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေျပာလိုသည္မွာ ဤေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသူမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးႏွင့္ အစိုးရသစ္တုိ႔ တရား၀င္ ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ NLD ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား အေနႏွင့္ ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ၾကေစရန္ ေဆာ္ၾသ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြ ပါေမာကၡ ျဖစ္သူ၏ အသံုးအႏႈန္း တစ္ခုမွာ အေတာ္ေလး ျပင္းထန္သည္ ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္မွာ ေဒါသကို မနည္း မ်ဳိခ်ေနရသည္။ ၎က ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု တစ္ခုက ေနာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု တစ္ခုကို ေခ်မႈန္း (ေခ်မႈန္း) ေနသည္ကို မည္သို႔မွ် ခံစား၍ မရေၾကာင္း ေျပာရာ ကြၽန္ေတာ္က ထုိသို႔ မေခ်မႈန္းရေၾကာင္း ရွင္းျပမိသည္။

"ခင္ဗ်ားတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ေခ်မႈန္းတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္ အေျခအေန ကေတာ့ အဲဒီလို ျဖစ္ေနၿပီ အဲဒါ ဘယ္လို လုပ္မလဲ" ဟု မိတ္ေဆြက ထပ္မံ၍ စြပ္စြဲေနသည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အန္တီစုသည္ ဤမွ် ေသးသိမ္သူ မဟုတ္ပါ။ NLD ပါတီ၀င္ အခ်ဳိ႕က စိတ္ခံစားမႈျဖင့္ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္သည့္တုိင္ ဤကိစၥသည္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား အထူးသျဖင့္ အန္တီစု၏ သေဘာထား မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ အေသအခ်ာ သိပါသည္။ NLD မွ
ခြဲထြက္သြားေသာ NDF ပါတီ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလံုးအရင္းႏွင့္ အႏုိင္ရခဲ့၍ နအဖ အစိုးရက အာဏာ လႊဲေပးခဲ့လွ်င္ အန္တီစုက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အန္တီစုကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိရွိခဲ့ေသာ NLD အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ အေသအခ်ာ ေျပာရဲပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အားလုံးသည္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသန္းညိမ္း တို႔ကို စစ္အစိုးရႏွင့္ အေပးအယူ လုပ္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ခေမာက္ကို လုေနျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဦးေအးလြင္တို႔ကဲ့သို႔ ေယာင္ေတာ္ျပန္ ဒီမိုကေရစီမ်ား လိုဂို ဆင္တူ႐ိုးမွား လုပ္ခဲ့သည္ကိုပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မကန္႔ကြက္ခဲ့ပါ။ အခု ကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေစရန္ တားျမစ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အန္တီစုႏွင့္ NLD ပါတီကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးအား အဓိက ေျပာၾကားလိုသည္မွာ NLD သည္ အခ်ဳိ႕ အခ်ဳိ႕ေသာ လူတစ္စုက စြပ္စြဲေနသကဲ့သို႔ ငါ့ေရႊခြက္ ျပန္ေပးဟု ေျပာၾကားေနျခင္းလည္း မဟုတ္၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေက်ာခုိင္းသြားျခင္းလည္း မဟုတ္ဘဲ  ေရြးေကာက္ပြဲကို ဟန္ေဆာင္ ပန္ေဆာင္ လုပ္ျပေနေသာ နအဖ၏ လုပ္ရပ္ကို သက္ေသ ထူျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ပါတီ၀င္မည့္ ျပည္သူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက မည္သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ မႏုိင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ၾကမည္ကုိ သိရွိေနေသာေၾကာင့္ တားျမစ္ေသာ ကိစၥသည္ အိမ္ၾကက္ခ်င္း ခြပ္သည့္ သေဘာ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ ၀ုိင္း၀န္း တားျမစ္သည့္ ၾကားမွ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ သြားခဲ့လွ်င္မူကား ျခေသၤ့စာ မမိဖို႔ ခေမာက္ ေဆာင္းထားၾကရန္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ေဆာ္ၾသ ေပးၾကမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။
       ကြၽန္ေတာ္ အဓိက ေျပာၾကားလိုသည္မွာ အန္တီစု၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ား သိၾကသည့္အတုိင္း အန္တီစုသည္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းအခံုမ်ားတြင္ မည္သည့္အခါမွ ၀င္ပါမည့္သူ တစ္ဦး မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ သူငယ္ခ်င္း ပါေမာကၡ စြပ္စြဲ သကဲ့သို႔ အိမ္ၾကက္ခ်င္း ခြပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း လိုလားသူ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ NLD ပါတီ၀င္မ်ားကိုလည္း အန္တီစု၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ေစမည့္ ကိစၥမ်ားကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

NLD အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment