Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP, 10th July 2010

ယခုႏွစ္ ေနွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ယူေဆာင္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ခြဲထြက္လာေသာ အတုိက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္က စေနေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

NLD မွ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု (NDF) မွ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵ ေပးၾကရန္ ျပည္သူ လူထုအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ အတိုက္အခံ အတြင္းတြင္ ရန္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လကၡဏာ ႐ွိသည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ အေျပာင္းအလဲကို သယ္ေဆာင္လာႏုိင္တယ္ ဆိုတာ ျပည္သူေတြ လက္ခံထားသင့္ပါတယ္'' ဟု ၎က AFP ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး အတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ လူ ဒါမွမဟုတ္ ပါတီကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သင့္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

NDF ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္မႈအား NLD၏ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း အခ်ိဳ႕က သေဘာ မတူၾကေပ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္တပ္က ႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔ အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာ NLD သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္႐ွားမႈေတြကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ႏုိင္ေအာင္လို႔ ပါတီဖြဲ႕ခဲ့တာပါ '' ဟု ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။ "တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္'' ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာလာဟလမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ (သို႔မဟုတ္) ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ဆိုေနၾကေသာ္လည္း အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကို ယေန႔ထိ ေၾကညာျခင္း မ႐ွိေသးေပ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ တရား မွ်တမႈ မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ သူမ၏ ပါတီအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း မတ္လက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေ႐ွ႕ေနက ေျပာခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ NLD ပါတီတြင္းတြင္ ေခါင္းမာေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အနည္းငယ္ ၿငိခဲ့ၾကသည္။

မၾကာေသးမီက အဖြဲ႕ႏွစ္ခုၾကား သေဘာမတူမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီး NLD ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက NDF အား ၎တို႔၏ သေကၤတ ဝါးခေမာက္ကို ကူးယူသည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္သို႔ ကန္႔ကြက္စာ တင္ခဲ့သည္။

"NLD အဖြဲ႕ဝင္ေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူဝါဒကို လက္ခံ ယံုၾကည္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိလိ္မ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အတူတြဲ လုပ္လာခဲ့တာ ဆိုေတာ့ သူတို႔အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ သူတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္းမယ္ ဆိုရင္ အၿမဲတမ္း ႀကိဳဆိုေနပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။

၎တို႔၏ ပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ ႐ွိသည္ဟု ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ စံျပဳရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူမရဲ႕ သတၱိ၊ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမႈေတြကို အၿမဲတမ္း ၾကည္ညိဳ ေလးစားလ်က္ ႐ွိပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ေသာၾကာေန႔က NDF ကို ပါတီ အျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အရ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း NDF အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေရးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္ (၁၀၀၀) တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

NDF အေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိလိ္မ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ ယခုလို အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ သဘာဝ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"စနစ္ တစ္ခုက တစ္ခုကို ေျပာင္းတဲ့ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႕ရမွာပါပဲ'' ဟု ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။

စစ္တပ္သည္ အတိုက္အခံ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ ကိုင္တြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ပါတီမ်ားသည္ စု႐ုံး ခ်ီတက္ျခင္း၊ အလံ ေဝွ႔ယမ္းျခင္းႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment