Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရလႊမ္းမုိးမႈအတြက္ ေတာင္ကုိရီးယားက ေပးသည့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ၿပံဳယမ္းကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရက လက္သင့္ခံလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားက ေပးေသာအေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကုိရီးယားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဆန္ႏွင့္ ေနထုိင္စရာ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္၍ ရသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပုိမုိရယူလုိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းဌာန Yonhap ကေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားက ေပးေသာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားမွာ ေဒၚလာ ၈ သန္းခန္႔တန္ဖုိးရွိကာ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ေရလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ပြားၿပီး စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားက အဆုိျပဳထားေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပုိ႔ရန္ ေတာင္ကုိရီးယားက စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ယခု ဆုိးလ္က ၿပံဳယမ္းသုိ႔ေပးပုိ႔ေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မွာ မတ္လ ၂၆ ရက္ ေတာင္ကုိရီးယားပုိင္ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ေတာင္ကုိရီးယားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပဳ လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံးႏွင့္ ပမာဏအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ရျခင္းမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား ေတာင္ပီတုိ ဒုံးက်ည္တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယားက ျပစ္တင္ေျပာဆုိ ထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ကုိရီးယားက စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းျငင္းဆုိၿပီး ကုိယ္တုိင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

စားနပ္ရိကၡာအကူအညီ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ နလန္ထူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဆန္ႏွင့္ အႀကီးစား ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယား ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားကအဆုိျပဳထားေသာအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေရလႊမ္းမုိးမႈဒဏ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အထူးပင္လုိအပ္သည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၏အဆုိအရသိရသည္။

ယခုေတာင္ကုိရီးယားက ေပးပုိ႔လုိက္ေသာ အကူအညီအေထာက္အပ့ံတြင္ အေျခခံ စားကုန္ျဖစ္ေသာ ဆန္မပါဝင္ေပ။ ယခင္က ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔ ဆန္ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်ိနန္ သေဘၤာကိစၥေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ေနာက္ ေတာင္ကုိရီးယားက တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လတုိ႔တြင္ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာၿပီး ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေရပိုင္နက္အတြင္းတရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ ငါးဖမ္းမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ ေတာင္ကုိရီးယား ငါးဖမ္းသေဘၤာမွ သေဘၤာသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကိစၥမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာင္-ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ သေဘာတြင္ရွိၿပီး ေနာက္ပုိင္း၌ပုံမွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ျပန္လုပ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ယခင္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ေနျခည္ျဖာေသာ မူဝါဒအား ယခု သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ လက္ထက္တြင္ေဘးဖယ္ထားခဲ့သည္။ အဆုိပါ မူဝါဒအရ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား အတြက္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ တင္ပို႔ေရးႏွင့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပို႔မႈေၾကာင့္ရရွိလာသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ အသုံးျပဳကာ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းလာေအာင္ျပဳလုပ္ေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားက လတ္တေလာ ကာလမ်ားတြင္ ေျခာက္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ရန္ အသင့္ရွိသည္ဟူေသာ အရိပ္အေယာင္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသလာသည္။ ေတာင္ကုိရီးယား ကမူ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္မစတင္မီ ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအတြက္ ဦးစြာဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရမည္ဟုဆုိထားသည္။

BBC သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment