Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုအခါ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ ဒုတိယ စီးပြားေရး အႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ထုိးထြက္ လာေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ အျဖစ္သာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္ ဥကၠဌ Robert B Zoellick က သုံးသပ္ ေျပာဆုိသည္။ တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

"တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးခု အတြင္းမွာ အင္မတန္ ထူးျခားတဲ့ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲလုိ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေနရာမွာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာတယ္ ဆုိတာတင္ မကပါဘူး၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥလည္း ပါဝင္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ Zoellick က တရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ သီတင္း တစ္ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈ မျပဳမီ Xinhua သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ "တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားအတြင္း ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား တရုတ္ ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး အလင္းေရာင္ မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ တုိင္းတာ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူ လူဦးေရ ၂၀၈ သန္းခန္႔သည္ အိႏၵိယ ၿပီးလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည့္ အမ်ိဳးသား စုစည္းမႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေလးလပတ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဒုတိယ အႀကီးဆုံး ဂ်ပန္ကုိ သာလြန္သည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစၥတာ Zoellick က "ေရေျမ ရပ္ျခားမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ တရုတ္ လူမ်ိဳးေတြက တရုတ္ျပည္ထဲမွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ မသိၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ အေနနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ သိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။

လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေပၚ တရုတ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ အာရုံစုိက္ပါမွ ျပည္တြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဟန္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ထိန္းညႇိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ "အဲဒီလုိ ဟန္ခ်က္ ျပန္ညႇိတဲ့ ေနရာမွာ ေငြစုေဆာင္းမႈနဲ႔ စားသုံးမႈ၊ သုံးစြဲမႈ စတာေတြကုိ ညႇိေနတဲ့ ကိစၥသာ မကပါဘူး။ ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္း အေရးကိစၥေတြ၊ ဝင္ေငြ တုိးျမင့္လာေရးနဲ႔ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔ပါ ပါဝင္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥ၊ ဘဏ္ အေၾကြးကိစၥ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမႈ အစရွိေသာ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ မစၥတာ Zoellick ယခုတစ္ႀကိမ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠဌ တာဝန္ စတင္ ရယူၿပီးခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ မိတ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္သည့္ အထိမ္းအမွတ္လည္း ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လြန္စြာ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမႈ အေပၚ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

PTI သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment