Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံက အိမ္နီးခ်င္း မဟာမိတ္ ျမန္မာႏွင့္ စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အတည္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ တရုတ္ သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရာ၌ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေရး အစရွိသည့္ အေရးကိစၥ မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

"ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ဟာ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေန႔ပါပဲ။ အေဆြေတာ္ဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ အင္မတန္ ထူးျခားတဲ့ အခ်ိန္ သမယမွာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အလြန္ပဲ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါတယ္။ ယခု ခရီးစဥ္ကုိ ေထာက္ခ်င့္ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေဆြေတာ္ဟာ ႏွစ္ႏုိင္္ငံ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေရးအတြက္ မ်ားစြာ အာရုံစုိက္ အေလးထားတယ္ ဆုိတာ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္းက ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကုိ ႀကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳသည္။

"အေဆြေတာ္၏ ခရီးစဥ္သည္ တရုတ္-ျမန္မာ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈ ပုိမုိ ျမႇင့္တင္ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ ယုံၾကည္ပါသည္" ဟု သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆုိပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။ မၾကာေသးခင္က အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ အလားတူ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး သြားေရာက္ခဲ့သူ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက "ကၽြႏု္ပ္၏ ယခု တရုတ္ျပည္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္၏ အဓိက က်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရုတ္-ျမန္မာ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ ပုိမုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

Xinhua သတင္းဌာန အဆုိအရ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိ အားေကာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အေစာပုိင္း ကာလတြင္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ Chen Bingde က တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ကုိင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကုိ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးမႈကုိ တုိးျမႇင့္လုိက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္လည္း အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ "ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ လာမည့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္၊ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး တုိ႔အေပၚ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေအာင္ မျပဳလုပ္ဘဲ ေနသြားႏုိင္မည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္သည္" ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ Jiang Yu က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး သုံးလ အၾကာတြင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္၏ ခရီးစဥ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ ၁၅ ခုတိတိ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။

PTI သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment