Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Jakarta Post, By Lilian Budianto, 29th April 2010

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္တားဆီး ပိတ္ပင္တားေသာ အထီးက်န္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား တရားမွ်တမႈ မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပိုမိုခ်မွတ္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက ေျပာၾကားလို္က္ပါသည္။

အက်ဥ္းက်ေနေသာ ပါတီဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္သည္ဟု NLD ပါတီက သတ္မွတ္ကာ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာ အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားပါသည္။

''ေတာ္ေတာ့္ကို ဆိုးဝါးတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ၾကံဳေတြ႕ရတာပါ၊ ဒီဥပေဒဟာ ဘာမွ အက်ိဳးမ႐ွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္၊ မွ်တၿပီး ယံုၾကည္ ေလးစားထိုက္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ မျဖစ္ႏိ္ုင္ဘူးဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ သူတို႔က ေျပာလာခဲ့ရင္ ဒါဟာ တမင္ခက္ခဲေအာင္ လုပ္တာပဲေပါ့ဗ်ာ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေထာင္က်ေနတဲ့ ပါတီဝင္ေတြကိုထုတ္ဖို႔ NLD ပါတီသာမကပဲ တျခားပါတီေတြကိုပါ သူတို႔က အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပးထားတယ္ေလ '' ဟု အာဆီယံဆိုင္ရာ အေမရိ္ကန္ သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel က Jakarta Post သို႔ အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''NLD ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုက ေထာင္ထဲမွာပါ၊ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက NLDနဲ႔ တျခားပါတီေတြကို အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲေရာက္ေအာင္ မတရားလုပ္တာပါ၊ ျမန္မာအစိုးရဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္က တဆင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ ရေအာင္ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး '' ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ နာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ အစိုးရ လက္ေဝခံ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိ္ကန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈကို ခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးထားျခင္းအတြက္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားကို ခရီးသြားလာခြင့္ တားျမစ္ျခင္း အပါအဝင္ သီးျခားအေရးယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အီးယူက တနလၤာေန႔တြင္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ကပင္ စစ္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အနည္းငယ္သာ ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရသည္ အိမ္နီးျခင္း ႏို္င္ငံႀကီး ၂ခု ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရ႐ွိထားပါသည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္မွာပါ၊ အေရးယူမႈေတြကို ထပ္တိုးဖို႔ကလည္း ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ ဟု Marciel ကေျပာၾကားသည္။

Marciel ပါဝင္ေသာ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ယခင္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ အစည္းအေဝးတြင္ အေမရိကန္က ''အျမင္ျခင္း ဖလွယ္မႈ'' ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ႏွစ္ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ အၾကား ထိပ္ပိုင္း အဆင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာ အစိ္ုးရက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း(သို႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရန္ ဆႏၵ႐ွိျခင္းကို တစံုတရာ ျပသျခင္း မ႐ွိခဲ့ဟု Marciel ကေျပာပါသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္မွာ ႀကီးမားေသာ ရလဒ္ ထြက္ေပၚရန္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို အမွန္တကယ္ တြင္လည္း ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါဟု ၎က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္နဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အစီအစဥ္ကိုပဲ အမ်ားဆံုး ေျပာခဲ့ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္းအမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကိ္ု ဦးတည္ခ်က္ထားဖို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထား ေတြတိုးတက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ိဳ႕လုပ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း သေဘာထား တခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ ဟု Marciel က ႏိုဝင္ဘာလ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းျပပါသည္။

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ မ႐ွိေသးေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ (သို႔) ၿပီးခါစတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေရး အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိို မိမိႏွင့္ အေမရိကန္ အရာ႐ွိမ်ားက ဖယ္ထုတ္ျခင္း မ႐ွိေသးဟု Marciel ကဆိုပါသည္။

 အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ျမန္မာ့အေရး ပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရး ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အျခား အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာက ခရီးစဥ္သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္မႈ မ႐ွိဘဲ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''အဲဒီကိုသြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာက အာဆီယံဟာ ပါဝင္ ပတ္သက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား မ႐ွိဘူးလို႔ ေျပာဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေနအထား အတိုင္း ရပ္တည္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆို႐ုံေလာက္ပါပဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္လိ္ု႔ အာဆီယံ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါ '' ဟု Marciel က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB News, By Francis Wade, 29th April 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္း႐ွိ ကုန္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား စစ္ျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္၍ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၾကပါသည္။

ယမန္ေန႔က တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္ ျပည့္ခဲ့ရာ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏွင့္လည္းေကာင္း နယ္စပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း အတြက္ ပစၥည္းမ်ား အသြင္း အထုတ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထင္႐ွားေသာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းလူမ်ိဳး အနည္းငယ္သာ ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသတင္းမ်ိဳးကို မိုင္းေယာင္းႏွင့္ က်ိဳင္းတံုတို႔မွလည္းရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

''လံုၿခံဳေရးက ပိုမို တင္းၾကပ္လာပါတယ္။ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရး စခန္းေတြမွာ အရင္နဲ႔မတူတဲ့ စစ္သားေတြ အမ်ားႀကီးခ်ထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ေတြမွာေရာ လမ္းေတြမွာပါ ကားေတြကို စစ္ပါတယ္။ တာခ်ိတ္လိတ္နဲ႔မယ္ဆိုင္ ကူးတဲ့ တံတားကို ဒီေန႔ပိတ္မယ္လို႔ ေျပာေနၾကတယ္ '' ဟု၎ကေျပာပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ က်ိဳင္းတံုတြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက DVBသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တပ္မွဴးတစ္ဦးသည္ မိုင္းလား အထူးေဒသသို႔ သြားေရာက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး အတြက္ ေတြေဝေနေသာ မိုင္းလား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ ဟု ဆုိပါသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ေဒသခံမ်ားအား သတိေပး တပ္လွန္႔လိုက္သလို ျဖစ္ကာ အနီးဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါသည္။ ''မိုင္းလားမွာ႐ွိတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ က်ိဳင္းတံုကို ျပန္လာတာ ႏွစ္ရက္ေလာက္႐ွိၿပီ။ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုမႈမွာ အဆင္မေျပရင္ ပဋိပကၡျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္'' ဟုေဒသခံ တစ္ဦးကေျပာပါသည္။

''အစိုးရေရာ မိုင္းလား အဖြဲ႕ကေရာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြကို တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ရင္ တာဝန္ မယူဘူးလို႔ ေျပာေနပါတယ္'' ဟု က်ိဳင္းတံုမွ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား က်ိဳင္းတံုမွ မိုင္းလားေဒသသုိ႔ ညဖက္မ်ားတြင္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By Lawi Weng, 29th April 2010

ျမန္မာအစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို သေဘာမတူခ်ိန္မွ စ၍  ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာတပ္ (DKBA) အၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚထြက္လာလ်က္ ႐ွိပါသည္။

DKBA ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ျမဝတီ႐ွိ ကရင္လူမ်ိဳး တစ္ဦးက ဗုဒၶဟူးေန႔က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ''DKBA အဖြဲ႕ဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ အဖြဲ႕အစည္း နာမည္ မဆံုး႐ႈံးခ်င္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ စိုးရိမ္တာက DKBA ဆိုတဲ့ နာမည္မ႐ွိေတာ့ရင္ ကရင္ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ႐ွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ မေျပာင္းလိုၾကဘူး '' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

DKBA အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔၏ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ အ႐ွင္ သုဇနက DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အဖြဲ႕အစည္း အမည္ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို လက္မခံရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဘုရားသံုးဆူ႐ွိ DKBA အရာ႐ွိ တစ္ဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ လြတ္ေျမာက္တဲ့ အထိ တိုက္ပြဲဝင္သြားမွာပါ '' ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ျမဝတီ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက DKBA ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေစလိုၾကပါသည္။ DKBA ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရ အစီအစဥ္ကို လက္မခံေသာ္လည္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ လက္ခံရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။

ဘုရားသံုးဆူေဒသ႐ွိ DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အေျခအေန တင္းမာလာမႈေၾကာင့္ အသင့္ အေနအထားတြင္ ႐ွိေနေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) မွလာေသာ သတင္းမ်ား အရ သိ႐ွိရပါသည္။

'' အစိုးရႏွင့္ DKBA ၾကား ဆက္ဆံေရးက အရင္ကနဲ႔မတူေတာ့ဘူး။ သူတို႔ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မယံုၾကေတာ့ဘူး '' ဟု NMSP အဖြဲ႕ဝင္ Lawi Mon ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမဝတီမွ ကားေမာင္းသူ ႏိုင္တိ္န္က ျမန္မာအာဏာပိ္ုင္မ်ားသည္ ျမဝတီႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၾကားတြင္ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား ပိုမိုထား႐ွိကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေရာ ခရီးသည္မ်ားကို ပါ စစ္ေဆးလ်က္႐ွိပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဂၤါေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ DKBA ပိုင္ လိုင္စင္မဲ့ ကားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥမွာလည္း DKBA အား အစိုးရက ဖိအားေပးေနေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ DKBA အား ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္႐ွိ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ ေၾကညာစဥ္က DKBA က သေဘာတူခဲ့ပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက အ႐ွင္ သုဇနက အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ DKBA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက နဂို လက္ခံခဲ့သည့္ အစီအစဥ္အား ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။

အ႐ွင္သုဇနသည္ သက္ေတာ္ (၆၈) ႏွစ္ ႐ွိၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ၾကြစြာ လႈပ္႐ွားခဲ့ၿပီး ၿမိဳင္ႀကီးငူတြင္ ေစတီ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းပိ္ုင္းက ၎ ကာလ႐ွည္က ခံစားေနရေသာ အဆုတ္ေရာဂါအား ဘန္ေကာက္႐ွိ ေဆး႐ုံ တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ပါသည္။ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ဆရာေတာ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ စစ္ေဆး႐ုံတြင္ကုသေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္က ဘန္ေကာက္႐ွိ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတြင္ ကုသရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

DKBA က လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ယခင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

DKBA တြင္ တပ္အင္အား (၆၀၀၀) ႐ွိၿပီး (၉၀၀၀) ထိတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္လ်က္႐ွိသည္။ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ DKBA သည္ KNU ႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားစဥ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရၿပီး၊ ထို္င္း-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား႐ွိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.