Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Associated Press မွ 25 February 2011 ရက္စြဲပါ "Japan's Consumer Prices Fall for 23rd Month" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ယန္းေငြ က်ံဳ႕မႈက ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ထိန္းထား သျဖင့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၂၃ လ ေျမာက္အျဖစ္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ က်ဆင္း ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ တလႊား၌ စားေသာက္ ကုန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား လတ္တေလာ တက္ရိပ္ ျပေနမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈမွာ ၄ လ ဆက္တိုက္ ေႏွးေကြး သြားခဲ့သည္။

လတ္တေလာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ထည့္သြင္း မထားသည့္ ဂ်ပန္ အဓိက လူသံုးကုန္ ေစ်းႏႈန္း ညႊန္းကိန္းသည္ ယခင္ ႏွစ္ကထက္ ၀.၂% က်ဆင္း သြားသည္ဟု အစိုးရက ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းရလဒ္သည္ က်ိဳဒို သတင္းဌာန၏ ပ်မ္းမွ် ေစ်းကြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မွ ၃% က်ဆင္းမႈထက္ အနည္းငယ္သာ ပုိသည္။

လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္ရန္ ရုန္းကန္ ေနရေသာ ဂ်ပန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ အဓိက ျပႆနာ မ်ားထဲတြင္ ယန္းေငြ က်ံဳ႕မႈ (Deflation) သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း ဝယ္လိုအားကို ျမင့္တက္ ေစေသာ္လည္း စီးပြားေရး နယ္ပယ္ က်ယ္လာရန္ အတြက္မူ အလြန္ ဆိုးေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈသည္ ေကာ္ပိုရိတ္ အျမတ္မ်ားကို ဝါးၿမိဳ ပစ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ခ လစာ က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။

ဂ်ပန္ ဗဟိုဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးက ယခုလ အေစာပိုင္း ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း တစ္ခုတြင္ "၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္ ခဲ့ေသာ ယန္းေငြ က်ံဳ႕မႈ Deflation သည္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အလား အလာ ကာလ အတန္ၾကာ က်ဆင္းမႈမွ ျမစ္ဖ်ား ခံလာျခင္း ျဖစ္သည္" ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

"ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ကာလအတန္ၾကာ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ဝင္ေငြ တိုးေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေလ်ာ့သြားၿပီး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္စု ေတြလည္း သူတုိ႔႔ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကို ကန္႔သတ္လိုက္ၾကပါတယ္" ဟု Bank of Japan အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မာဆာကီ ရွီရာကာဝါက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ ဗဟိုဘဏ္က ၎၏ အဓိက က်ေသာ အတိုးႏႈန္းကို လံုးဝ သုည အဆင့္သို႔ သတ္မွတ္ လိုက္ၿပီး ေငြက်ံဳ႕မႈ ျဖစ္စဥ္ ပေပ်ာက္ သြားသည္ အထိ လြယ္ကူေသာ ေငြေၾကး မူဝါဒကို ထိန္းသိမ္း ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိ ျပဳခဲ့သည္။ အဓိက လူသံုးကုန္ ေစ်းႏႈန္း ညႊန္းကိန္းသည္ မၾကာမီ စတင္၍ တက္ရိပ္ ျပလာမည္ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၂ မတ္လကို ျဖတ္သန္းမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀.၃% တက္လာမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္က ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားသည္။

အကယ္၍ လုပ္ခ လစာ တိုးျခင္း အစား ကုန္ၾကမ္း ေစ်းႀကီးမႈ၏ ရလဒ္ အျဖစ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ခဲ့မည္ ဆိုပါက ဤကိစၥသည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းေသာ ကိစၥ တစ္ခု မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈကို စားသံုးသူမ်ားထံ ပုတ္ထုတ္ လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဝယ္လိုအား က်ဆင္း သြားႏိုင္ေစသည့္ အျပင္ စီးပြားေရး က႑ တစ္ခုလံုးကိုပါ ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတြက္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာမူ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၂.၆ % တက္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာန အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

တိုက်ိဳ ဧရိယာ အတြက္ ကနဦး လူသံုးကုန္ ေစ်းႏႈန္း ညႊန္းကိန္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာႏွင့္ ၄% က်ဆင္းမႈကို ညႊန္ျပ ေနသည္ ဟုလည္း သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment