Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB, 8th March 2010

စစ္ဖက္ အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာ တရား႐ံုးက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ညီညီေအာင္ကို လိမ္ညာစြပ္စြဲကာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိဟု ျမန္မာက ကမာၻကို ေၾကညာသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားေသာ စစ္ဖက္ အစိုးရက ယခု ညီညီေအာင္၏ ကိစၥေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ျမန္မာႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေရး မူဝါဒ အေပၚတြင္ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ထားပံု ရသည္။

ညီညီေအာင္ကို စတင္ ဖမ္းဆီးစဥ္မွ စ၍ ျမန္မာ အစိုးရက မည္သည့္အရာမွ် လိုက္ေလ်ာျခင္း မျပဳဘဲ ၎၏ ကိုယ္စား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သံတမန္ဆိုင္ရာ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကိုလည္း မထီမဲ့ျမင္ ျပဳခဲ့သည္။ ညီညီေအာင္ကို မႏွစ္က စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္၌ ျမန္မာအစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အက်ဥ္းစံ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ ညီညီေအာင္သည္ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရၿပီး ေဆးကုသခြင့္ မရသူ မိခင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ညီညီေအာင္အား ဖမ္းဆီးမႈကို အေမရိကန္ သံ႐ံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည့္အစား ၎အား အစာႏွင့္ေရ အငတ္ထားျခင္း၊ နာရီသံမ်ားျဖင့္ အိပ္မရေအာင္ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း စသည္တို႔ကိုသာ တစ္ပတ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ ဗီယင္နာ ညီလာခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္း မျပဳရန္ တားဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ တာဝန္ယူ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္႐ံု သာမက လြန္ခဲ့ေသာ ၅ လ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေကာင္စစ္ဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ကိုပါ ညီညီေအာင္အေပၚ ပိတ္ပင္ ထားခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ကိုလည္း တားျမစ္ထားခဲ့ၿပီး ခံု႐ံုးတင္ စစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း လူသိရွင္ၾကား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ညီညီေအာင္အား ေထာင္ထဲတြင္ ၁ လခန္႔ တိုက္ပိတ္ ထားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္မူ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေပၚ အေရးယူသည့္ အေနျဖင့္ ညီညီေအာင္အား လိမ္ညာ စြဲခ်က္တင္ကာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ညီညီေအာင္ အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ျပဳမူဆက္ဆံပံုမ်ားမွာ တုန္လႈပ္စရာ ေကာင္းသည္။ ယင္းသို႔ တုန္လႈပ္သြားၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေၾကာင္းရင္းမွာ ညီညီေအာင္ ကိုယ္စား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သံတမန္ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက လံုးဝ ဂ႐ုမစိုက္ပဲ ေနျပခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ညီညီေအာင္အား ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို တုန္႔ျပန္ လိုက္ေလ်ာရမည့္အစား လူသိရွင္ၾကား အမႈစစ္ေဆးျခင္းကိုပင္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

ညီညီေအာင္အား ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းကို တုန္႔ျပန္ရမည့္အစား အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္ပိတ္ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေလွ်ာက္တြင္လည္း ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆံုခြင့္မရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရက ၎၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အထိန္းအကြပ္ မရွိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျပဳမူ ဆက္ဆံပံုမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ေက်နပ္စြာ ခြင့္ျပဳထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ ညီညီေအာင္ႏွင့္ သူ႔မိခင္ အျပင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနသည္။ အထင္ရွားဆံုးသူမွာ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း အတိုက္အခံ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သူမသည္ ကမာၻေပၚတြင္ တစ္ဦးတည္း ေသာ အထိန္းသိမ္းခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရကဲ့သို႔ မိမိျပည္သူမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးဆိုသည္မွာ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ၾကည့္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကိုလည္း စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနသည္။ ၁၉၉၀ မွစ၍ ေရတြက္ပါက အစိုးရ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိ၍ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အေပၚ မုဒိန္းမႈ၊ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈ၊ လူသတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သူ အေရအတြက္ကို ဖံုးကြယ္ထားၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ တစ္သန္းေက်ာ္ ႐ွိသည္။ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရသည္ ကမာၻေပၚရွိ အဖိႏွိပ္ဆံုး အစိုးရမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ေနျပန္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားလာေစရန္ အတြက္ အေမရိကန္၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရအေနႏွင့္ ေရွးဦးစြာ နားလည္ထားရမည့္ အခ်က္မွာ ၎၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ လက္သင့္ခံႏိုင္မည့္ ေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိို႔အျပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ မတရား ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ျခင္းကို အေမရိကန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက သည္းခံမည္မဟုတ္ ဆိုသည္ကိုလည္း ျမန္မာအစိုးရက နားလည္ထားရလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိပါက အထိန္းအကြပ္ မရွိ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ေန၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပည္ပ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစားရလိမ့္မည္။

ညီညီေအာင္ကို ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ေတာင္းဆိုရန္ သမၼတ အုိဘားမားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကလင္တန္တို႔အား ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို လံုးဝ ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း မိမိတို႔ သိရွိထားသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးကို ဂ႐ုစိုက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုသာ ေမွ်ာ္လင့္႐ံု ရွိေတာ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment