Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေတာင္ကုိရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရမႈသည္ အာရွေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္၊ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ယင္းစစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ ေျပာဆုိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

သေဘၤာနစ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားက တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ရပ္တည္ ေျပာဆိုေပးရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း တရုတ္က ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနခဲ့သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားက မိမိတို႔၏ Cheonan စစ္ေဘၤာသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ေတာ္ပီတုိ ဒုံးက်ည္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေသာ္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားကမူ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ထားသည္။

Cheonan သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈသည္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္ ဟူေသာ သုံးသပ္ခ်က္မွာ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ အပန္းေျဖစခန္းျဖစ္ေသာ ဂ်ီဂ်ဴးကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ Cheonan သေဘၤာ တုိက္ခုိက္ခံရၿပီး ကတည္းက ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ေဒသ၌ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ သေဘၤာသား ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈသည္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမွာ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားကာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေရွာင္ရွား သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာၾကားသည္။

"အာရွေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရးဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မစ္ရွင္ပါ။ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ အဲဒီမစ္ရွင္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံတုိင္းနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားမွာပါ" ဟု ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာသည္။

ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်က် အကဲျဖတ္ၾကည့္ရႈ ေလ့လာမည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အရင္းႏွီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဘက္ျဖစ္သလုိ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက စစ္သေဘၤာ တုိက္ခုိက္ခံရမႈကုိ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ တင္သြင္းမည္ဟုဆုိသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yukio Hatoyama က ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတကုိ ေထာက္ခံမႈျပဳေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ လက္သင့္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ ပုိမုိတင္းၾကပ္ေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုလည္း ဆုိထားသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥကုိ အာရုံစုိက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘၤာနစ္ျမဳပ္သည့္ကိစၥကုိ ပုိမုိအေလးေပးခဲ့ၾကရေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ဆုိသည္။

ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ BBC သတင္းေထာက္ John Sudworth က ယခု သေဘၤာနစ္ျမဳပ္သည့္ ကိစၥေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အကယ္၍ တရုတ္ကသာ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အျပစ္ကုိ လက္သင့္ခံလုိက္ပါက တရုတ္သည္ မိမိကုိယ္မိမိ အေရးပါ အရာေရာက္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိသူတစ္ဦးထက္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္လာသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျပသရာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း John Sudworth ကေျပာသည္။

BBC သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment