Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Washinton Post, 4th June 2010

      ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး အတြက္ ယူေရနီယံ သတၳဳျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အထူးကိရိယာ အပါအဝင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစီအစဥ္ အတြက္ အဓိက လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ရရွိရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို လတ္တေလာ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိ တစ္ဦးထဲမွ ရရွိသည့္ အေထာက္အထားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ကိုးကားထားေသာ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရသည္။

      ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သိသာ ထင္ရွားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းကို ခုိးထုတ္လာေသာ အေထာက္အထားမ်ားက ၫႊန္ျပေနသည္ဟု လြတ္လပ္ေသာ ႏ်ဴကလီးယား ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ပူးတြဲ ေရးသားသူ အကဲခတ္ ပညာရွင္က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာ ဟာကြက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရၿပီး အမွန္တကယ္ ဗံုးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလိမ့္မည္ဟု ၎တို႔က တင္ျပထားသည္။

      အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စု democratic Voice of Burma က ခန္႔အပ္ေသာ ပညာရွင္က "ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာရရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကိဳးစားေနသည္" ဟု ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး "ဒီနည္းပညာက လက္နက္ ထုတ္လုပ္ဖို႔ အတြက္ပါ။ အရပ္ဖက္ သံုးဖို႔၊ ဓာတ္အားေပးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

      "ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို တကယ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးတဲ့ ကိစၥပါ" ဟု အစီရင္ခံစာ ပူးတြဲ ေရးသားသူ အၿငိမ္းစား ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီးယား စစ္ေဆးေရး အရာရွိ Robert E Kelley က ဆိုသည္။ DVB တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အထက္ပါ အစီရင္ခံ မိတၱဴမ်ားကို AL-Jazeera အသံလႊင့္ဌာန၊ The Washinton Post ႏွင့္ အျခား သတင္းဌာန အနည္းငယ္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

      အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး နာရီ အတန္ငယ္ အၾကာတြင္ ဗာဂ်ီးနီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Jim Webb က "ျမန္မာ ခရီးစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ကာ အေသးစိတ္ သိရွိေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းမည္" ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ "ယခု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား တိက်ခိုင္မာမႈ ရွိ/မရွိ ဆိုသည္ကို မသဲကြဲေသးပါ" ဟု အေရွ႕အာရွ၊ ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ Jim Webb က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ ႐ံုးခန္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "သို႔ေသာ္လည္း ယခုကိစၥမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျဖစ္ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားမည္ ဆိုပါက စဥ္းစားဥာဏ္မရွိရာ ေရာက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ရလဒ္မ်ားသာ ထြက္ေပၚရန္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္မိေၾကာင္း" ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

      ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ကပင္ စြပ္စြဲခ်က္ ေျမာက္ျမားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးၿပီး ဒိြဟျဖစ္ဖြယ္ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမ်ား၊ စြန္႔ခြာလာေသာ တပ္ေျပးမ်ားထံမွ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အေျချပဳကာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္မူ နည္းပညာသစ္ကို သ႐ုပ္ျပ ရွင္းလင္းေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ကာ အဓိက စက္တပ္ဆင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားေသာ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း စိုင္းသိန္းဝင္း ခိုးထုတ္လာခဲ့ေသာ ရာဂဏန္း အေရအတြက္ရွိေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ားကို အေျချပဳကာ ပညာရွင္အသစ္က အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

      စြမ္းအင္ဌာန ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ခြဲခန္း ႏွစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွ IAEA ဝါရင့္ စစ္ေဆးေရး အရာရွိ ျဖစ္လာခဲ့သူ Kelley က တန္ဖိုးႀကီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆး သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ DVB က ခန္႔အပ္ေသာ သုေတသနပညာရွင္ Ali Fowle ႏွင့္ ပူးတြဲကာ Kelley က အစီရင္ခံစာကို ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

      ျမန္မာ စစ္ဖက္ အရာရွိထံမွ ရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားမွာ ဗံုးထုတ္လုပ္ေရး ကိရိယာ၏ နည္းပညာျပ ပံုၫႊန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာေတာင့္မ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ယူေရနီယံ သတၱဳျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိက အသံုးျပဳသည့္ ကိရိယာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကိရိယာ တပ္ဆင္မႈကို ၫႊန္ၾကားေနသည့္ ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္၏ ပံုႏွင့္ကိရိယာ တပ္ဆင္မႈ ၿပီးစီးသြားေသာ ပံုမ်ားကို ျမန္မာ အရာရွိက ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့သည္။

      အျခားဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ယူေရနီယံ သတၱဳထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ Vacuum Glove Box ဟု ေခၚေသာ ကိရိယာ၏ ေဘးတြင္ ရပ္ေနၾကသည့္ စစ္ဖက္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။ ယူေရနီယံ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမွ စ၍ ေလဆာ အသံုးျပဳ ယူေရနီယံ သန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအထိ ပါဝင္ေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစီအစဥ္၏ အဆင့္ေပါင္း မ်ားစြာ အေပၚ ဆက္လက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အဆိုပါ ဗိုလ္မွဴးက တင္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ စက္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပံုရသည္။

      ျမန္မာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ေလဆာသံုး ယူေရနီယံ သန္႔စင္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာကို ကၽြမ္းက်င္ရန္ အားစိုက္ ႀကိဳးစားေနရသည့္ လကၡဏာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အပယ္ခံႏိုင္ငံ တစ္ခုအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ အလွမ္းေဝးလြန္းေသးသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ခ်က္ ေပးထားသည္။

      ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ အတုအေယာင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္ပင္ မ်ားျပားလွၿပီး အျခားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အလြန္ပင္ ကိုက္ညီေနကာ ၎အခ်က္အလက္မ်ား သက္သက္ႏွင့္ပင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ ႀကိဳးစားေနမႈကို အျပည့္အဝ စိတ္ခ်လက္ခ် ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

      အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို သံုးသပ္ခဲ့သည့္ ဝါရွင္တန္ အေျခစိုက္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပညာရွင္က "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ လက္ခံ ယံုၾကည္ထိုက္သည့္ လကၡဏာရွိသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဒီလို အစီအစဥ္ကို ဖံုးကြယ္ထားဖို႔က သိပ္ကို လြယ္လြန္းပါတယ္" ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္ Joshua H. Pollack က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment