Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, 7th June 2010

ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ ၎သည္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရွိသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အက္တြမ္မစ္ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) မွ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ Yukiya Amano ကလည္း လိုအပ္ပါက ဗီယင္နာ အေျခစိုက္ IAEA အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚလာျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ အစိုးရက တစ္စံုတစ္ရာ ျငင္းဆိုျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း မရွိခဲ့ေပ။

ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔အသံ (DVB) ၏ ငါးႏွစ္တာ ေလ့လာအၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ အလွမ္းေဝးဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုမူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္၍သာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိေသာ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လ်က္ ရွိေသာ ေဒသတြင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ အေနအထားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ လိုက္သကဲ့သို႔ ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေဒသတြင္း၌ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာေတြမွာ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္/မမွန္ အကဲျဖတ္ေနပါတယ္" ဟု Amano က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လိုအပ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံသြားမွာပါ" ဟု ဂ်ပန္သံတမန္က ၃၅ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ IAEA ၏ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေသာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ (NPT) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ IAEA ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

DVB ၏ အစီရင္ခံစာသည္ ႐ုရွားတြင္ ပညာသင္လာေသာ ျမန္မာ့ စစ္တပ္မွ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္သူ စိုင္းသိန္းဝင္း ထံမွ ရရွိေသာ အခ်က္မ်ား အေပၚ အေမရိကန္ ႏ်ဴကလီယာ သိပၸံပညာရွင္၏ အကဲျဖတ္ထားမႈကို အေျခခံ၍ ေရးသားထားသည္။

စိုင္းသိန္းဝင္းသည္ လူအေျမာက္အမ်ား ေသေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ စက္႐ံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ Jim Webb သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္သည္ မိုက္မဲ၍ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယခင္က ထြက္ေျပးလာေသာ သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ အကူအညီမ်ား ရယူလ်က္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ၿပံဳးယမ္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment