Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Dominion Post, By Tom Hunt, 16th June 2010

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေရတပ္မွ Captain တစ္ဦးသည္ Auckland လံုၿခံဳေရး ကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေရတပ္မွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦး လာေရာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမား ႏွစ္ဦးကို အံ့ၾသေစခဲ့သည္။ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ အဆိုပါ ကိစၥကို လံုးဝ သိရွိျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Murray McCully က တရားဝင္ သတင္းအက္ ဥပေဒ အရ The Dominion Post သို႔ ထုတ္ျပန္ေသာ စာမ်ား ထြက္ေပၚလာမွ သိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ McCully က ေျပာၾကားရာတြင္ ကြန္ဖရင့္မွာ လူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိစၥအား ေဖာ္ျပခဲ့မႈသည္ နယူးဇီလန္ အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္သလို ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စာမ်ားတြင္ အျခား အေသးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေပ။

အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္သည္ ေဒသတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ေရးကို အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Green Party ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Keith Locke က ေျပာၾကားရာတြင္ နယူးဇီလန္ အစိုးရသည္ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲျခင္း ခံရေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို ထိေရာက္ေသာ ဆုလာဒ္မ်ား ေပးေနသကဲ့သ႔ို ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ နယူးဇီလန္ အစိုးရသည္ အေနာက္ကမာၻတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေရးယူမႈ အားအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အတိုက္အခံမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေနေသာ အစိုးရ ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံထားရေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း အခ်ိန္အေတာ္ မ်ားမ်ား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားျခင္း ခံေနရသည္။

ေလဘာ ပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ Maryan Street က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဤမွ် ရာထူးႀကီးႀကီး လာေရာက္သည္ကို အံ့ၾသေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယခုလတြင္ ပါလီမန္သည္ တညီတၫြတ္တည္း မဲေပး၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ စစ္အစိုးရသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

McCully ၏ ႐ံုးသည္ မတ္လ ၂၉ မွ ၃၁ ထိ က်င္းပေသာ March Asean Regional Forum International Meeting ၏ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရတပ္မွ Captain ေနဝင္း တက္ေရာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အာဆီယံေရးရာ ဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဝလြင္သန္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဖတို႔လည္း တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ၿပီးကာမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးဘဲ မတက္ေရာက္ ျဖစ္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ႏုိင္ကိုကိုက ေျပာၾကားရာတြင္ နယူးဇီလန္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ တက္ေရာက္မႈကို တားဆီးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ တက္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေထာက္ခံလိုက္သကဲ့သ႔ို ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"နယူးဇီလန္ အစိုးရဟာ ဒီလို အာဏာရွင္ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ လူသားခ်င္း မစာနာတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္လို႔ အေရးယူဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ" ဟု ဆိုသည္။

သတင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းမ်ားကို McCully က ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ နယူးဇီလန္၏ လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ အရိပ္မည္း ထိုးႏိုင္ေၾကာင္း၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္း ဖလွယ္မည့္ ႏိုင္ငံ အတြက္လည္း အထင္မွားႏိုင္ေၾကာင္း McCully က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ASEAN ေဒသတြင္း ဖိုရမ္ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ၊ ဒီလို အစည္းအေဝးကို တက္ရမယ့္ အခြင့္အေရး ရွိပါတယ္။ နယူးဇီလန္ကလည္း အိမ္ရွင္ ျဖစ္တာနဲ႔ ဘယ္အဖြဲ႕ဝင္ကို ဖိတ္မယ္၊ မဖိတ္ဘူး ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး" ဟု McCully ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ့သည္။

"ဒါ့ေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္ရမႈေတြကို ေနာက္ထားလို႔ ေဒသတြင္း အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပး စဥ္းစားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ" ဟု ၎က ဆိုသည္။

Captain ေနဝင္းအား နယူးဇီလန္သို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း အတြက္ အျခား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ အျခား ကန္႔သတ္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကို တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Partners Relief and Development New Zealand မွ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သူ Ruth Corlett က ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္အစိုးရ အေပၚ နယူးဇီလန္၏ အေရးယူမႈမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစံမ်ားကို ေျဗာင္က်က် မေလးစား မလိုက္နာမႈအား သေဘာတူသေယာင္ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

"အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါနဲ႔ ဥေရာပ သမဂၢတို႔က စစ္အစိုးရ အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ေနေပမယ့္၊ နယူးဇီလန္ကေတာ့ ေအးေအးထိုင္ေနတာ ေတြ႕ရတာပါပဲ" ဟု သူမက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက The Dominion Post သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရ အရာရွိ သံုးဦးအား နယူးဇီလန္တြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားရန္ Kiwi မွ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးသည့္ ကိစၥအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment