Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဦး၀င္းတင္သည္ နာမည္ ေက်ာ္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုခန္႔ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရၿပီး၊ ေထာင္အတြင္း ၌ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။ ယခုအသက္ (၈၀)တြင္ စိတ္ဆင္းရဲ မႈအသစ္မ်ား ကိုရင္ဆုိင္ေနရေပသည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ စစ္ အစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။


စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၈တြင္ (၁၉)ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းက်ခံရၿပီးေနာက္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးဦး၀င္းတင္မွာႏိုးၾကားတက္ႂကြစြာျဖင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳ လုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပ ဆန္႔က်င္ေနသူျဖစ္သည္။ စာဆိုေရြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္ႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္း (၄၅)ႏွစ္ခန္႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးလက္ေအာက္ တြင္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အရပ္သားအစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျဖစ္ သည္။


နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း၏ ပ်က္စီးမႈမ်ားၾကားမွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲသည္ စစ္အစိုးရကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေစခဲ့ျပီးထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဒီမုိကေရစီ ဟုေခၚဆို ခဲ့သည္။ ေ၀ဖန္သူမ်ားကေတာ့ အေယာင္ေဆာင္သာျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ သည္။


ဦး၀င္းတင္က မၾကာေသးမီက ကိုယ္ေတြအင္တာဗ်ဴးတြင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို အသက္သြင္းလႈပ္ရွားေနသ၍ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အခ်ည္း ႏွီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ႏိုင္ငံ ေရးပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေရးအေပၚ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ကြဲျပားလ်က္ ရွိသည္။ အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိျခင္းအေပၚ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစပါသည္ဟု ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ သူမ၏အျမင္ ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။


ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္သည္ အကာအကြယ္တစ္ခုျဖစ္ေနေပသည္။ ဘရပ္ ဆယ္လ္ၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းက အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ သင့္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အသား ေပးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေနရာယူမႈ၊ ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ေနရာမ်ားတြင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အလားအလာမ်ားကိုေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ က႑တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေပၚလစီမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေပသည္။


လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္းက အုိဘားမား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံမႈကို ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္က်င့္ သံုးသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ဟယ္လာရီကလင္တန္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို အကန္႔အသတ္မရွိလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ သိကၡာ ရွိေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


အေမရိကန္၏ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပး ခဲ့ၿပီး (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးမွသာ စစ္အစိုး ရႏွင့္ မိမိတို႔ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။


ထက္ျမက္မႈႏွင့္ ခိုင္မာေသာသံဓိဌာန္ခ်ထားသည့္ ဦး၀င္းတင္က စစ္အ စိုးရသည္ မိမိတို႔၏ပါတီ ကြဲ  သြားေအာင္ မိမိအား လႊတ္ရက္မတိုင္မီ လႊတ္ေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ပါတီအတြင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္သင့္-မသင့္ ကိစၥအတြက္ အျငင္းပြား မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါ ပါတီတြင္း၌ ျပႆနာမ်ား မရွိေတာ့ ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ဦး၀င္းတင္သည္ ၁၉၈၉ ေထာင္(၃)ႏွစ္ က်ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဖြဲ႕စည္းၿပီးစျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕တြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သတင္း ေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့သူသည္ စစ္တပ္က ႏွိမ္နင္းခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ နာမည္ေက်ာ္ အေရးအခင္း တြင္ ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသို႔ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို စာေပးပို႔ခဲ့သျဖင့္ ေထာင္(၇)ႏွစ္ ထပ္က်ခဲ့သည္။ ေထာင္တြင္း အခ်ိန္အမ်ားစုမွာတစ္ဦးတည္းတိုက္ပိတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ ေတာ့မွ ေခါင္းမငံုဘူး၊ အဲဒီလိုကၽြန္ေတာ္လုပ္ကို မလုပ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ မေျခာက္ျခားေအာင္ ကဗ်ာေတြေရးခဲ့တယ္။ ေထာင္ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ သခ်ၤာကိုေျမျဖဴ ထည့္ တြက္ခဲ့တယ္” ဟုဦး ဝင္းတင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။


“မၾကာခဏ ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ေတာ့ပါေၾကာင္း ဥပေဒကိုလိုက္နာ ပါ မည္ဆိုတဲ့ ခံ၀န္ခ်က္ေတြ ထိုးခိုင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျငင္းခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးဝင္တင္ ကေျပာခဲ့ျပီး သူ႔အေပၚ သြားေတြ႐ိုက္ခ်ိဳးခံရတုန္းက သူ႔အသက္ (၆၁)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ေထာင္ေစာင့္မ်ားကသူ႔အားသြားအတုတတ္ဆင္ျခင္းကို (၅)ႏွစ္ခန႔္္အထိ ခြင့္မျပဳခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။သြားဖံုးျဖင့္သာအစာစားခဲ့ ရေပသည္။ယခုလေစာေစာ ပိုင္းတြင္၀ါရွင္ တန္ပို႔စ္သ တင္းစာတြင္ အာဏာရစစ္အစိုးရကုိလာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚေ၀ဖန္ေရးသားထား ေသာ ေဆာင္းပါး ေၾကာင့္ ေခတၱခဏအဖမ္းခံခဲ့ရသည္။“သူတို႔ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏိုင္ငံျခားမီဒီ ယာေတြမွာ မပါႏိုင္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ေနတယ္လို႔ ထင္တယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖုန္းမွာရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕တစ္၀မ္းကြဲတစ္ေယာက္၏ ေနအိမ္တြင္အင္ တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ကလည္းအစိုးရသူလွ်ိဳမ်ားက ၿခံဂိတ္၀အျပင္မွ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူခဲ့ ေပသည္။


ဦး၀င္းတင္မွာ လူပ်ိဳႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ေမြးစားသမီးတစ္ဦးသာရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ေမြးစားသမီးမွာ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၅)ႏွစ္ခန္႔က ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအရခိုလႈံခြင့္ရ ရွိၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ မေတြ႕ေတာ့ေၾကာင္းသိရသည္။


ဦးဝင္းတင္သည္အက်ဥ္းေထာင္၏ ပံုစံထမင္းေကၽြးစနစ္ကို အသားက်ေနသည့္ အေလ်ာက္နံနက္ပိုင္းတြင္ထမင္းစားၿပီး ညေနတြင္ အသီးအႏွံအနည္းငယ္သာ စားေလ့ရွိပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ တာ၀န္မပိေစခ်င္ပါဘူး’’ ဟု လည္းေျပာခဲ့သည္။


ေထာင္မွလႊတ္ေပးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဦး၀င္းတင္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းကို မနားမေနျပန္လည္ရွင္သန္ေစခဲ့ၿပီး၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ရွည္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ျခင္း ခံေနရေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ပါတီအတြင္းရွိ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္ရာေပါင္း မ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းမႈေၾကာင့္ ပါတီမွ ၿပိဳကြဲလု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။


“ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တာခံရၿပီး၊ ေထာင္ခ်ျခင္း ကို အၿမဲခံ ေနရပါတယ္။ တခါတေလ ဘုရားကို ဘုရားဖူးဘို႔သက္သက္ သြားတာေတာင္ ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ခံရၿပီးအေၾကာင္းတစ္ခုခုျပၿပီးေထာင္ခ်ေလ့ရွိပါတယ္။လူငယ္ေတြအ မ်ားႀကီး ႏွိပ္စက္ခံရပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာခဲ့ပါေသးသည္။


ပါတီ၏ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ကိုးဦးတြင္တစ္ဦးသာလွ်င္ ဦးဝင္းတင္ထက္အသက္ ငယ္ သည္။ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊမွာ အသက္ ၉၂ ႏွစ္ရွိျပီး နာမက်န္းမႈေၾကာင့္ ပါတီရံုးခ်ဳပ္သို႔မ လာႏိုင္သည္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာရွိေနျပီျဖစ္သည္။


ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးလြင္မွာလည္းအသက္၈၇ႏွစ္ရွိျပီးျဖတ္၍ အိပ္ရာထဲတြင္ လဲ ေနျပီးျဖစ္သည္။ အငယ္ဆံုးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္သည့္ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏အသက္မွာလည္း ၆၄ ႏွစ္ရွိျပီးျဖစ္သည္။


ပါတီအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဦး၀င္းတင္မွာ တက္ႂကြဆဲ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ကိုလိုနီေခတ္၏ ေႏွာင္းပိုင္း ဒီမိုကေရစီကာလကို ျပန္ၾကည့္ပါက “ဒီမိုကေရစီဟာ အခ်ိန္မ ေရြးရႏိုင္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဒါေပမယ့္တခါတေလ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာ အနစ္ နာခံရပါတယ္။ဘ၀၊အသက္ထက္ ေတာင္မွၾကာႏိုင္ေသးတယ္”လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


0 comments:

Post a Comment