Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးမွ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းမႈကို ပိုမိုထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။
          အေမရိကန္ႏိုင္ငံအာဆီယံေရးရာ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ကတ္ဒ္ကင္းဘယ္လ္က ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ နယူးေယာက္တြင္ အဂၤါေန႔ကေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ေရရွည္ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းေရး စီမံခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
          ထင္ရွားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔ဘက္မွ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အျပဳ သေဘာရွိေၾကာင္း ကင္းဘယ္လ္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီသို႔အစီ ရင္ခံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းအတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထားၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
          အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရကို ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား အားလံုးကုိ လႊတ္ေပးေစလိုၿပီး၊ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစခ်င္ သည့္ သေဘာရွိသည္ဟုလည္းသိရသည္။
          လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ိဳးထပ္မံမျပဳလုပ္ရန္ ကင္းဘယ္လ္မွ ျမန္မာအစိုးရကိုသတိေပးခဲ့သည္။ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ကေနာက္ ခံျပဳလုပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို (၉၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း စစ္အစိုးရမွ ေျပာၾကားသည္။
          “ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားဟာ တုိုင္းျပည္အတြင္းမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ကနဦးအဆင့္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္းေကာင္း ကင္းဘဲလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမရွိပါကႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္အေျဖထြက္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ အဆိုပါညွိ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါၿပီး၊ ျမန္မာတို႔ဘက္မွ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ အသြင္မ်ိဳးလုပ္ ခဲ့လွ်င္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထာက္ပံ႔မႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုလံုး၀ဥႆံုရ လိမ့္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
          အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဖိလစ္က႐ိုးလ္က ကင္းဘယ္လ္ႏွင့္ သူ၏လက္ေထာက္ စေတာ့မာရွယ္တို႔သည္ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ တို႔၏စိုးရိမ္မႈကိုတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဟီလာရီကလင္တန္၏ ထုိင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း သည္ ေဒသတြင္းအႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
          သမၼတဘာရက္အိုဘားမား၏ အစိုးရသည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈကို ၎၏ အဓိကေပၚလစီ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ အဓိကရန္ဘက္ျဖစ္ေသာအီရန္၊ က်ဴးဗားတို႔ႏွင့္ လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
          ကင္းဘယ္လ္၏ အဂၤါေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတို႔၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာ ပတ္သက္မႈျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဘီလ္ကလင္တန္အစိုးရလက္ထက္က ေနာက္ဆံုးေတြ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment