Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Calvin Woodward, From AP 29 Nov 2009

          အိုစမာ ဘင္လာဒင္ (Osama Bin Laden) သည္ Tora Bora ေတာင္မ်ား ၾကားတြင္ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ လက္တစ္ကမ္း အကြာတြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္မွာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးနိတ္ အစီရင္ခံစာက ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎အား အင္အားႀကီးမားစြာ သံုးၿပီး ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳရန္ အေရးႀကီး၍ တန္ဖုိးႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

          ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက Bin Laden ကုိ အလြယ္တကူ ဖမ္းဆီး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္ပစ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အခြင့္အေရးရခဲ့စဥ္က မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္သည္ ယေန႔ မ်ားစြာ ေပးဆပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ အစီရင္ခံစာက စြပ္စဲြလိုက္ပါသည္။ Bin Laden ၏ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ယေန႔ အာဖဂန္ နစၥတန္ ၏ သူပုန္ထမႈအား ျပန္လည္ သန္စြမ္းေအာင္ လုပ္ေပးသလုိ ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ပါကစၥတန္ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ားကို ပုိမုိ ေတာက္ေလာင္ေစရန္ လုပ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ဆီးနိတ္ အစီရင္ခံစာက ဆုိပါသည္။

          ဒီမုိကရက္ အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ဆီးနိတ္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဆီနိတ္တာ John Kerry ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သမၼတ Obama ကလည္း အဖဂန္နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕မ်ား တုိးျမႇင့္ခ်ထားရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိပါသည္။

          ၂၀၁၀ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈအၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ အယ္လ္ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ သူ၏ ထိပ္တန္း လက္ေထာက္မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ အေရွ႕ဖက္ ေတာင္မ်ားၾကားတြင္ ပိတ္မိေနစဥ္က အခြင့္အေရး လက္လြတ္သြားခဲ့ရမႈအေပၚ Bush အစုိးရအား Kerry က ျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္ပါသည္။

          ရွစ္ႏွစ္သာ သက္တမ္းရွိေသးေသာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္  သံုးသပ္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ ယခု အစီရင္ခံစာသည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား ပုိမုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ျငင္းဆန္ေနသူမ်ားအား သတိေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

          ပုိမုိ၍ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္္မ်ားအေပၚ ယေန႔စစ္ပဲြ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေခ်ပလုိက္သည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွာ Bush အစုိးရ လက္ထက္က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Rumsfeld ႏွင့္ ၎၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Tommy Franks တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

          လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္က အယ္ေကဒါေခါင္းေဆာင္ကုိ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္ေတာင္ ကမၻာအႏွံ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ အၿပီးတုိင္ ရွင္းလင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသုိ႔ Bil Laden ကုိ ပါကစၥတန္သုိ႔ လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းသည္ အားေကာင္းေသာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ခု ေပၚလာၿပီး အၾကမ္းဖက္ရာတြင္ သံုးရန္ ေငြမ်ား ပုိမုိ စီးဝင္လာေစၿပီး၊ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အစြန္းေရာက္မ်ားကုိ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုိက္သလုိ ရွိေၾကာင္း ဆုိပါသည္။ အဆုိပါ အခြင့္ေကာင္းကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ရမႈသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၏ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒမ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္ပါသည္။

          အစီရင္ခံစာတြင္ အေသအခ်ာ ေျပာထားေသာ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ အေမရိကန္တုိ႔သည္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဂဏန္းရွိ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာ ေခ်မႈန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့စဥ္က Bin laden သည္ Tora Bora တြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့သည္ဟု ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိေနေသာ စာမ်ား၊ အတန္းအစား ခဲြမထားေသာ အစုိးရ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အဓိက ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သံသယမ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရသည္မွာ Osama Bin Laden သည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ လက္တစ္ကမ္း Tora Bora တြင္ ရွိေနခဲ့ဖူးေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

          ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ခန္႔က Bin Laden သည္ သူ၏ ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားျဖင့္ Tora Bora မွ မည္သည့္ တုိက္ခိုက္မႈမွ် မခံရဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာၿပီး ပါကစၥတန္၏ အစုိးရဥပေဒ မစုိးမုိးေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာ ဧရိယာအတြင္း ဝင္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာအရ ယေန႔တုိင္ ဤေဒသတြင္ အေျခခ်လ်က္ ရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          အင္အားသံုးၿပီး တုိက္ခိုက္ရမည့္အစား၊ အင္အားတစ္ရာပင္ မရွိေသာ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားသည္ အာဖဂန္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီး၊ ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္မႈအကူအညီျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္အား ႀကီးမားေသာ အေမရိကန္ စစ္တပ္ႀကီးကုိ ေဘးဖယ္ထားခဲ့ၾကသည္ ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ထုိအခ်ိန္က Rumsfeld က ၎၏ စုိးရိမ္မႈကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႕အေျမာက္အမ်ား ပုိ႔လုိက္ပါက အမ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္မႈကုိ ခံရႏုိင္ၿပီး၊ Bin Laden ၏ ေနရာမွာလည္း အတိအက် ေျပာႏုိင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment