Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေျမာက္ျမားစြာ ျပဳလုပ္ထားေသာ တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ လြန္စြာ စုိးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တရုတ္ ႏုိင္ငံဖက္မွ တာဝန္ရွိ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိးမွာ ၆၀၀ ဘီလီယံ ေဒၚလာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းပမာဏသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိး အေနျဖင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

တရုတ္ အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိကပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ကုိ မလုိလားေပ။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ စစ္အစုိးရ၏ တုိက္တြန္းျခင္း ခံထားရေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ေရွာင္ရွားရန္ တရုတ္ အစုိးရက ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ အႀကံျပဳထားသည္။ ယခုအခါ ဝ၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္း ေရး အဆုိကုိ လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ထားေၾကာင္း နယ္စပ္ေဒသ အေျခစုိက္ တရုတ္ လုံၿခံဳေရး ဌာနမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

အဓိက လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဝ ျပည္နယ္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA)၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕(KIO)၊ မုိင္းလား အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု (NDAA)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တပ္ဖြဲ႕(SSA-N)၊ တုိ႔သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းေရး အဆိုကုိ ပယ္ခ်ထားသည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ဆုံးထား၍ နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းရန္ သတ္မွတ္ ေပးထားေၾကာင္း လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ သတင္း ရရွိသည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေရးကိစၥကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံးဝ ၿပိဳကြဲသြားေအာင္ ေငြေၾကး အေျမာက္ အမ်ား သုံးစြဲသြားႏုိင္ေၾကာင္း နယ္စပ္ေဒသ အေျခစုိက္ တရုတ္ လုံၿခံဳေရး ဌာနမ်ားထံမွ သတင္းမ်ား ရရွိသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ အဓိက လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာ UWSA ႏွင့္ KIO တုိ႔အၾကား မလြဲမေသြ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ စစ္ပြဲမ်ား ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ ပုံစံ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာလုိစိတ္ မရွိသလုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားကလည္း စစ္ပြဲကုိ စတင္ ဆင္ႏြဲရန္ မလုိလားၾကေပ။

"တရုတ္က ျမန္မာျပည္မွာ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၆၀၀ ေလာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ထားေတာ့ နယ္စပ္ ေဒသမွာ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားမွာကုိ မလုိလားဘူး၊ တကယ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြက တုိက္ပြဲကို စလုိက္ရင္ တရုတ္က ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး နယ္စပ္ေဒသက လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ အားလုံးကို တုိက္ခုိက္မွာ ေသခ်ာတယ္" ဟု နယ္စပ္ေဒသ အေျခစုိက္ စစ္ေရး သုံးသပ္သူ တစ္ဦးက Kachin News Group သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႕အႀကံဳအရ ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပႆနာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေရး ဗ်ဴဟာကုိ အသုံးျပဳကာ နယ္ေျမ ခြဲျခား ရွင္းလင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ႀကီးစုိးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ထားမႈမ်ား အေပၚ ပုိမုိ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိ သည္ဟု နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

Kachin News Group ၏ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment