Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ကမာၻေပၚတြင္ ဆန္စပါးအမ်ားဆုံး တင္ပုိ႔သူျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံက ႏွစ္လေက်ာ္ခန္႔ သုိေလွာင္ ထားသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခန္႔ကုိ ေရာင္းခ်ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ဆန္ ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွ ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာခ်ိန္၊ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆန္တင္ပုိ႔မႈ ေခတၱမွ် ရပ္ဆုိင္းေနခ်ိန္ တုိ႔ကုိ အက်ိဳးအျမတ္ ရယူသည့္ အေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုိင္း အရာရွိတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

ထုိင္း ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ဌာန၏ အဆိုအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆန္ကြဲ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၅၀၀၀၀ ႏွင့္ ပတ္တြန္တာနီဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀၀ တုိ႔ကုိ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မကေသးဘဲ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဆန္မ်ားကို အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ေရာင္းခ်သည့္ စနစ္ (G to G) ျဖင့္လည္း ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ထားသည္ဟု ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Vichak Visetnoi ကေျပာပါသည္။

ယခုအခါ ထုိ္င္းႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ သုိေလွာင္ထားသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၅ ဒႆမ ၆ သန္းခန္႔ ရွိရာ ေဈးကြက္တြင္း ဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနမႈကို ပုိမုိဆုိးရြား ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိင္းအစိုးရက ယင္းသုိ႔ ထုတ္ေရာင္းရန္ စီစဥ္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ထုိင္းယခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ ဆန္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်မႈတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၀ ဒႆမ ၈၅ သန္းခန္႔ရွိသည္။

"ၿပိဳင္ဘက္ ဆန္တင္ပုိ႔တဲ့ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ျမန္မာတုိ႔က ဆန္တင္ပုိ႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုလုိ သုိေလွာင္ထားတဲ့ ဆန္ေတြကုိ ထုတ္ဖုိ႔ စီစဥ္တာဟာ အခ်ိန္ကုိက္ပါပဲ။ ဆန္ဝယ္လုိအား ကလည္း ေကာင္းေနတုန္းပဲေလ" ဟု Vichak Visetnoi ကဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားသည္။ "တကယ္လုိ႔ စီစဥ္ထားတဲ့အတုိင္း ဆန္ေရာင္းခ်ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သုိေလွာင္ထားတဲ့ အထဲက တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေလာက္အထိ ထုတ္ႏုိင္မွာပါ"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ခ်ီကာဂုိျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက ေပါင္ ၁၀၀လွ်င္ ၁၆ ဒႆမ ၂၇ ေဒၚလာအထိ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၁၃ ဒႆမ ၄၂ ေဒၚလာျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ရွိျဖစ္ခဲ့သည္။

"အကယ္၍ ထုိင္းအစိုးရကသာ လာမယ့္ ၂ လအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂သန္းကုိ ထုတ္ေရာင္းမယ္ ဆုိရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံက စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြ ေလ်ာ့က်လာပါလိမ့္မယ္။ တစ္တန္ကုိ ၁၀ ေဒၚလာက ေန ၂၀ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းသြားႏုိင္ပါတယ္" ထုိင္းႏုိင္ငံ စားေသာက္ကုန္ ေရာင္းဝယ္ေရးဌာနမွ ဒါရုိက္တာ Kiattisak Kanlayasirivat ကေျပာၾကားပါတည္။

"ကမာၻ႔ေဈးကြက္မွာ ဆန္ဝယ္လုိအားက်ဆင္းေနပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။ အဆိုပါ ဌာန သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ခန္႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ အ လားအလာရွိေသာ ဝယ္လက္မ်ား အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး အစီအစဥ္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ မၾကာမီကာလအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀၀၀ (ခုနစ္သိန္း) ကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ ဟု Vichak Visetnoi ကေျပာပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ တန္ခ်ိန္ ၂ သန္း ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိမူ၎က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေပ။ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔က ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ဆန္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိပါသည္။

ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ အာဖရိက၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိးမ်ား ထိခုိက္မႈ ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝယ္လုိအားေၾကာင့္ ဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိသည္ ဟု ထုိင္း ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရးဌာနက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံကလည္း လာမည့္ မတ္လ တြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ဆန္ပုိမုိ တင္သြင္း ႏုိင္ရန္ တင္ဒါ ေခၚယူဖြယ္ရွိၿပီး အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း သုိေလွာင္ထားသည့္ ဆန္မ်ား ေလ်ာ့နည္း ေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈကို တုိးျမင့္လာႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆန္အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က အရံထားသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၇၅၀၀၀ အား ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ဝယ္လုိအား ေလ်ာ့ေနေသာေၾကာင့္ ဟုဆုိသည္။

Bloomberg သတင္းဌာန၏ Thailand may sell 2 million tons of stockpiled rice ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment