Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Jakarta Posts, By Yovo Yokota, 6th July 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး အရာ႐ွိ Tomas  Ojenaa Quintana က ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနဖြယ္ ႐ွိေသာေၾကာင့္  အဆိုပါ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢထံ ယခင္လက တင္ျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို မိမိ သေဘာတူသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူသားျခင္း စာနာမႈ မ႐ွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ ျပႆနာမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ အတြင္း ကမာၻက သတိထားမိလာသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ယခင္က မ႐ွိခဲူးပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမာၻကို မွတ္ဥာဏ္နည္းလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက အာဏာ႐ွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈ အေရာင္တင္ရန္ ယခုႏွစ္ အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ရဲရင့္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ ကင္ဂ်ီနာကိုင္း အသတ္ခံရမႈ အပါအဝင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ တုန္လႈပ္ဖြယ္ ႏွိမ္ႏွင္းၿဖိဳခြဲမႈတို႔က ျမန္မာအစိုးရ၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ယခင္ကထက္ ပို၍ ထင္႐ွားစြာ ထင္ဟပ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၈ လအၾကာ ႏိုင္ငံအတြင္း နာဂစ္စ္ ဆိုက္ကလံုး ျဖတ္သန္း ေမႊေႏွာက္မႈေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အသက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကနဦး ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ လူမဆန္မႈကို ထင္႐ွားေစခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အရပ္သားမ်ား အေပၚ စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊ ထင္႐ွားေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈ အပါအဝင္ အျခား အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ႀကံစည္ျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အစာငတ္မြတ္မႈ ကပ္ေဘးကို စာနာစိတ္ ကင္းမဲ့စြာ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ား အားလံုးသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသား သန္႔စင္ေရး (သုတ္သင္ေရး) အစီအစဥ္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဖာ္ထုတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ ယခုႏွစ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္က ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့သင့္ပါ၊ Harvard Law School က "ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ား'' အမည္႐ွိ အစီရင္ခံစာကို ယခင္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တရားသူႀကီး Patricia World (အေမရိကန္)၊ Hon Ganzorig Gombosuren (မြန္ဂိုလီးယား)၊ Sir Geoffrey vice QC (ယူေကႏုိင္ငံ) ၊ တရားသူႀကီး  Richard GoldStone (ေတာင္အာဖရိက) ႏွင့္ တရားသူႀကီး Pedro Nikken (ဗင္နီဇြဲလား) တို႔ အပါအဝင္ ကမာၻေက်ာ္ တရားသူႀကီး အခ်ိဳ႕၏ တာဝန္ေပးမႈျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ "ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ ေနေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အထူးအရာ႐ွိေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မိမိ အေနျဖင့္ ဤအခ်က္္ကို သေဘာတူ ေထာက္ခံသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအရာ႐ွိ အျဖစ္ မိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ ကာလအတြင္း အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ ကေလးသူငယ္ စစ္သား အတင္းအက်ပ္ စုေဆာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းမရႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား လက္ခံရ႐ွိခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲလက္နက္ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ မုဒိန္းမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ႀကီးထြား ခိုင္မာလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၅၀၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္ဟု ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ား အသင္းက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ြာသားမ်ားကို လူသား မုိင္း႐ွင္း ကိရိယာမ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳကာ မိုင္းတြင္းမ်ားကို အတင္းျဖတ္သန္း လမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္အတြက္ လမ္း႐ွင္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေျခ၊ လက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ မိမိ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့စဥ္ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေသ ထြက္ခ်က္မ်ားစြာ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားျခင္း ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၂၀ အတြင္း ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားကို သေဘာထားႀကီးစြာ သည္းခံျခင္း မ႐ွိပါ။ အဓိကအားျဖင့္ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း အပါအဝင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္း၊ မတရား ဆက္ဆံခံရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ေတ့၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္မ်ား ျဖဳတ္ခ်ခိုင္းၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ား တည္ေလ့ ႐ွိသည္။ အလားတူ မတရား ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မြတ္ဆလင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း  တရားဝင္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း မခံၾကရပါ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ခရီးသြားခြင့္၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခြင့္တို႔ အေပၚ လက္သင့္ မခံႏုိင္ေလာက္ေသာ တင္းက်ပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး၊ အဆိုးဆံုးမွာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား လံုးဝ မရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢသည္ အထက္ပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေထာက္အထား စုေဆာင္းခဲ့သည္။ မိမိကဲ့သို႔ပင္ ကုလသမဂၢ အထူးအရာ႐ွိေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ  Rajsoomah Lallah  ကလည္း "အဆိုပါ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားသည္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မူဝါဒ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ယူမႈမ်ား လိ္ုအပ္ေနသည္'' ဟု ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ခန္႔ကပင္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ လတ္တေလာ အေထြေထြ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ "ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေရး ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္'' ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ ညႊန္းကိန္းျပ ဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆူဒန္ႏွင့္ အတူ "အနီေရာင္ သတိေပးအဆင့္'' ထပ္ဆံုး ႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထည့္သြင္းထားသည္။

အလားတူ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း အျဖစ္ Amnesty International က သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို Minority Rights Group ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအား ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ "ထိပ္ဆံုး ငါးႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္'' အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ Fressdom House ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို "အဆိုးတကာ့ အဆိုးဝါးဆံုး'' ဟု သံုးသပ္ တင္ျပခဲ့သည္။

Human Rights Watch ႏွင့္ International Center for Transitional Justice အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အလားတူ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေပရာ မ်ားျပားလာေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံ ျပန္႔ႏွံ႔ ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္သည္ ေနာက္ထပ္ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ထက္မံ မဆံုး႐ႈံးခင္ ပူးေပါင္း ညီညြတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားျဖင့္ တားဆီးရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

အျပစ္ မေပးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မ်ားစြာ ျပန္႔ႏွံ႔ ေနၿပီး ၎ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လံုးဝ မ႐ွိပါ။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္႐ွိ အထူး အရာ႐ွိ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္  အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ အေရးယူရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢတြင္ တာဝန္႐ွိသည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္သည္။ ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ ကုန္သြယ္မႈ တားျမစ္ခ်က္ ခ်မွတ္သင့္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အထက္ပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရေနသည္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဆက္လက္ ခြင့္မျပဳသင့္ေတာ့ပါဟု ေဆြးေႏြး တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(ေဆာင္းပါး႐ွင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး အရာ႐ွိ (၁၉၉၂-၁၉၉၆) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဆပ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ )

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ISN Security Watch, By Frank O' Donnell and Graham Ong, 7th July 2010

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ပံုမမွန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္ အေပၚ ၿပံဳးယမ္း၏ သံသယရွိဖြယ္ ကူညီေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "အလားအလာမ်ား ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား" ႏွင့္ ၿပံဳးယမ္းက သံသယျဖစ္ဖြယ္ ပတ္သက္ ႐ႈပ္ေထြးေနျခင္းမွာ အသစ္အဆန္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဖက္သံုး ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ေပါင္းဖို ပိုင္ဆိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္တြင္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိ/မရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က စ၍ ႐ုရွား အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ၁၀ မဂၢါဝပ္ ေရခ်က္ နည္းပညာသံုး ဓာတ္ေပါင္းဖိုသည္ အေျခခံ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ လက္နက္သံုး ပလူတိုနီယံ လံုေလာက္စြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၏ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသာ စစ္ဖက္ အစိုးရသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရန္ ဆႏၵ ရွိေနသနည္း ဆိုေသာ အေၾကာင္းရင္းကိုမူ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ႏိုင္ငံတကာ၏ အတည္ျပဳမႈကို မရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီရန္ ႐ုရွားက ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းမွာ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္မရွိဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ရင္းႏွီးသည့္ လကၡဏာ မရွိပါ။ ေမာ္စကိုအား ေငြမာေပးေခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခက္အခဲ ရွိေနၿပီး၊ ျမန္မာတို႔၏ ကၽြန္း၊ ဆန္၊ ရာဘာတို႔ႏွင့္ လဲလွယ္သည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ႐ုရွားက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ ဝင္ေရာက္လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿပံဳယမ္းက ကူညီလိုျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္း ၃ ခ်က္ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စြမ္းရည္မ်ားကို အစိုးရ၏ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ အေျခခံ သယံဇာတမ်ား မျပည့္စံု ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ လဲလွယ္ဖလွယ္ရန္ ဆႏၵရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ ၿပံဳယမ္းက ၎အတြက္ အရံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္ ရွာေဖြလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပံဳယမ္းသည္ A Q Khan ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႔ပြားေရး ကြန္ရက္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆက္အသြယ္မ်ားသို႔ ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ဒံုးက်ည္ ဗဟုသုတမ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး၊ အက်ဳိးအျမတ္လည္း ရရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါကစၥတန္က ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ၁၅၀၀ ကီလိုမီတာပစ္ Ghauric ဒံုးက်ည္သည္ ဒီဇိုင္းအားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ Nodong ဒံုးက်ည္ႏွင့္ သိသိသာသာႀကီး ဆင္တူသည္။

A Q Khan ကြန္ရက္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ A Q Khan ကြန္ရက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္မႈ မရွိၾကေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ A Q Khan ကြန္ရက္ လက္က်န္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သီးသန္႔ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေနျခင္းလား (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အေနႏွင့္လား ဟူ၍မူ ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ ၿပံဳးယမ္းသည္ ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႔ပြားေရး ကြင္းဆက္ ျပတ္မသြားေအာင္ တက္ႂကြစြာ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၿပံဳးယမ္းသည္ "Office 99" အမည္ရွိ စုစည္း ညႇိႏႈိင္းေရး ေအဂ်င္စီကို တည္ေထာင္ၿပီး အီရန္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ ေရာင္းဝယ္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အစၥေရးတို႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ဆီးရီးယား၏ Theal-Kibar လွ်ဳိ႕ဝွက္ ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ေပါင္းဖို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အနီးကပ္ အကူအညီ ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ A Q Khan ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႔ပြားေရး ကြင္းဆက္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ၿပံဳးယမ္း၏ အဓိက ေနရာမွ လႈပ္ရွားေနမႈအား ၫႊန္ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အဓိက အႏၲရာယ္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႐ုရွား လုပ္မေပးႏိုင္ေသာ ကိစၥကို လိုလိုလားလား ျဖည့္ဆည္းေပးလိုမႈပင္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ၊ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရကို 25 MWE ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ Yongbyon ဓာတ္ေပါင္းဖိုႏွင့္ ထူၿပီး ပို၍ႀကီးေသာ ဓာတ္ေပါင္းဖို ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Yongbyon ဓာတ္ေပါင္းဖိုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္၏ အဓိက ျဖစ္သည္။

ယခု ေတြ႕ရွိထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို အေလးအနက္ ထားသင့္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအေနႏွင့္ ဝီရိယ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရားမဝင္ ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႔ပြားေရး အဆက္အသြယ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး အတြက္ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB News,6th July 2010

႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခဲသတၱဳ တူးေဖာ္ရန္ ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ကို ကုမၸဏီ တစ္ခုမက လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ အျမတ္အစြန္းရ နယ္ပယ္၏ ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္မႈကို ေနာက္တစ္ဆင့္ တိုးလိုက္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ လမ္းေၾကာင္း ပံုစံကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာ့့့ စီးပြားေရး ေလာကကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ တန္းစီ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အပယ္ခံ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အစုိးရ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ Top Ten Manufacturing Co Ltd တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈကို New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ ယေန႔ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ DELCO ႏွင့္ ေငြျခေသ့ၤ ကုမၸဏီမ်ားက သံျဖဴ၊ တန္စတင္၊ ဂရက္ႏိုက္ တူးေဖာ္ေရး ဆိုင္ရာ အျမတ္အစြန္း ခြဲေဝေရး ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခု Top Ten Stars ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံပိုင္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း ၂ ႏွင့္ ၃ တို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္ ႐ွယ္ယာ ထည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္းဝင္ ေအ႐ွားေဝါလ္ ကုမၸဏီက ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ သတၱဳတြင္း မ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ေနသလို၊ ယခင္လက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ သေဘာ တူညီခ်က္အရ တ႐ုတ္လက္နက္ ကုမၸဏီႀကီး Norinco ကလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ အျမတ္အစြန္း မ်ားေသာ မံု႐ြာ ေၾကးနီတြင္းကို တူးေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ ဝင္ေငြ ႀကီးမားေသာ ရင္းျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းသည္ ယခင္ႏွစ္ အတြင္း ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အပါအဝင္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားကို ဦးစားေပးခဲ့သည့္ လကၡဏာ ႐ွိသည္။

၁၉၈၈ တြင္ အဆိုပါ က႑၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပထမဆံုး တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ရာ၌ ႏိုင္ငံတြင္း စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၈ % ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလီယံ ခန္႔ကို ပင္လယ္ရပ္ျခား ကုမၸဏီမ်ားက ထည့္ဝင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း က႑ကို ပစ္မွတ္ ထားေနသည့္ၾကားမွ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရက ေၾကးနီႏွင့္ လက္နက္ လဲလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အျငင္းပြားဖြယ္ Norinco ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈကို ဖံုးအုပ္ထားခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မတိုင္မီ Norinco က ျမန္မာအစိုးရအား အႀကီးစား လက္နက္ႀကီးမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမတ္အစြန္း မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ မံု႐ြာေၾကးနီတြင္းသည္ အျမင့္ဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေၾကးနီ တန္ခ်ိန္ ၃၉၀၀၀ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း မ်ားမွာလည္း ယခင္ႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ၂၃၄၀၀၀ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Xinhua သတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွား ကုမၸဏီမ်ားက လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံ အေဆာက္အဦး အားနည္းမႈ၊ အစိုးရ၏ မွားယြင္းေသာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားေသာ နယ္ပယ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္ ထုခြဲ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒ