Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Relief Web, By Alex Ellgee, 19th February 2010

          ၾကာသပေတးေန႔က ထုိင္းအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ NHRC သည္ ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနထုိင္ရာ Naung Bwa ႏွင့္ Mae U Su ယာယီ စခန္းမ်ားသုိ႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

          တာဝန္ ရွိသူမ်ားသည္ အဆုိပါ စခန္းႏွစ္ခုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အနက္မွ အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းကာ တစ္နာရီခန္႔ အခ်ိန္ယူခဲ့သည္။

          ယခု အပတ္တြင္ ထုိင္း အစုိးရသည္ ကရင္ ဒုကၡသည္ ၃၀၀ဝ ခန္႔ကုိ ၎တုိ႔၏ မူရင္းေဒသသုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ထားသည္။ ၎တုိ႔၏ ေဒသတြင္ ကရင္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္တို႔ တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းထားရျခင္းမွာ NGO မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

          မိမိတုိ႔ ေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္မွာ အဆုိပါ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ေဒသသုိ႔ ျပန္သြားလုိၾက ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း NHRC မွ Boonthat Verawonswe က ဧရာဝတီ သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ယခု ေလာေလာဆယ္ အားျဖင့္ ၎တုိ႔ အရပ္သုိ႔ ျပန္ရန္ မလံုၿခံဳေသးဟု ထင္ေန ၾကေသးေၾကာင္း၊ DKBA တို႔၏ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ တုိက္ပဲြမ်ားကုိ စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

          မည္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိမွ် ၎တုိ႔၏ အလုိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ၎တုိ႔ ေနရပ္ ကရင္ျပည္နယ္ သုိ႔ ျပန္ပုိ႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ထုိင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          မိမိတုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ျပန္ပုိ႔ေရးမွာ မိမိတုိ႔၏ မူဝါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မႉးႀကီး Noppadol Watcharajitbawom က AP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာသည္။

          Boonthat Veraongse က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ထုိင္း အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပုိ႔ေရးကုိ ရပ္ဆုိင္းထားၿပီဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေနရပ္ ျပန္ပုိ႔ေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

          "ဒုကၡသည္ေတြက ထုိင္း အာဏာပိုင္ေတြ အတင္း ဖိအားေပးတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တုိက္႐ုိက္ လာမေျပာခဲ့ပါဘူး။ သူတုိ႔ ေျပာတာက အရာရွိေတြက မင္းတုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေနတာ ရွစ္လေလာက္ ရွိၿပီ ဆုိေတာ့ ျပန္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလုိ႔ ေျပာတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာၾကပါတယ္" ဟု Boonthat က ေျပာသည္။

          Boonthat က ဒုကၡသည္မ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေရ သန္႔ရွင္းမႈမွာ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Mac U Su စခန္းသည္ ျမစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ရေသာ္လည္း၊ Nu P Oh တြင္ မၾကာခဏ ေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

          ယခု အပတ္တြင္ ထုိင္း စစ္တပ္ ႏုိင္ငံျခား ေရးရာ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Rachanan Thananand က ေျပာၾကားရာတြင္ နယ္စပ္ရွိ ျမန္မာဘက္မွ သတင္း ေပးပုိ႔မႈအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ဒုကၡသည္မ်ား ေျပးလာသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

          တနလၤာေန႔က International Campaign to Ban Land Mines မွ တာဝန္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ ေနရျခင္းမွာ ၎တုိ႔ ရြာႏွင့္ အနီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          Boonthat က ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ ေပးရာတြင္ မုိင္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာ မရွင္းလင္းေသးေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ကိစၥမွာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အဓိက စုိးရိမ္ ပူပန္ေနရေသာ အခ်က္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

          မိမိတုိ႔ Mae Tao ေဆးခန္းမွ လူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က မုိင္းထိ၍ ဒဏ္ရာ ရေသာ လူအေရအတြက္မွာ ငါးဆယ္ဦးထက္ မေက်ာ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မႏွစ္က ဒဏ္ရာရသည့္ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်က္မွာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း၏ အေျခအေနမွန္ကုိ ျပသျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း Boonthat က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ထုိင္းအစုိးရသုိ႔ NHRC မည္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးမည္နည္းဟု ေမးျမန္းေသာအခါ ၎က မိမိတုိ႔သည္ ေနာက္ထပ္ ျပန္လည္ မွားယြင္းမႈ မရွိေရး မူဝါဒႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေထြေထြ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေကာင္းေကာင္း ေနႏုိင္ေရးကုိ အာ႐ုံျပဳရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          NHRC သည္ ၎၏ ေထာက္ခံခ်က္ကုိ ထုိင္း အစုိးရသုိ႔ အဂၤါေန႔တြင္ တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

          NHRC သည္ အစုိးရအား မိမိတုိ႔ႏွင့္ သတင္း ဖလွယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္၍ မိမိတုိ႔ အရာရွိမ်ားသည္ လုပ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္သည္မ်ားကုိ ေျပာျပမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရမွလည္း ၎တုုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္မေပးႏုိင္သည္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔အား ေျပာျပႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား လံုၿခံဳစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး ေသခ်ာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း Boonthat က ေျပာသည္။

          ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ကရင္ မိသားစု သံုးစုအား ၎တုိ႔ရြာ ျဖစ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွိ Ler Per Her သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ခဲ့ရာ၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားကုိ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ ျပန္ေရာက္ လာၾကသည္။

          ထုိင္း စစ္တပ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ အား ျပန္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရး အဖဲြ႕မ်ားက ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ အဆုိပါ အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရသည္။

          ဒုကၡသည္ ၃၀၀ ခန္႔မွာ Mae U Su ယာယီစခန္းမွ ၎တုိ႔၏ ေဒသသုိ႔ ျပန္သြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း TBBC ၏ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

          ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္မွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ထံသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပုိ႔ေရးကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ စာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စာတြင္ ဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ျပန္ပုိ႔ျခင္း ခံရပါက ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ခံစားရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment