Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေတာင္ကုိရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရမႈသည္ အာရွေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္၊ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ယင္းစစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ ေျပာဆုိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

သေဘၤာနစ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားက တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ရပ္တည္ ေျပာဆိုေပးရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း တရုတ္က ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနခဲ့သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားက မိမိတို႔၏ Cheonan စစ္ေဘၤာသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ေတာ္ပီတုိ ဒုံးက်ည္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေသာ္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားကမူ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ထားသည္။

Cheonan သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈသည္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္ ဟူေသာ သုံးသပ္ခ်က္မွာ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ အပန္းေျဖစခန္းျဖစ္ေသာ ဂ်ီဂ်ဴးကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ Cheonan သေဘၤာ တုိက္ခုိက္ခံရၿပီး ကတည္းက ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ေဒသ၌ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ သေဘၤာသား ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈသည္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမွာ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားကာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေရွာင္ရွား သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာၾကားသည္။

"အာရွေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရးဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မစ္ရွင္ပါ။ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ အဲဒီမစ္ရွင္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံတုိင္းနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားမွာပါ" ဟု ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာသည္။

ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်က် အကဲျဖတ္ၾကည့္ရႈ ေလ့လာမည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အရင္းႏွီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဘက္ျဖစ္သလုိ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက စစ္သေဘၤာ တုိက္ခုိက္ခံရမႈကုိ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ တင္သြင္းမည္ဟုဆုိသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yukio Hatoyama က ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတကုိ ေထာက္ခံမႈျပဳေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ လက္သင့္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ ပုိမုိတင္းၾကပ္ေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုလည္း ဆုိထားသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥကုိ အာရုံစုိက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘၤာနစ္ျမဳပ္သည့္ကိစၥကုိ ပုိမုိအေလးေပးခဲ့ၾကရေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ဆုိသည္။

ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ BBC သတင္းေထာက္ John Sudworth က ယခု သေဘၤာနစ္ျမဳပ္သည့္ ကိစၥေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အကယ္၍ တရုတ္ကသာ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အျပစ္ကုိ လက္သင့္ခံလုိက္ပါက တရုတ္သည္ မိမိကုိယ္မိမိ အေရးပါ အရာေရာက္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိသူတစ္ဦးထက္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္လာသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျပသရာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း John Sudworth ကေျပာသည္။

BBC သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာစစ္အစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ နယ္ျခားေဒသေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖိအားေပးမႈမ်ား တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာရာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ငါးဖြဲ႕ စုေပါင္းၿပီး စစ္ေရးျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တုံ႔ျပန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရယူထားေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ ႏွင့္ ၂၄ ရက္၊ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုငါးစုက ယင္းသုိ႔ စစ္ေရးတုံ႔ျပန္မႈမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္သြားရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အုပ္စုငါးစုမွာ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ (KIO)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး (CNF)၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား ယူနီယံ (KNU) ႏွင့္ ကယန္း အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ စစ္အစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုေတြ အေပၚမွာ ႏုိင္ငံေရးအရေရာ စစ္ေရးအရပါ တုိက္ခုိက္မႈေတြ လုပ္လာမယ္ဆုိရင္ အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲေတြကုိ အတူ လက္တြဲၿပီး ရင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ပါပဲ" ဟု အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္က Mizzima သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ညီညြတ္ေသာ ဝ ျပည္နယ္တပ္ဖြဲ႕ (UWSA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တပ္ဖြဲ႕ (ေျမာက္ပုိင္း) (SSA-N) တုိ႔ကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔က တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုက ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားအား နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎၏ လက္ေအာက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ UWSA၊ KIO၊ NMSP၊ SSA-N ႏွင့္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေသာ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီတုိ႔က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

"ဒီသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ တျခား အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အုပ္စုထဲကတစ္စု တုိက္ခုိက္ခံရမယ္ဆုိရင္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးဖုိ႔နဲ႔ စစ္ဆင္ေရးေတြ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တျခား ေရြးျခယ္စရာ မရွိဘူး" ဟု ကခ်င္အမ်ိဳးသား တပ္ဦးမွ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုငါးခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တိတ္တဆိတ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ သမားရုိးက် မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ပုံစံမ်ိဳးထက္ ပူးေပါင္း လက္တြဲသည့္ ပုံစံျဖင့္ စစ္အစိုးရကုိ ရင္ဆုိင္သြားရန္ သေဘာတူၿပီးေနာက္ ယင္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပုိမုိ တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကာေသးခင္ ကာလတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္လည္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ မရပ္စဲရေသးေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ ရယူကာ ညီညြတ္ေသာ အင္အားစု အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေရးပင္ ျဖစ္သည္။

Mizzima သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Yahoo News, 30th May 2010

အေမရိကန္ ထိပ္တန္း စစ္တပ္ အရာရွိ တစ္ဦးက တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ လူေပါင္း ၄၆ ဦး ေသဆံုးေသာ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာကို ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္မႈမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တြဲဘက္ စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Michael Mullen က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပဋိပကၡ အေသအခ်ာ မျဖစ္ပြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။

Fox News ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔က အင္တာဗ်ဴး၌ Mullen က ေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကင္သည္ လုပ္ရပ္ တစ္ခုမက လုပ္မည့္ပံု ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္တာက ေနာက္ထပ္ လုပ္လာမည့္ အစီအစဥ္ေတြ ရွိေနႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

Mullen က ေျပာၾကားရာတြင္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က တန္ ၁၂၀၀ Cheonan သေဘၤာကို ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈသည္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ပိုမို ပ်က္ျပားေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္ဂ်ဳံအီ ေနရာ ဆက္ခံမည့္သူကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရျခင္း မရွိမႈကလည္း မေရရာမႈမ်ားကို ပိုမို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ား၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ၎တို႔၏ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေရငုပ္သေဘၤာက စစ္သေဘၤာကို ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ ပစ္ခတ္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ကိုရီးယား လက္စားေခ်ပါက စစ္ပြဲ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ကာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ အျငင္းပြားေနေသာ ေရပိုင္နက္ တစ္ေလွ်ာက္ မေတာ္တဆ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ေရွာင္ရွားေရး အတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္ပစ္ခဲ့ၿပီး က်ဴးေက်ာ္လာေသာ သေဘၤာမ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 29th May News

ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးသည္ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ကင္းမဲ့ဇုန္ ျဖစ္လာေရး အတြက္ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ႏ်ဴကလီယာ ကင္းမဲ့ဇုန္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အီရန္ အပါအဝင္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား တက္ေရာက္မည့္ ညီလာခံ တစ္ခု ၂၀၁၂ တြင္ က်င္းပရန္ နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကသည္။

တခဲနက္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ သေဘာထား စာတမ္းတြင္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး  စာခ်ဳပ္ကို အစၥေရးလည္း လက္မွတ္ထိုးသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အစၥေရးကို အစ ဆြဲထုတ္ျခင္းအတြက္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္သည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ စည္းေဝးပြဲသို႔ အစၥေရး တက္ေရာက္ေစရန္ စည္း႐ုံးျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာ မ႐ွိသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈသာ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ သေဘာတူ စာတမ္းသည္ အလိမ္အညာသာ ျဖစ္သည္ ဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစၥေရး အရာ႐ွိ တစ္ဦးက ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္လိုက္သည္။

"အစၥေရးကိုပဲ ေခါင္းစဥ္ တပ္ေျပာတာကေတာ့ ဆိုးပါတယ္၊ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ပိုင္ထားတဲ့ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုေတာ့ ထည့္မေျပာဘဲ ၿငိမ္ေနၾကတယ္၊ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ပိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အီရန္ဆိုရင္ အဆိုးဆံုးေပါ့ဗ်ာ '' ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ အစိုးရ အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦးက AFP သို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေရးႀကီးေသာ အဆင့္

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ ႏ်ဴကလီယာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခိုင္ၿမဲေရး တစ္လၾကာ ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ စာမ်က္ႏွာ ၂၈ မ်က္ႏွာပါ အၿပီးသတ္ ေၾကညာစာတမ္းကို အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈၉ ႏိုင္ငံက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။