Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Weekly Business Roundup, By Willian Boot, 11th Sept 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္း စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းကို ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းကို အဓိက ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရ႐ွိထားသည့္ အေပၚတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံက ပံုေအာ၍ ေလာင္းေၾကး ထပ္လ်က္ ႐ွိသည္။

"ဒီစီမံကိန္း ၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရးဟာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကီးထြားလာမွာပါ။ အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ အထူးသျဖင့္ မီဇိုရမ္လို ကုန္းတြင္းပိတ္ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ဘက္ေပါင္းစံု  တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါ'' ဟု အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ေဒသ ဆိုင္ရာ ဌာန ဝန္ႀကီး BK Handique က ေျပာၾကားသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံုေအာၿပီး ေလာင္းေနတာပါ'' ဟု Handique က Press Trust of India ႏွင့္ ယခု အပတ္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အိႏိၵယ၏ ေဝးလံ ခက္ခဲေသာ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ေဒသမွ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တံခါးပြင့္ သြားေစမည္ ျဖစ္သလို အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ေဒသသို႔ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ လက္လွမ္း မီႏိုင္ရန္ ပို၍ အခြင့္အေရး ရလာမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚလာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ကုန္က်မည့္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ ကုန္သေဘၤာမ်ားသည္ အိႏိၵယ အဓိက ဆိပ္ကမ္း ကာလကတၱားမွ ကုန္စည္မ်ားကို ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏ အၿပိဳင္ ေဖာက္လုပ္ေနေသာ ကားလမ္း စသည္တို႔မွ တဆင့္ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု Handique က ေျပာၾကားသည္။

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံတြင္း ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈအတြက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ျမန္မာ ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳ ႏုိင္လိမ့္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို အိႏိၵယက ေျပာၾကားျခင္းမွာ ယခု ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

ကာလကတၱားႏွင့္ စစ္ေတြ အၾကား ပင္လယ္ျပင္ အကြာအေဝးမွာ ၅၃၀ ကီလိုမီတာ မွ်သာ ႐ွိရာ အဆိုပါ အကြာအေဝးမွာ ကာလကတၱားႏွင့္ အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ေဒသအၾကား အကြာအေဝး၏ သံုးပံုတစ္ပံုသာ ႐ွိသည္ဟု သိရသည္။

ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္း ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ၂ ႏွစ္ခန္႔ ၾကန္႔ၾကာေနၿပီးမွ ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလက ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ရာ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ေသာ အခ်ိန္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၁၃၀ အထိ ျမင့္တက္ သြားခဲ့သည္ဟု အိႏိၵယ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး Kamal Nath က ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု စီမံကိန္းကို အိႏိၵယ၏ အဓိက အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း Essar က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္ေအာင္ ၿပီးစီးရန္ မေသခ်ာေသးဟု သိ႐ွိရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Weekly Business Roundup, By Willian Boot, 11th Sept 2010

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသည္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံ တန္ဘိုး႐ွိ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ အဆိုျပဳရန္ ႀကံ႐ြယ္လ်က္ ႐ွိၿပီး ထြက္႐ွိလာေသာ ဓါတ္အား အမ်ားစုကို အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ရပ္ဆိုင္းသြားေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း NHPC  ကအိႏိၵယ ျပည္ပ ေရးရာ ဌာနသို႔ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တင္ျပရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု Hindustan Times စီးပြားေရး သတင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္က ဆိုသည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚ႐ွိ ထမံသီႏွင့္ ေ႐ႊစာရံ ေရေလွာင္တမံမ်ားသည္ လက္႐ွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းထက္ ပိုမ်ားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၈၄၀ မဂၢါဝပ္ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။

အိႏိၵယ ေလ့လာ တိုင္းတာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရေလွာင္တမံ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ အိႏိၵယ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စီမံကိန္း လက္႐ွိ အေျခအေန အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ဟု NHPC  ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး SK Garq က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို နယူးေဒလီ သတင္းစာက ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသို႔ မၾကာမီ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အစပ်ိဳးရန္ တ႐ုတ္ၾသဇာ လႊမ္းမိုးလာမႈကို တန္ျပန္ရန္အတြက္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ဗ်ဴဟာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏုိင္ငံက ၎၏ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနေသာ ဒါကာအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၂ ခု တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး တစ္ပတ္မွ် အၾကာတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚမွ ေရေလွာင္ တမံမ်ားကို NHPC ၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခ်င္းတြင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၂ခုႏွင့္ ဓါတ္အား ပို႔လႊတ္မႈ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား အတြက္ ေဒၚလာ ၅.၄ ဘီလ်ံ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း Garg က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို Hindustan Times က ေဖာ္ျပထားသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Los Angeles Times, By Babara Demick and Mark Magnier, 8th Sept 2010

အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက လက္မခံႏုိင္ေသာ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးသည္  တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တစ္ဖန္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္၏ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈ၊ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ၊ ေငြရ႐ွိမႈ တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ၊ Beijing သည္ အလြန္ ဧည့္ဝတ္ ေက်ပြန္ခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အသက္ (၇၇) ႏွစ္႐ွိ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က Beijing ႐ွိ ျပည္သူ႔ ခန္းမႀကီးတြင္ ေကာေဇာနီျဖင့္ ဧည့္ခံ ႀကိဳဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အႏွစ္ (၆၀) ျပည့္မႈကို ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ေျပၾကားခဲ့ရာ၊ Beijing သည္ ၎၏ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးရန္ ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

"တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလးစားပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ားကို နားလည္ၿပီး ေထာက္ခံပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အေျခအေနေတြ ဘယ္လို ေျပာင္းေျပာင္း တ႐ုတ္ရဲ႕ မူဝါဒကေတာ့ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ဟူက်င္းေတာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ျပည္သစ္ သတင္းဌာန၏ ေဝဖန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

တစ္ဘာသာ စ႐ုိက္ ႐ွိၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား စကားေျပာခဲလွေသာ သန္းေ႐ႊသည္ သတင္းေထာက္မ်ား ကြန္ဖရင့္ ခန္းမ အတြင္းမွ မထြက္ခြာမီ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသေသာ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးမည့္ ထိပ္ဆံုး အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်င္းပေတာ့မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္စပ္မ်ား႐ွိ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္လိ္မ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ၎၏ အနည္းငယ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ေဆြမ်ား အနက္ တ႐ုတ္၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရန္ လိုအပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ လမ္းစဥ္ကို လိုက္ၿပီး ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ဝါ႐ွင္တန္က ပိုမို စိုးရိမ္ ပူပန္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ကုလ သမဂၢတြင္ တ႐ုတ္၏ ေထာက္ခံမႈ ရရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

"ဒီခရီးစဥ္ကေတာ့ Beijing ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ အတြက္ပါပဲ။ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့တာလည္း Beijing ပါပဲ'' ဟု ဆစ္ဒနီ တကၠသိုလ္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ေရးရာ ပါေမာကၡ Adrian Vickers က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လက္႐ွိ အစိုးရ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ေသခ်ာေစရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထား၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္မႈမ်ား ခံေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ တားဆီးထားသည္။

Beijing သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဝင္ မက်မႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္လိုေသာ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့ျခင္းသည္ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ ႐ွိေစၿပီး၊ နယ္စပ္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကုိ ပိုမို ဆိုး႐ြားေစသည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရကာတာမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားမႈ ႐ွိၿပီး၊ ယခုအခါ အိႏိၵယ သမုဒၵရာႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ႏွစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။

"တ႐ုတ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံကေန လိုခ်င္တာကေတာ့ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ပါပဲ'' ဟု အမည္ မေဖာ္လိုသူ Biejing အေျခစိုက္ သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လက ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီ၏ ခရီးစဥ္သည္ ပူပူေႏြးေႏြး ၿပီးဆံုးကာစ၌ ယခု သန္းေ႐ႊ၏ ခရီးစဥ္ ထြက္ေပၚလာရာ လူ႔အခြင့္အေရး အားေပးသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႐ွိလာၿပီး Beijing အား ကမာၻေပၚတြင္ အဖိႏွိပ္ဆံုး အစိုးရအား ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

"တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေန အက်ိဳးအျမတ္လည္း ရယူလိုတယ္။ မတည္ၿငိမ္တဲ့ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔လည္း မပတ္သက္ခ်င္ဘူး'' ဟု Human Rights Watch မွ ေခတၱ အာ႐ွ ဒါ႐ိုက္တာ Sophie Richardson က သန္းေ႐ႊ ခရီးစဥ္ မတိုင္မီ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"အကယ္၍ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ရင္၊ ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရ၏ နာယကႀကီး ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ နယ္စပ္႐ွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ တ႐ုတ္၏ အကူအညီကို ႐ွာေဖြလ်က္ ႐ွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား တ႐ုတ္ ျပည္တြင္းသို႔ ထြက္ေျပး သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို နယ္ျခား ေစာင့္တပ္အျဖစ္ ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။

"တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို ႐ွင္းပစ္ဖို႔ သူတို႔မွာ အစီအစဥ္ ႐ွိပါတယ္'' ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကခ်င္ သတင္း အုပ္စုမွ အယ္ဒီတာ ေနာ္ဒင္က ဆိုသည္။ "ဒါေပမယ့္ ဒါက မေအာင္ျမင္ေတာ့၊ ဒီလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ေတြကို နယ္စပ္မွ ကန္႔သတ္ထားဖို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို သူတို႔ လိုေနပါတယ္'' ဟု ၎က ဆိုသည္။

သန္းေ႐ႊသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက တ႐ုတ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိေပ။ ယခု ခရီးစဥ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အကူအညီ ေပးေရးမ်ား အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္ (၁၅) ခု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သစ္ သတင္းဌာနက ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး ေဒၚလာ (၂.၉) ဘီလ်ံ ႐ွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နယ္စပ္ ေရာင္းဝယ္မႈ အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ စာရင္း မေပါက္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ကိန္းဂဏန္းမွာ ထိုထက္ မ်ားႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုေတသန ျပဳသူမ်ားက ေျပာသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Xinhua, 12th Sept 2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တံခါး ဖြင့္လွစ္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျမန္မာ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက စေနေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အထူး စီးပြားေရးဇုန္ Shenzhen သို႔ လွည္လည္ ၾကည့္႐ႈစဥ္