Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ စြမ္းအင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ BP ၏ ရုရွား အေျခစုိက္ ကုမၸဏီခြဲက စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ အေရးယူျခင္း ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ရန္ နည္းလမ္း ရွာေဖြလ်က္ ရွိေၾကာင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈ တစ္ရပ္ကို ကုိးကားကာ Telegraph သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ သံတမန္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေၾကးနန္း တစ္ခုကုိ နာမည္ေက်ာ္ WikiLeaks က ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ အရ ရုရွား TNK-BP ဘုတ္အဖြဲ႕က ျခြင္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဗီတုိ အာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်လုိက္ၿပီးေနာက္ CEO  Bob Dudley အား ရုရွားမွ ထြက္သြားရန္ ဖိအားေပး ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ TNK-BP မွ ရုရွား ဒါရုိက္တာမ်ားက ျမန္မာ၊ က်ဴးဘားႏွင့္ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စြမ္းအင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ဖိအား ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု မစၥတာ Bob Dudley က အေမရိကန္ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားအား ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကးနန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ BP ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ကမာၻလုံး အတုိင္းအတာ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ TNK-BP က လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ရုရွား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သူ လူနည္းစုမ်ား၏ Alfa-Access-Renova (AAR) ႏွင့္ ၿဗိတိန္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတုိ႔ သေဘာ တူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ရယူခဲ့ၾကသည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေၾကးနန္း မွတ္တမ္းကုိ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ေမာ္စကုိ အေျခစုိက္ အေမရိကန္ သံရုံးမွ ဝါရွင္တန္သုိ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ "AAR ႏွင့္ German Khan တုိ႔သည္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ စိစစ္ႏုိင္ေရး အတြက္TNK-BP ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စနစ္တက် အသုံးခ် ခဲ့ၾကသည္ဟု မစၥတာ Bob Dudley က ဆုိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ သံတမန္ မွတ္တမ္း တစ္ခုတြင္လည္း TNK-BP မွ ဒုတိယ ဥကၠဌ ႏွင့္ အေမရိကန္ အရာရွိႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္ ဟု ဆုိသည္။

"AAR ၏ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ German Khan တုိ႔သည္ BP ေကာ္ပုိေရးရွင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ကာဒစၥတန္၊ က်ဴးဘား၊ ျမန္မာ အစရွိ သကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံရန္ TNK-BP ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးခ်လ်က္ ရွိသည္" ဟု သံတမန္ ေၾကးနန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"TNK-BP ဘုတ္အဖြဲ႕က အဆုိျပဳ ခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ခ်လုိက္ခ်ိန္တြင္ German Khan က အဆုိပါ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ AAR ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လက္၌ ရွိေသာ သီးျခား ကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ လႊဲေပး လုိက္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္ ၾကာင့္ German Khan ႏွင့္ AAR၏ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ား အေျခအေန ေကာင္းမြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း" ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။ German Khan ကုမၸဏီသည္ သေဘာထား မတည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာ Bob Dudley က စြပ္စြဲ ေျပာဆုိေၾကာင္း အလားတူ မွတ္တမ္း တစ္ရပ္က ဆုိသည္။

ခရင္မလင္ အစုိးရ ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ မိမိ ရုရွား ႏုိင္ငံတြင္းမွ အလုပ္သမား ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ထြက္ခြာသြားေအာင္ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈကုိ ဆက္တုိက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ဟုလည္း မစၥတာ Bob Dudley က စြပ္စြဲေျပာဆုိသည္။ အေမရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္း ေပါက္ၾကားခ်က္အရ ရုရွား အစုိးရသည္ TNK-BP ၏ စီးပြားေရး အုပ္စု ႏွစ္ခု အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ ရွိခဲ့သည္ဟု မစၥတာ Dudley က ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္သူအား ရုရွားႏုိင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ အႀကီးဆုံး ေရနံ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု ထူေထာင္ေပးရန္ ခုိင္းေစမည္ဟုလည္း ၎က ယုံၾကည္သည္။ "အခ်င္းခ်င္း ဆားဘီးယား က်ားမ်ားကဲ့သုိ႔ အျပန္အလွန္ ကုိက္ခုိင္းၿပီး အသက္ရွင္ေသာ က်ားကုိ မိမိလုိရာ ေစခုိင္းမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္" ဟု ၎က တင္စား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အျခားေသာ သတင္း ေပါက္ၾကားမႈ တစ္ရပ္အရ မစၥတာ Dudley ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပုိင္း ဆုိင္ရာ CEO Tony Hayward တုိ႔အၾကား ပါဝါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ရုရွား စြမ္းအင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး Vlamidir Milov က ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးခဲ့သည္။ မစၥတာ Tony Hayward မွာ ေရနက္ပုိင္းတြင္ သြယ္တန္းထားေသာ ပုိက္လုိင္းမွ ေရနံ ယုိစိမ့္မႈေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ေပးလိုက္ရသူ ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္- ၎မွာ ယခုအခါ ရုရွားအေျခစုိက္ TNK-BP ၏ CEO အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္။)

BP သည္ လတ္တေလာ ကာလတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ Rosneft ႏွင့္ စီးပြားေရး မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ အာတိတ္ေဒသ ေရနံ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။

Rosneft ၏ ဥကၠဌ Igor Sechin သည္ မိမိအားထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ရန္ ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာအာဏာ ရွိသူ လူနည္းစုမ်ားကုိ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးခဲ့သည္ဟု မစၥတာ Dudley က စြပ္စြဲ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သံတမန္ ေၾကးနန္းမ်ားက ဆုိသည္။

အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ BP ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူကုိ AFP သတင္းဌာနက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္ မျပဳလုပ္လုိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ "BP ႏွင့္ Rosneft တုိ႔သည္ ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိၾကၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အေလးထားသူမ်ား ျဖစ္သည္" ဟုသာ ေျပာဆုိသည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment