Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

IPS, By Marwaan Macan-Marker, 21st July 2010

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ IAEA ၏စစ္ေဆး စံုစမ္းမႈမွ လြတ္ကင္းကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ ဇာခန္းစီး ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို သိသိႀကီးႏွင့္ ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ ေနႏိုင္သည္မွာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ျပန္႔ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ စနစ္အတြင္းမွ ဟာကြက္ ဂယ္ေပါက္ကို ေက်းဇူးတင္ရမည္။

၁၉၉၅ ဧၿပီလတြင္ IAEA ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပဋိဥာဥ္ စည္းကမ္း အနည္းငယ္၏ ေအာက္တြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ယခုလို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ အထူး အခြင့္အေရး တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံသည္ ထိုသို႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၃ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ NPT အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး စနစ္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားအား အဆိုပါ ပဋိဥာဥ္က သဘာဝ ယူေရနီယံ ၁၀ တန္ႏွင့္ ပလူတိုနီယံ ၂.၂ ေပါင္ အထိ IAEA ကို အေၾကာင္း ၾကားရန္ မလိုပဲ လက္ဝယ္ ထားခြင့္ ျပဳထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ IAEA စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားကို တံခါးဖြင့္ ေပးစရာ မလိုအပ္သလို စတင္ လည္ပတ္ရန္ ၆လ အလို အထိ ႏ်ဴကလီယာ စက္႐ုံသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္းအား ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္ၾကသည္။

တိုင္းျပည္ တစ္ခုအတြင္း ႏ်ဴကလီယာ လႈပ္႐ွားမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ IAEA ကို အခြင့္အာဏာ ပိုမို ေပးအပ္ထားသည့္ NPT စာခ်ဳပ္ ေနာက္တိုး ပဋိဥာဥ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာျခင္းျဖင့္ လူေျပာမ်ားေနေသာ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားကို သံသယ ကင္းေအာင္ ႐ွင္းလင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယခင္ IAEA ဒါ႐ုိက္တာက အဘယ္ေၾကာင့္ တိုက္တြန္းေနသည္ ဆိုျခင္းမွာ အ့့ံၾသစရာ မ႐ွိလွပါ။

"တကယ္လို႔ သူတ္ို႔မွာ ဖံုးထားစရာ မ႐ွိရင္ ဆံုး႐ႈံးစရာလည္း မ႐ွိပါဘူး။ ဒီ ပဋိဥာဥ္က အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ကိုယ့္ဆႏၵအေလွ်ာက္ စာရင္းေပးလို႔ ရပါတယ္။ ခ်ဒ္ႏို္င္ငံဟာ ေနာက္တိုး ပဋိဥာဥ္ရဲ႕ နံပါတ္စဥ္ ၁၀၀ ေျမာက္ အဖြဲ႕ဝင္ မၾကာခင္ကပဲ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္'' ဟု မၾကာေသးမီက အနားယူခဲ့သည့္ IAEA ဒါ႐ုိက္တာ Robert Kelly က သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ IPS သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"NPT ကို ေပးထားတဲ့ ကတိကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ ဆိုတာကို ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၿပီးမွ ေနာက္တိုး ပဋိဥာဥ္ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ဖို႔ ကိစၥမွာ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ ၿငိမ္ေနတာဟာ သိပ္ကို ထူးဆန္းပါတယ္။ သိပ္ကို သံသယ ျဖစ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ၁၉၉၅ ပဋိဥာဥ္ အနည္းငယ္ထဲက ဟာကြက္ကို သူတို႔ အသံုးခ်ၿပီး လြတ္ေျမာက္သြားတာပါ'' ဟု ႏ်ဴကလီယာ အင္ဂ်င္နီယာ Robert Kelly က ဗီယက္နမ္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျဖၾကားသည္။

အီရတ္၊ လစ္ဗ်ား၊ ေတာင္အာဖရိက တို႔မွ IAEA ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား Kelly သည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပထမဆံုး ႏ်ဴကလီယာ ပါဝါ ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည့္ ျပႆနာ အတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္း ခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ ေအာ္စလို အေျခစိုက္ DVB သတင္း႒ာနမွ ရ႐ွိလာေသာ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားကို Kelly က ဇြန္လအတြင္း၌ "လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္'' ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓာတုပစၥည္း သံုး၍ ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ေသာ ကရိယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ DVB မွ ရ႐ွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့ေသာ Kelly က "ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္႐ြယ္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေနရာ ႐ွိေနတဲ့ အခ်က္က ႐ွင္းလင္းတဲ့ အေထာက္အထား တစ္ခုပါ'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ ေနသည့္ လကၡဏာ မ႐ွိေသးဟုလည္း ဆိုသည္။

DVB ေဖာ္ထုတ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး စည္းဝိုင္းကလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု Kelly က ေျပာၾကားသည္။ "ဒီသတင္းက သူတို႔ အတြက္ေတာ့ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအေဆာက္အဦးေတြကို သူတို႔ သိထားတာ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ေလာက္ ႐ွိပါၿပီ" ဟု လည္း ၎က ဆိုသည္။

တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄ သိန္းခြဲကို အသံုးျပဳ၍ တိုင္းျပည္ကို တင္းၾကပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရတြင္ ႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ အေရး အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု နီးပါး သံသယ ႐ွိခဲ့ျခင္းကို DVB သတင္း အစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ ႏ်ဴကလီယာ လမ္းေၾကာင္းသည္ အမွန္တကယ္တြင္ အျခား တိုင္းျပည္မ်ားစြာကို ျဖတ္လမ္းမွ ေက်ာ္တက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႏ်ဴကလီယာ စီမံခ်က္ ၂ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ ေပးေနေသာ ပါကစၥတန္ ႏ်ဴကလီယာ သိပၸံ ပညာ႐ွင္ ၂ ဦး ျဖစ္သည့္ ဆူေလမန္ အာဆတ္ႏွင့္ မိုဟာမက္မြတ္တား တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားမွာ ၂၀၀၂ အေစာပိုင္းကပင္ ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ တြင္ ေရဒီယို အိုင္ဆိုတုပ္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဆီလီကြန္ သံုးစြဲနည္း စနစ္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ေရး ဆိုင္ရာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အပါအဝင္ ႏ်ဴကလီယာ သုေတသန စင္တာ တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာႏွင့္ ႐ု႐ွားတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၀၁တြင္ ျမန္မာ သိပၸံပညာ႐ွင္ႏွင့္ နည္းပညာ႐ွင္ ၁၀၀၀ နီးပါးကို ႐ု႐ွားတြင္ လက္ခံကာ ႏ်ဴကလီယာ သင္တန္းေပးခဲ့ျခင္းကို အေျခခံ၍ ႐ု႐ွား အႏုျမဴ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ Rosatom ႏွင့္ အဆိုပါ သေဘာ တူညီခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား အၾကား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ လကၡဏာမ်ားမွာလည္း ၿပီးခဲ့ေသည ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ တြင္ ၂ ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပံဳးယမ္းသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၾကားမွပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦး၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏ်ဴကလီယာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီႏွင့္ စင္ကာပူ တို႔သည္ပင္ ျမန္မာ ႏ်ဴကလီယာ စြတ္ေၾကာင္းတြင္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ စာရင္းဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ၾကသည္။ "ဂ်ာမန္ ကုမၸဏီက သူ႔ရဲ႕ စင္ကာပူ ကုမၸဏီခြဲကေန တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္႐ွိ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ အတြက္ ပစၥည္း ကိရိယာ ေရာင္းေပးခဲ့တာပါ၊ ဓာတုျဒပ္ေပါင္း ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းတဲ့ စက္ကိရိယာေတြပါ'' ဟု Kelly က ေျပာၾကားသည္။

IAEA ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တက္ေရာက္ေနခ်ိန္က အဆိုပါ အေသးစိတ္ သတင္းမ်ား သဲလြန္စ မရေသးပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ တင္ဝင္းက "ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ကင္းစင္သည့္ ကမာၻႀကီး ျဖစ္ေစလိုသည့္ NPT ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံက အားေပး ေထာက္ခံေၾကာင္း'' ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္႐ွိ အခ်ိန္အထိ အဓိက ႏ်ဴကလီယာ အေဆာက္အဦးေတြ မ႐ွိပါဘူး၊ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ လံုၿခံဳဖို႔ အတြက္ ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ေတြကို လက္နက္ အတြက္ တလြဲ သံုးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္'' ဟုတင္ဝင္းက IAEA ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အထက္ပါ စကားမ်ား အတိုင္း ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္းကို လာမည့္ IAEA ညီလာခံတြင္ ျပသရမည့္ အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး စနစ္ တစ္ရပ္ ထား႐ွိေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ၎၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္နာရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဘ႐ူႏိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ လာအို၊ မေလး႐ွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႔လည္း အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုတစ္ပတ္ ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ကင္းလြတ္ဇုန္၏ အေရးႀကီးပံုကို အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က စတင္ အက်ံဳးဝင္ခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ကင္းမဲ့ဇုန္ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည္။ ယခု သီတင္းပတ္ ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး ေကာ္မ႐ွင္ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ ဝန္ႀကီးမ်ားက ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ လံုးဝ ပေပ်ာက္ ကင္းစင္ေရး အတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ ေကာ္မ႐ွင္၏ က႑ကို ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေစရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး႒ာနက ေဖာ္ျပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရမႈမွ လြတ္ေျမာက္မည္ ဆုိပါက ယခု ႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကုိ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ လက္ခံ ႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိဟုလည္း ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Katsuya Okada ကုိ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု Jiji သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ ယခု ရက္သတၱပတ္တြင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရး ဖုိရမ္၌ ဦးဉာဏ္ဝင္းသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အာရုံစုိက္ ေဝဖန္မႈ မ်ားစြာ ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရရွိေအာင္ ပိတ္ပင္ျခင္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရက လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ဖူးသူ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းခ် ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခဲ့ဖူးသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးဉာဏ္ဝင္း၏ သုံးသပ္ ေျပာဆိုမႈမွာ ရယ္စရာ ေကာင္းေနသည္။

အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာဆုိသူက သူမ၏ ေနအိမ္သုိ႔ ခုိးဝွက္ ဝင္ေရာက္မႈကုိ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ မတုိင္ခင္အထိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ) အႀကီးအကဲ ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းကုိ နားလွ်ံ ထြက္ေအာင္ တုိက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရး ဖိုရမ္သုိ႔ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္လည္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္ဆုိင္ရာ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ား ဖုိရမ္ အာဂ်င္ဒါတြင္ ပါဝင္မည္ဟု ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ စစ္လက္နက္ တင္ပုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ DVB သတင္းဌာနက စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႈ အေပၚ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ဘက္သုံး လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ဘန္ကာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အကူအညီ ေပးေနဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကုိရီးယားလုပ္ ေရာ့ကက္ မ်ိဳးစုံ ပစ္လႊတ္ႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ားကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

DVB သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Japan Times, 23rd July 2010

ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခံေနရေသာ ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းအား ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာဆူယာ အိုကာဒါက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု ဂ်ပန္ အရာ႐ွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အိုကာဒါသည္ ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ အာဆီယံ အစည္းအေဝး၏ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတြ႕ဆံုကာ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လြပ္လပ္၊ မွ်တစြာ က်င္းပရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

ျမန္မာဝန္ႀကီးက "အေျခခံ ဥပေဒသစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း၊ သူမ လြတ္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ႐ွိေၾကာင္း'' ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကို မၾကာမီ ေၾကညာရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က စီစဥ္ေနသည္ ဟုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ အတြင္းက ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ဥပေဒသစ္ကို ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တဆင့္ ေၾကညာရာတြင္ တရား႐ုံး ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ အက်ဳံးမဝင္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ထိန္းသိမ္း ခံေနရေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနစဥ္ အတြင္း ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ထပ္မံ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Yahoo News, 22nd  July 2010

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္သည္ ၾကာသပေတးေန႔က ဗီယက္နမ္အား လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ ႐ွိေရး အတြက္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲမွ ယေန႔တိုင္ က်န္႐ွိေသာ Agent Orange ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမို ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး စီစဥ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဟႏြိဳင္းတြင္ အေမရိကန္- ဗီယက္နမ္ ပံုမွန္ ဆက္ဆံေရး (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္၌ ကလင္တန္က ဗီယက္နမ္၏ ထူးျခားၿပီး၊ စြမ္းအားျပည့္ ႐ွိေသာ လူထုႀကီးအား ခ်ီးက်ဳးလိုက္ၿပီး၊ အကန္႔အသတ္မဲ့ အလားအလာမ်ား ႐ွိေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ကာ ႀကီးက်ယ္ေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႐ွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာရန္ အတြက္မူ ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမကေျပာသည္။

"ကၽြန္မတို႔ ေျပာလိုတဲ့ အခ်က္ေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး စြပ္စြဲမႈေတြ ျပဳလုပ္တာ၊ ဘာသာေရး အုပ္စုေတြကို တိုက္ခိုက္တာနဲ႔ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိ္န္းခ်ဳပ္ထားတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။'' ဟု ကလင္တန္က ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Pham Gia Khiem ႏွင့္ ပူးတြဲ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ အဖြင့္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမ ဗီယက္နမ္သို႔ မလာေရာက္မီက လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ အမတ္မ်ားက ကလင္တန္အား ဗီယက္နမ္႐ွိ ေထာင္ခ်ခံထားရေသာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ား အေရးကိစၥ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဘာသာေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ားႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူမ်ားၾကား အေရးကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

"ဗီယက္နမ္ အစိုးရ အေနႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး၏ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ရယူရန္ ဆႏၵ႐ွိခဲ့လွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလးစားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တေျပးညီ ႐ွိသင့္သည္'' ဟု ပါတီ နွစ္ခုလံုးမွ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၉) ဦး ပါေသာ အဖြဲ႕မွ ကလင္တန္သို႔ ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္ေန႔က စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ကလင္တန္က အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ား ေျပာဆိုပါမည္ဟု ျပန္မေျပာခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ Obama အစိုးရ အေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္လိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆႏၵ မည္မွ် ႐ွိမ႐ွိ မသဲကြဲေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ Khiem က ၎အေနျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ၾကားတြင္ အျမင္မတူ ျခားနားေသာ ကိစၥျဖစ္မည္ ထင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့၍ ျဖစ္သည္။

"လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ အားလံုးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တန္ဖိုးေတြ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သမိုင္း ေနာက္ခံ အေပၚမွာလည္း အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္'' ဟု Khiem က ေျပာသည္။ ၎က သမၼတ Barack Obama ေျပာခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး တန္ဖိုးမ်ားကို ျပင္ပမွ လာေရာက္ သတ္မွတ္ မေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ကို မွတ္သားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္႐ွိ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းက တည္ခင္းေသာ ေန႔လယ္စာ စားပြဲတြင္ ကလင္တန္က လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥကို ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၅ သမၼတ ကလင္တန္ လက္ထက္က ပံုမွန္ ဆက္ဆံေရး စတင္ကတည္းက ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အားက်ဖြယ္ တိုးတက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမွာမူ ႀကီးမားေသာ မတူညီမႈ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

"ႀကီးမားတဲ့ ကြာဟမႈေတြ ႐ွိေနတယ္ ဆိုတာ အမွန္ပါပဲ။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဟာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာပါ'' ဟု သူမက ပရိသတ္ကို ေျပာလိ&#