Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com


Yahoo News, By Jack Kim and Jon Herskovitz, 20th April 2010
    ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ေမလ သုိ႔မဟုတ္ ဇြန္လခန္႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား အသံလႊင့္ဌာန YTN က အဂၤါေန႔က သတင္း ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၿပံဳးယမ္းကုိ ပုိမုိ အထီးက်န္ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ နဂို ျပႆနာ ျဖစ္လ်က္ ရွိေသာ ႏ်ဴကလီယာ ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိ ႐ႈပ္ေထြးေစမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
    ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Yu Myung-hwan က အဆုိပါ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ကုိ သက္ေသ အေထာက္အထား မရွိ၍ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနကလည္း သတင္း တိက်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
    "အကယ္၍ ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔က စမ္းသပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနမယ္ ဆုိရင္ သတင္းအစ ရွာလုိ႔ ရမယ့္ အေျခအေနေတြ ေတြ႕ရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ ဘာမွ ေထာက္လွမ္းလုိ႔ မရေသးပါဘူး" ဟု Yu က အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ P.J Crowley က ဝါရွင္တန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားရာ၌ "ဒီသတင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံသယ ရွိေနပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။
    YTN က အမည္ မေဖာ္လုိေသာ သံတမန္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ ေျပာဆုိရာတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နည္းပညာအရ အဆင့္ျမင့္လာမႈမ်ား ပါဝင္လာၿပီး၊ ပထမ ႏွစ္ခုထက္ အဆင့္ျမႇင့္ထားေၾကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေအာင္ျမင္မႈကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္၍ စမ္းသပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
    ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပန္လာေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလက ေနာက္ဆံုး ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈအရ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရး ပါဝင္သည္။ အဆုိပါ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ၿပံဳးယမ္း၏ အားနည္းလွေသာ စီးပြားေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့သည္။
    ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၎အား အေမရိကန္တုိ႔က ေထာက္လွမ္းေရး ၿဂိဳလ္တုျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ကုိ သိရွိသျဖင့္ စမ္းသပ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား ေရႊ႕လ်ား ျခင္းျဖင့္ အခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း၊ စမ္းသပ္ ေဖာက္ခဲြမႈမ်ား မၾကာခင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု မဆုိလုိေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    တတိယ အႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ စြမ္းရည္ တုိးတက္လာသည္ဟု သက္ေသ ထူႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အား ႏ်ဴကလီယာတြင္ သံုးသည့္ ေပါက္ကဲြေစႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏ်ဴကလီယာဗံုး ေျခာက္လံုးမွ ရွစ္လံုးဆုိလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီဟု ယူဆလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။
    ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၎၏ အေျခအေန အမွန္ကုိ တုိက္႐ုိက္ ေျပာလုိဟန္ မရွိေပ။ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို ျပန္သြားၿပီး ရလာမည့္ အကူအညီမ်ားလည္း လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပဲြ မေအာင္ျမင္လွ်င္လည္း ေနာက္ထပ္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေဒသတြင္းကုိ ကုိင္လႈပ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ကမၻာကုိ ျပသလုိေသးသည္။
    ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ပထမအဆင့္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျပၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ကုိ အေလ်ာ့ေပးရန္ တုိက္တြန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ Rikkyo တကၠသုိလ္မွ ေျမာက္ကုိရီးယား ကၽြမ္းက်င္သူ Lee Jong-won က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ မၾကာမီ ၎၏ အဓိက မဟာမိတ္၊ အႀကီးဆံုး ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ၍ အရင္းႏွီးဆံုး ျဖစ္သူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ မၾကာမီ သြားေရာက္ရန္ ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး Beiging က ႀကီးမႉး က်င္းပမည့္ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျပန္လာေရး နားခ်ေနသူမ်ားအေပၚ အႏုိင္ယူလုိဟန္ ရွိေပသည္။
    ကင္ဂ်ံဳအီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အကုန္ပုိင္းက မေအာင္ျမင္ေသာ ေငြေၾကး ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ အစမ္းသပ္ခံ ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ရာ၊ ထုိကိစၥေၾကာင့္ ဆင္းရဲေနေသာ လူထုၾကားတြင္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈ ပုိမုိ ဆုိးရြားလာေစၿပီး၊ ရွားရွားပါးပါး လူထု မၿငိမ္သက္မႈအတြက္ မီးပြား ျဖစ္ခဲ့သည္။
    ထုိကိစၥေၾကာင့္ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ ၎၏ သားအေပၚ ေခါင္းေဆာင္မႈ လက္ဆင့္ကမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ အရည္အခ်င္းအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၎၏ မိသားစုသည္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။
    ၿပီးခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ ၎၏ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္မူ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ပဲြခံခဲ့ၿပီး၊ ကင္ဂ်ံဳအီ၏ အေရးပါမႈ၊ ၎၏ အင္အား ေကာင္းေသာ စစ္တပ္အေပၚ ေလးစားမႈႏွင့္ စစ္တပ္အဓိက လမ္းညႊန္မႈ ဝါဒအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။
    ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ အကူအညီေပးေရး လုပ္သား လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသူ ဂ်ာမန္ လူမ်ဳိးတစ္ဦးက Beijing တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ လယ္သမားသည္ မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကး ေျပာင္းလဲမႈကုိ လက္မခံခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိးရြားေနသည့္ အစာေရစာ ထုတ္လုပ္ ပံ့ပုိးမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
    "အခ်ဳိ႕ လူေတြကေတာ့ တစ္ခ်ိန္မွာ အားလံုး ျပန္ေကာင္းလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဇန္နဝါရီလဆန္းက စၿပီး ဘယ္သူမွ ႏုိင္ငံျခားေငြ မကုိင္ရေတာ့ဘူး။ လူေတြ တကယ္ဘဲ စိတ္မခ်မ္းသာ ၾကေတာ့ဘူး" ဟု ဂ်ာမန္ NGO Welthungerhilfe မွ ေျမာက္ကုိရီးယား ဆုိင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ေဖဖဝါရီလ(၁) ရက္ေန႔အထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ Karin Janz က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ေစ်းကြက္အတြင္း ကစားေနသူမ်ားသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ဓားခုတ္သံကုိ နားယဥ္ၿပီး ျဖစ္ရာ၊ ယခု သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ထိခိုက္မႈ မရွိေပ။ ယခင္ စမ္းသပ္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္စဥ္က ႏုိင္ငံတြင္း ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ကုိရီးယားဝမ္ ေစ်းက်သြားခဲ့သည္။
    ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္ပဲြ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္မူ ေစ်းကြက္ လႈပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ စီးပြားေရး၏ ေျခာက္ပံုတစ္ပံု ရွိေသာ ပုိ႔ကုန္ အေျချပဳ စီးပြားေရး စနစ္ ရွိေသာ အာရွေျမာက္ပုိင္း စီးပြားေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာေၾကာင္း ဆုိသည္။
    "ေျမာက္ကုိရီးယားဟာ သေဘာေပါက္သင့္ပါၿပီ။ ျပည္သူေတြဟာ ခံစားေနရပါတယ္။ ကင္ဂ်ံဳအီရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ မီးပန္းေဖာက္ဖုိ႔ ဝမ္ (၆) ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၅.၃၇ သန္း) သံုးခဲ့တာ ျဖစ္သင့္သလား။ ဒီေငြ ေတြနဲ႔ ေျပာင္းဝယ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ရမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ" ဟု ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ Lee myung bak က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment