Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com


Reuters News, 19th April 2010
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားက ၿမိဳ႕လယ္ ဧရိယာသို႔ ခ်ီတက္ရန္ အဂၤါေန႔တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းစစ္သားမ်ားက ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕လယ္ စီးပြားေရး ရပ္ကြက္ ပတ္ပတ္လည္တြင္ လံုၿခံဳေရး အကာအရံမ်ား ခ်ထားခဲ့ၿပီး ေသြးစြန္းေသာ ၿဖိဳခြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို ပိုမို စိုးရြံ႕လ်က္ ရွိၾကသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အထက္လႊာ ေစ်းဝယ္ ရပ္ကြက္ကို စိုးမိုးထားေသာ ရွပ္နီမ်ားက ၎တို႔၏ သပိတ္စခန္းကို ဆီးလံုလမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆႏၵရွိေနၾကၿပီး အဆိုပါ လမ္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အႀကီးဆံုး ဘန္ေကာက္ဘဏ္ ႐ံုးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ႐ံုးခ်ဳပ္မ်ား၊ ႐ံုးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပည့္ေနေသာ လမ္း ျဖစ္သည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူ အမ်ားစုက အဆိုပါ နယ္ေျမကို ေရွာင္ရွားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကမႈေၾကာင့္ အဂၤါေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ ယာဥ္ေၾကာ အသြားအလာ အတန္ငယ္ ရွင္းလင္းေနသည္။ ေျမေအာက္ ရထား ဘူတာ႐ံုႏွင့္ မိုးပ်ံရထားကို ဆက္သြယ္ ေပးထားေသာ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမမ်ားကို စစ္သားမ်ားက ကင္းလွည့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္။
တနလၤာေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗားက ၎႐ႈံးနိမ့္ရန္ ေသခ်ာေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကို ထပ္မံ ပယ္ခ်ခဲ့ကာ ရွပ္နီမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးတဲ့ သူေတြကို ခြင့္ျပဳ လိုက္ေလ်ာလိုက္ရင္ ဥပေဒမဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သြားမွာေပါ့" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆႏၵျပမႈမ်ား တစ္လေက်ာ္ လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေခါင္းမာေနၾကေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာမည္ကို အကဲခတ္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ "အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ လက္ရွိ အေနအထားမွာ ေနာက္ထပ္ ႏွိမ္နင္း ၿဖိဳခြဲမႈပဲ လုပ္စရာရွိတဲ့ လကၡဏာမ်ဳိး ေတြ႕ေနရတယ္" ဟု Economist Intelligence Unit မွ ပညာရွင္ Danny Richard က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စစ္တပ္အတြင္းမွ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား၏ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ လက္ရွိ အက်ပ္အတည္းတြင္ ဘ႑ာေရး က႑ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ႀကီးထြားလာေနသည္။
ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြ က႑မွာလည္း တည္ၿငိမ္ေနေသာ အေနအထားမွ တနလၤာေန႔တြင္ အႏႈတ္ လကၡဏာဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္ခဲ့သည္။ ေစ်းမ်ားမွာလည္း အ႐ႈံးေပၚလ်က္ ရွိၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေပၚ ႀကီးမားစြာ မွီခိုေနရေသာ ဟိုတယ္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းမႈမွာလည္း ၂၀% က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စက္မႈဇံု ေျမကြက္ ေရာင္းခ်သူ ေအမာတာ ေကာ္ပေရးရွင္း (Amata Corp) က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ စက္မႈဇံု ေျမကြက္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးမည့္ ဂ်ပန္ ေဖာက္သည္မ်ား ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ယခု ဆႏၵျပေနေသာ ရွပ္နီမ်ားသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ တိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ထရာကို ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္သည္။
သီတင္းပတ္ ေျခာက္ပတ္ၾကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ရွပ္နီမ်ားကို အားေပးေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခါႏိုင္ ျပည္ေျပး သက္ဆင္၏ မဟာမိတ္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ စစ္ဖက္ အုပ္စုႏွင့္ ထိုင္းစစ္တပ္ အၾကား အႏၲရာယ္ ႀကီးမားေသာ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
အင္အားႀကီး မဟာမိတ္မ်ား
အသက္ ေျခာက္ဆယ္ အရြယ္ သန္းႂကြယ္ သူေဌး သက္ဆင္က အဘီဆစ္အား ထြက္ေပါက္ ပိတ္ေနေသာ အေနအထားကို အဆံုးသတ္ရန္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးကို တိုက္တြန္းထားသည္။ အကယ္၍ အဘီဆစ္က ခုခံ ျငင္းဆန္ေနပါက အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားကာ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သက္ဆင္က ဘ႐ူႏိုင္းတြင္ ေခတၱ ရပ္နားစဥ္ ႐ိုက္တာသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စစ္တပ္ ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ လိုလားေနၾကသည္။ အကယ္၍ ထိုအခ်ိန္တြင္ သက္ဆင္ ေထာက္ခံသူမ်ား အာဏာရခဲ့ပါက ထိုင္းဘုရင္ စနစ္ကို ေထာက္ခံေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ဆႏၵျပ ရွပ္နီမ်ားက ဘန္ေကာက္ဘဏ္ကို ပစ္မွတ္ ထားေနၾကျခင္းမွာ သက္ဆင္အား ဖယ္ရွားခဲ့ေသာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈကို ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရသည့္ ဘဏ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အႀကံေပး ပရင္မ္တင္ ဆူလာနန္ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထိုင္းဘုရင္၏ ထိပ္တန္း လက္ေထာက္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ အာဏာရွိေသာ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္သည့္ အထက္လႊာ သေကၤတ အျဖစ္ အမ်ားစု ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ရွပ္နီ ျပည္သူမ်ားက ႐ႈျမင္ ထားၾကသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ရွပ္နီမ်ားအား အင္အားျဖည့္ရန္ သက္ဆင္ စည္း႐ံုးထားေသာ အင္အားႀကီး မဟာမိတ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲေဟာင္း ခ်ာဗာလစ္ ေယာင္ခ်ဳိင္ယုဒ္လည္း ပါဝင္ၿပီး ၎သည္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ မတိုင္မီ ရွပ္နီမ်ားအား လက္နက္မ်ား ေပးကမ္းရန္ လက္ရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု အစိုးရဖက္မွ ေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။
ရွပ္နီ အုပ္စု၏ လႊတ္ေတာ္ က႑ဆိုင္ရာ ျဖဴထိုင္းပါတီ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ခ်ာဗာလစ္ကမူ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပတ္သက္မႈ မရွိဟု ျငင္းဆိုထားသည္။
၎သည္ တနလၤာေန႔က အသက္ ၈၂ ႏွစ္ရွိ သက္ေတာ္ရွည္ ထုိင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာ အဒူလယာဒက္ႏွင့္ ဂါရဝျပဳ ေတြ႕ဆံုကာ ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနခဲ့သည္ဟု ခ်ာဗာလစ္က ေျပာၾကားသည္။ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထိုင္းဘုရင္ႀကီးကို အက်ပ္အတည္း အတြင္း ဆြဲသြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ပံုရၿပီး ၎ႏွင့္ ဘုရင္ႀကီး ေတြ႕ဆံုမႈကို အမ်ားစုက သံသယ ရွိေနၾကသည္။
အကယ္၍ အစိုးရက မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ၇ ရက္ အတြင္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ႀကီးမားေသာ ဆႏၵျပပြဲ ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ၿပိဳင္ဘက္ ဘုရင့္သစၥာခံ ရွပ္ဝါ အုပ္စုက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ လုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။


--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment