Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္အားႀကီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) က မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ စစ္အစုိးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖစ္ေသာ နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရးကုိ ဆက္လက္ ပယ္ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေရးရာ ဖုိရမ္ျပဳလုပ္၍ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလုိက္သည္။

အဆိုပါ ဖုိရမ္ကို ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ အထမေျမာက္ေသးသေရြ႕ နယ္ျခားေဒသေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကုိ လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ဟု KIA ကဆုိသည္။

အဆုိပါဖုိရမ္သည္ KIA အဖြဲ႕က ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ရန္ တပ္သားအင္အား ၈၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီ ဟူေသာ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ ဘက္ကလည္း ေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသတြင္ စစ္စခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာ တပ္မ်ားျဖန္႔က်က္ထားသည္ဟု သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ႀကီးနားရွိ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္း အရပ္သားမ်ားကုိ စစ္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔စစ္တပ္သား မ်ားအျဖစ္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ KIA အား နယ္ျခားေဒသေစာင့္ တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎၏ လက္ေအာက္တြင္ တရားဝင္ ရပ္တည္ရန္ ဆယ္ႀကိမ္ထက္ မနည္းေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ KIA အား ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္ေအာက္ငယ္သား ဘဝသုိ႔ သြတ္သြင္း ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုက ရႈျမင္ၾကသည္။

KIA က စစ္တပ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ၿပီးေျမာက္မႈ မရွိပါက နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္အျဖစ္ လုံးဝေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ KIA ၏ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္ေသာ KIO (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေနာက္ဆုံးထား ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရမည့္ေန႔ကုိ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔အျဖစ္ စစ္အစိုးရက သတ္မွတ္ ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါသတ္မွတ္ေန႔ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားပါက စစ္အစိုးရက ၎တုိ႔ကုိ တရားမဝင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပလာဖြယ္ရွိသည္။ "နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္ ဆုိတာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အင္မတန္ေသးငယ္တဲ့ အပုိင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က KIA တင္မကပါဘူး။ KIO အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုးရကုိ ဒီထက္ပုိၿပီး ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျမင္ေစခ်င္တာ။ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ KIO ကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ KIA လည္း အခ်ိန္က်ရင္ လုိက္လုပ္မွာပါ" ဟု KIA စစ္ေရးခ်ဳပ္ Gun Maw က RFA သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရးကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ မည္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕မဆုိ အင္အားသုံး ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာစစ္တပ္က ၿခိမ္းေျခာက္ထားရာ ႏွစ္ကာလ အေတာ္ၾကာ ရယူထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာ ပ်က္ျပားေတာ့မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား သုံးေသာင္းခန္႔ရွိသည့္ ညီညြတ္ေသာ ဝျပည္ပါတီ (UWSA) အဖြဲ႕အပါအဝင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအုပ္စု ၁၈ စုသည္ နယ္ျခား ေဒသေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရးကုိ ျငင္းပယ္ထားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္သူ အေျမာက္အျမားထံမွ ရရွိေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကူးေျပာင္းဖြဲ႕စည္းေရး ဆန္႔က်င္စာ မ်ားစြာကုိ ဖတ္ရႈၿပီး Gun Maw က AP သတင္းဌာနသုိ႔ ယခုလုိ ေျပာပါသည္။

"တကယ္လုိ႔ စစ္အစိုးရကသာ စစ္ေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ့္လမ္းကုိ ေရြးမယ္ဆုိရင္ အဲဒါဟာ သူတုိ႔အတြက္ ဧရာမ အမွားႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္" ။ ယခု ဧၿပီလဆန္းပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ KIA ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အေျခစုိက္ရာသုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ ထရပ္ကား အစီး ၁၀၀ ခန္႔ ဦးတည္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ KIA ဌာနခ်ဳပ္ အနီး တပ္မ်ားကုိ ျဖန္႔က်က္ထားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။

DVB သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment