Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Irrawaddy, Wai Moe, 20 Apr 2010

United Wa State Army (UWSA) သည္ အင္အား ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိ အႀကီးဆံုးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အသြင္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကို လက္မခံဘဲ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲမ်ားကို အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ယခုၾကာသပေတးေန႔ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။

သတင္းမ်ားအရ United Wa State Army (UWSA) ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ BGF  အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာမီက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို လက္မခံရန္ ထပ္မံ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဝ ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်မ္းသည္ BGF အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရထံ စာႏွစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက စာႏွစ္ေစာင္လံုးကို ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အေလွ်ာ့မေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းေအဂ်င္စီမွ အယ္ဒီတာ  Saengjuen Sarawin က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ ဝေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယံုၾကည္သည္မွာ အစိုးရ၏ BGF အစီအစဥ္ကို သေဘာမတူ၍ လက္မခံဟု ေျပာမည့္ အစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသင့္သည္ဟု Sarawin က ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ စဥ္းစားပံု နည္းလမ္းကို ဝ မ်ားထံမွ သာမက နယ္စပ္ရွိ အျခားအဖြဲ႔မ်ားထံမွလည္း ထိုနည္းလမ္းကို ေျပာလာၾကေၾကာင္း၊ Sarawin က ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ တရုတ္ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ညႊန္းဆို၍ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရကမူ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအား ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ BGF အစီအစဥ္ကို အေျပာင္းအလဲ မရွိ လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝ မ်ားႏွင့္ ထပ္မံ ညႇိႏႈိင္းရလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သိရွိရပါသည္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားသည္ အဆိုပါ အေရးကိစၥအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းရန္ ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎တို႔သည္ အဆိုးဆံုးကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

သတင္းမ်ား အဆိုအရ ဝ ေရာ ၎၏ မဟာမိတ္ မိုင္းလားအေျခစိုက္ National Democratic Allliance Army (NDAA) တို႔သည္ ဧၿပီလ မတိုင္မီကတည္းက ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ကဋိပကၡအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ယခုအခါ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စစ္တပ္မ်ားအား အကယ္၍ အစိုးရက စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္လာပါက နယ္ေျမအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားၾကပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရကလည္း ၾကာသပေတးေန႕ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံခဲ့ပါက ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားပံုရပါသည္။

ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္သုိ႔ သြားရာလမ္းေပၚရွိ သာစည္ၿမိဳ႕မွ လူမ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ စစ္သားမ်ား တင္ေဆာင္ထားေသာ ကားမ်ား ရွမ္းျပည္သုိ႔ တက္သြားေၾကာင္း၊ ဝ တပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဟု စစ္တပ္အတြင္း ေကာလဟာလ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အစိုးရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ဧရိယာအတြင္းရွိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တင္းၾကပ္ထားၿပီး၊ တရုတ္ - ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား အစိုးရက စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

"အကယ္၍ ဝ ေတြက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို လက္မခံရင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ငါးရက္နဲ႔ အျပတ္ေခ်မႈန္းပစ္မွာလို႔ အစိုးရလူေတြက မူဆယ္မွာ ေျပာေနၾကတယ္" ဟု တရုတ္- ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ ျမန္မာစစ္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာပါသည္။

" ဒါေပမယ့္ ဒါကေတာ့ ဝ နဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြကို ျခိမ္းေျခာက္တာပါ။ အစိုးရအဖို႔ စစ္ပြဲတစ္ခု လုပ္ရတာ လြယ္တာမွ မဟုတ္တာ။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေရာ၊ တရုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔သည္ United Wa State Army (UWSA) ဖြဲ႔စည္းသည့္ ၂၁ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ (UWSA) ကို ဝမ်ားက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္လာၿပီး ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ားကို တရုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၎တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ (UWSA) ဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ ဝ ၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ United Wa State Party ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သူ ေပါက္ယူခ်မ္းက ၎တို႔အား ေထာက္ခံသူ ေထာက္ခံသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ပို၍ ခိုင္မာညီညြတ္ေသာ ဝ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ဝ ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ BGF ကိစၥေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရန္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါ။

"အစကေတာ့ ဝ ေတြက ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားေတြလုပ္မလို႔ဘဲ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ တပ္ေတြျပင္ဆင္ေနရလို႔ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး" ဟု Sarawin က ေျပာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔တြင္ KIA ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားအၾကား ေသနပ္ပစ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ဘက္မွလာေသာ သတင္းမ်ားအရ အဆိုပါ ပစ္ခတ္မႈမွာ မိနစ္အနည္းငယ္သာ ၾကာေၾကာင္း၊ ျမန္မာတပ္မ်ားကခ်င္ KIA နယ္အတြင္းသို႔ ျဖတ္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

KIA သည္လည္း UWSA ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားနည္းတူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္မခံေသးသူမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment