Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသူမ်ား၏ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ကုိယ္ေရးအထၱဳပတၱိမ်ားကုိ လုိက္လံစုေဆာင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုမွ အႀကီးအကဲက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပါတီစုစုေပါင္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၁၉ ပါတီ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပေပးမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေရွ႕ဆုံးမွ စုိင္းျပင္းလ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UMFNP) ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္၏ အဆုိအရ လတ္တေလာ ကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက လုိက္လံ ရယူလ်က္ရွိသည္။

"ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ၂၈ ဦးရဲ႕ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ အာဏာပိုင္ေတြက တရားဝင္ လုိက္လံရယူေနပါတယ္" ဟု ဦးေအးလြင္က ဆုိသည္။ UMFNP ပါတီ၏ မဟာမိတ္ပါတီျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ) ပါတီ ကုိဦးေအးလြင္၏ ညီျဖစ္သူ ဦးရဲထြန္းက ဦးေဆာင္သည္။

ဦးေအးလြင္မွာ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလက ႏုိင္ငံေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စစ္အစိုးရ ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံေနရသည္။ ထုိ႔ျပင္၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ရမည့္ ေနာက္ဆုံးကာလမွာ ေမလ ဒုတိယပတ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားပါတီ (NPA) မွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ဦးအုန္းလြင္က မွတ္ပုံတင္ရန္ သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ၾကည့္ရတာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အားလုံးဆီက ေလွ်ာက္လႊာ ေတြကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနပုံပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တေတြလည္း ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းၾကား စာကုိ ေစာင့္ေနတာပါ။ မဲဆြယ္တာတုိ႔၊ ပါတီစည္းရုံးေရး ဆင္းတာတုိ႔၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္တာတုိ႔ မလုပ္ေသးပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈေတြ အခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္တဲ့ သူေတြလုိ႔ ျမင္မွာကုိစုိးရိမ္မိပါတယ္" ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ေရြးူေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပုံတင္လုိက္ေသာ ပါတီစုစုေပါင္း ၁၉ ခုအနက္ ၁၆ ခုအား လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္း ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ေသာ ပါတီအမ်ားစုမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သူမ်ား ျဖစ္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) တတိယအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည္ ဟု သတ္မွတ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ မည္သုိ႔မည္ပုံ ရွိမည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားကမူ ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစုိးရအား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ "ပြဲ" တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (KSPP) သည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) အပါအဝင္အျခားေသာ ကခ်င္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအုပ္စု သုံးစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ KIO သည္ ယခုအခါ နယ္ျခားေဒသေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျငင္းပယ္ထားေသာေၾကာင့္ စစ္အစုိးရႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

နယ္ျခားေဒသေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း စစ္အစုိးရကုိ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလုံး ေနျပည္ေတာ္၏ တုိက္ရုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္သုိ႔ ရရွိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ အေရးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုျခင္း ခံထားရသည္။

DVB သတင္းဌာနမွ သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment